کارتخوان سیار ساناپوز
کارتخوان سیار ساناپوز
فروش دستگاه های کارتخوان و خودپرداز
اولین تونل ضد عفونی کننده هوا و نفرات بر اساس اشعه ی پنهان(یو وی)و گاز ازون.
اولین تونل ضد عفونی کننده هوا و نفرات بر اساس اشعه ی پنهان(یو وی)و گاز ازون.
اولین تونل ضد عفونی کننده هوا و نفرات بر اساس اشعه ی پنهان(یو وی) و گاز ازون.
همانطور که در اجرای سیستم های بیمارستانی و اتاق های عمل برای زدودن هرچه بیشتر میکروارگانیزم ها نظیر میکروب ها و
ویروس ها از سیستم المپ های یو وی و تکنولوژی ازون ژنراتور ها در سیستم تهویه بهره گرفته میشود وظیفه خود دانستیم تا
بااستفاده از این تخصص سیستم های ضد عفونی کننده برای محیط های مختلف طراحی کنیم.
جدیدترین محصول این شرکت تونل های ضد عفونی کننده هوا و نفرات با استفاده از گاز ازون و اشعه پنهان UVبوده که مفتخر به
اجرای آن در مجموعه رستوران های ارکیده، مجتمع صنعتی سایپا و شعب بانک ملت هستیم
دستگاه ضدعفونی کننده دست و لوازم شخصی(چشمی و پدالی)
دستگاه ضدعفونی کننده دست و لوازم شخصی(چشمی و پدالی)
اولین تونل ضد عفونی کننده هوا و نفرات بر اساس اشعه ی پنهان(یو وی)و گاز ازون.
همانطور که در اجرای سیستم های بیمارستانی و اتاق های عمل برای زدودن هرچه بیشتر میکروارگانیزم ها نظیر میکروب ها و
ویروس ها از سیستم المپ های یو وی و تکنولوژی ازون ژنراتور ها در سیستم تهویه بهره گرفته میشود وظیفه خود دانستیم تا
بااستفاده از این تخصص سیستم های ضد عفونی کننده برای محیط های مختلف طراحی کنیم.
جدیدترین محصول این شرکت تونل های ضد عفونی کننده هوا و نفرات با استفاده از گاز ازون و اشعه پنهان UVبوده که مفتخر به
اجرای آن در مجموعه رستوران های ارکیده، مجتمع صنعتی سایپا و شعب بانک ملت هستیم.
.
تونل ضد عفونی کننده هوا و نفرات بر اساس اشعه ی پنهان(یو وی)و گاز ازون
تونل ضد عفونی کننده هوا و نفرات بر اساس اشعه ی پنهان(یو وی)و گاز ازون
اولین تونل ضد عفونی کننده هوا و نفرات بر اساس اشعه ی پنهان(یو وی)و گاز ازون.
همانطور که در اجرای سیستم های بیمارستانی و اتاق های عمل برای زدودن هرچه بیشتر میکروارگانیزم ها نظیر میکروب ها و
ویروس ها از سیستم المپ های یو وی و تکنولوژی ازون ژنراتور ها در سیستم تهویه بهره گرفته میشود وظیفه خود دانستیم تا
بااستفاده از این تخصص سیستم های ضد عفونی کننده برای محیط های مختلف طراحی کنیم.
جدیدترین محصول این شرکت تونل های ضد عفونی کننده هوا و نفرات با استفاده از گاز ازون و اشعه پنهان UVبوده که مفتخر به
اجرای آن در مجموعه رستوران های ارکیده، مجتمع صنعتی سایپا و شعب بانک ملت هستیم
کارتخوان سیار ساناپوز
کارتخوان سیار ساناپوز
مدارک لازم
کپی کارت ملی پشت و رو
کپی صفحه اول شناسنامه
تاییدیه شبا بانک مورد نظر
یکی از قبوض آب،برق و گاز و ... که دارای کد پستی باشد
 • صفحه‌ 1
٭٭٭
 • مجری رسمی خدمات پرداخت الکترونیکی (پوز)(ATM)
  دیگه وقتشه پُز خودتو بدی!
  کارتخوان سیار ساناپوز
  با مالکیت واقعی
  بدون داشتن پروانه کسب
  بدون مسدودی وجه از حساب
  قابل اتصال به حساب کلیه بانک ها
  تضمین ...
 • ساناپوز
 •   شناسه: 42576
 •   26969 بازدید