عکاس

استخدام یکنفر عکاس خانم آشنا به عکاسی پایه و مقدماتی جهت عکاسی در داخل استودیو و فضای باز


date_range آخرین مهلت پنج‌شنبه ۳۱ فروردین

place زنجان سعدی شمالی کوچه بینش

phone ۰۲۴ ـ ۳۳۴۴ ۸۷۲۵

phone_android ۰۹۱۲ ۹۲۷ ۱۵۸۰