٭٭
  • شرکت آراژن ویرا ایرانیان متشکل از پیشکسوتان علمی پژوهشی گوسفندان چند قلو زا در ایران برای انجام کارهای علمی و عملی مربوطه و اصلاح نژاد در دامهای کوچک و بزرگ ایجاد گردیده است. t.me/arageneviraa
  • دکتر رحیم عصفوری
  •   شناسه: 41365
  •   32 بازدید
  • اطلاعات تماس

  • زنجانchevron_leftزنجان، خیابان زینبیه ساختمان صدرا، طبقه اول، شرکت آراژن ویرا ایرانیان
  • ۰۲۴ ـ ۳۳۳۲ ۸۵۰۴
  • ادامه ...