مشاغلخودرو، حمل و نقلپمپ بنزین، جایگاه CNG

شهرستان:
جايگاه کاسپین
جايگاه کاسپین
         
زنجانchevron_leftزنجان، گاوازنگ
جايگاه حلب
جايگاه حلب
         
ایجرودchevron_leftزنجان-شهر حلب
جايگاه ماهنشان
جايگاه ماهنشان
         
ماهنشانchevron_leftزنجان-شهر ماهنشان
جايگاه زرین اباد
جايگاه زرین اباد
         
ماهنشانchevron_leftزنجان-ورودی شهر بیجار
جايگاه سوم خرداد
جايگاه سوم خرداد
         
خدابندهchevron_leftقیدار-سجاس
جايگاه شهید ذوالقدر
جايگاه شهید ذوالقدر
         
خدابندهchevron_leftقیدار-ابتدای جاده همدان
جايگاه شهید نصیری
جايگاه شهید نصیری
         
خدابندهchevron_leftقیدار-میدان بسیج
جايگاه شرکتی قیدار
جايگاه شرکتی قیدار
         
خدابندهchevron_leftقیدار-ورودی شهر
جايگاه سمیرغ
جايگاه سمیرغ
         
خرمدرهchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-ورودی شهر خرمدره
جايگاه تاریوردی
جايگاه تاریوردی
         
ابهرchevron_leftابهر-ابتدای کمربندی شمالی
جايگاه اول جاده قیدار
جايگاه اول جاده قیدار
         
ابهرchevron_leftابهر-ابتدای جاده قیدار
جايگاه شناط
جايگاه شناط
         
ابهرchevron_leftابهر-بلوار شهید بهشتی(شناط)
جايگاه غزال جنوبی
جايگاه غزال جنوبی
         
ابهرchevron_leftکیلومتر 85 اتوبان زنجان-قزوین ضلع جنوبی
جايگاه غزال شمالی
جايگاه غزال شمالی
         
ابهرchevron_leftکیلومتر 85 اتوبان زنجان-قزوین ضلع شمالی
جايگاه هیدج
جايگاه هیدج
         
ابهرchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-شهر هیدج
جايگاه معینی
جايگاه معینی
         
ابهرchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-صائین قلعه
جايگاه کوثر
جايگاه کوثر
         
ابهرchevron_leftسه راهی شهر سلطانیه
جايگاه22 بهمن
جايگاه22 بهمن
         
زنجانchevron_leftزنجان-کیلومتر 20 جاده قدیم تبریز
جايگاه ولیعصر
جايگاه ولیعصر
         
زنجانchevron_leftزنجان-بلوار خرمشهر-بعد از چهاراه مقدم
جايگاه عظیم
جايگاه عظیم
         
زنجانchevron_leftزنجان-ابتدای جاده بیجار
جايگاه میلاد
جايگاه میلاد
         
زنجانchevron_leftزنجان-کیلومتر 5 جاده فرودگاه
جايگاه شاهد
جايگاه شاهد
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی جنوبی-پشت میدان تره بار
جايگاه خیام
جايگاه خیام
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی جنوبی-پشت ترمینال مسافربری
جايگاه ارم
جايگاه ارم
         
زنجانchevron_leftزنجان-میدان جهاد-پشت پارک ارم
جايگاه فرهنگ
جايگاه فرهنگ
         
زنجانchevron_leftزنجان-علی اباد
جايگاه الهیه
جايگاه الهیه
         
زنجانchevron_leftزنجان-شهرک الهیه
جايگاه زیباشهر
جايگاه زیباشهر
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی شمالی- روبروی کوی زیباشهر
جايگاه گلشهر
جايگاه گلشهر
         
زنجانchevron_leftزنجان-گلشهر کاظمیه
جايگاه اتوبوسرانی
جايگاه اتوبوسرانی
         
زنجانchevron_leftزنجان-پارکینگ اتوبوسهای شهری
جايگاه سایت گارگاهی
جايگاه سایت گارگاهی
         
زنجانchevron_leftزنجان- میدان بسیج-سایت آهن فروشان
جايگاه موتوری
جايگاه موتوری
         
زنجانchevron_leftزنجان-میدان بسیج
جايگاه شهید داعی
جايگاه شهید داعی
         
زنجانchevron_leftکیلومتر 12 جاده قدیم زنجان-قزوین
خاتمي
خاتمي
         
زنجانchevron_leftنرسيده به عوارضي اتوبان تهران- زنجان- خيابان راهبرا
فجر ايجرود
فجر ايجرود
         
ایجرودchevron_leftورودي شهرستان زرين اباد ايجرود
حلب
حلب
         
ایجرودchevron_leftحلب کيلومتر65جاده بيجار
سکودار دندي
سکودار دندي
         
ماهنشانchevron_leftابتداي ورودي شهردندي