شهرستان:

مشاغلصنعت، معدنبافندگان فرش و پرداخت قالی


قالی بافی
قالی بافی
         
زنجانchevron_leftکوی خرداد فاز 3 خ 12متری ولایت جنوبی 5 پلاک 468
اکرم داودی
اکرم داودی
         
زنجانchevron_leftشهرك اميركبير فاز3 كوچه آرمان 2 پ 5623
فرشبافی صیادعلی میرزائی
فرشبافی صیادعلی میرزائی
         
زنجانchevron_leftشهرك الهيه فاز2 سي متري نور غزل يك ق 1469
فرش بافی قرخلو
فرش بافی قرخلو
         
زنجانchevron_leftبي سيم خ دكتر آيت كوچه ولي اله فيضي پ 19
رسول محمدی
رسول محمدی
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهريور كوچه شهيد رجايي پ 10
ظهیر پیری نژاد
ظهیر پیری نژاد
         
زنجانchevron_leftاراضي پايين كوه فاز يك ميلاد 12 ق 54
فرش بوشی
فرش بوشی
         
زنجانchevron_leftخ علوم پايه عارف 10 ق 2546
زینل انصاری
زینل انصاری
         
زنجانchevron_leftاعتماديه خ معلم بن بست شهرداري پ16
مهدی مهدیخانی
مهدی مهدیخانی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ شهيد محمدحسين مقدم پ 650
طرلان ابراهیمی
طرلان ابراهیمی
         
زنجانchevron_leftزيباشهر فازيك شيرازي 12 پ365/1
فرش رستمی
فرش رستمی
         
زنجانchevron_leftشهرك الهيه فاز 2 - 18 متري جميل - جميل 1 غربي پ 1/3229
جانعلی دوستی
جانعلی دوستی
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ خ 30 متري لاله خ نيلوفر 4 ق 887
فرشبافی صادق ملکی
فرشبافی صادق ملکی
         
زنجانchevron_leftگلشهر 18 متري بخارائي پ 1302
مجید محمدی
مجید محمدی
         
زنجانchevron_leftبي سيم خ فياض بخش كوچه جهاد پ1/46
فرشبافی بابائی
فرشبافی بابائی
         
زنجانchevron_leftآزادگان خ تير قطعه 4365 شهرداري منطقه 2
فرش محمودی
فرش محمودی
         
زنجانchevron_leftشهرك اميركبير خ 20 متري فاز 3 بصيرت4
فرشبافی محمدی
فرشبافی محمدی
         
زنجانchevron_leftخ فرودگاه خ مفتح پ 13
اشرف گل محمدی
اشرف گل محمدی
         
زنجانchevron_leftبي سيم خ دكتر آيت كوچه مسلم غفاري
فرشبافی ناصر مرادی
فرشبافی ناصر مرادی
         
زنجانchevron_leftخ 17شهريور كوچه شهدا پ 12
سکینه نقی لو
سکینه نقی لو
         
زنجانchevron_leftامجديه خ 12متري انقلاب اسلامي پ220
فرشبافی جعفر نجفی
فرشبافی جعفر نجفی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ دستغيب نبش پاساژ شيرمحمدي
دفتر تولیدی فرش اسمخانی
دفتر تولیدی فرش اسمخانی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد پاساژ شيرمحمدي پ 1
نساء محمدی
نساء محمدی
         
زنجانchevron_leftخ جمهوري اسلامي خ قدس پ 600
صمد علیوند
صمد علیوند
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ ميدان گلها ق 9
مهدی بیگدلی
مهدی بیگدلی
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهريور كوي نوبهار كوچه آزادي
فرشبافی فریده مقدمی
فرشبافی فریده مقدمی
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ نيلوفر 12 پ 1125
قربانعلی اسمیعلی
قربانعلی اسمیعلی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 20 متري مدني كوچه اشرفي پ478
محبوبعلی اسمعیلی
محبوبعلی اسمعیلی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ دستغيب خ مدني كوچه اشرفي اصفهاني پ846
فرشبافی قرجه لو
فرشبافی قرجه لو
         
زنجانchevron_leftشهرك الهيه فازيك خ حديث 3 قطعه 478
آراسته امانی
آراسته امانی
         
زنجانchevron_leftخ شيخ فضل اله نوري كوي جوزي كوي بازرگان پ2
فرش بهرامی
فرش بهرامی
         
زنجانchevron_leftخ ضيائي انتهاي كوچه جاويد پ 14
فرشبافی نجیبه نوری
فرشبافی نجیبه نوری
         
زنجانchevron_leftبي سيم خ دكتر آيت كوچه علي اكبري نيك خواه پ 13
مرادعلی بوستان افروز
مرادعلی بوستان افروز
         
زنجانchevron_leftخ فياض بخش كوچه بهشتي
فرشبافی ندرلو
فرشبافی ندرلو
         
زنجانchevron_leftآزادگان خ دي پ 5811
فرشبافی علی بیات
فرشبافی علی بیات
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 12 متري آقامعلي نجفي پ 66
تولید فرش ابریشمی محمدی
تولید فرش ابریشمی محمدی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 24 متري شهيد مصطفي خميني
فرشبافی عزیزی
فرشبافی عزیزی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 12 متري شهيد آقامعلي نجفي پ445
زین العابدین نجفلو
زین العابدین نجفلو
         
زنجانchevron_leftزيباشهر فاز 4 ق 59
نگار نوروزی
نگار نوروزی
         
زنجانchevron_leftخ ضيائي جنب شعبه نفت پ 126
محمدهادی قهرمانی
محمدهادی قهرمانی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد كوي سعيديه ميدان مصطفي خميني پ 8
فرشبافی شاهی
فرشبافی شاهی
         
زنجانchevron_leftسعدي شمالي خ بهار بن بست اول 122
فرش کردلو
فرش کردلو
         
زنجانchevron_leftدروازه ارك جاده همايون ك شهيد اسكندري پ 1/1
صدرالدین حسنی
صدرالدین حسنی
         
زنجانchevron_leftخ شيخ فضل اله نوري كوچه نبي اله كرمي پ 3
سعداله حسنلو
سعداله حسنلو
         
زنجانchevron_leftخ دكتر آيت كوچه حسنلو پ 9
فرش حیدری
فرش حیدری
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ خ اطلس 4 ق 2666
باقری
باقری
         
زنجانchevron_leftخ فرودگاه 12 متري انقلاب اسلامي كوچه شهيد بهمن سلطاني پ 87
رهبر نجفی
رهبر نجفی
         
زنجانchevron_leftكوي جانبازان خ جانباز 2 ق 339
رخساره حقانی
رخساره حقانی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 12 متري شهيد عيوضعلي حسني