شهرستان:

مشاغلصنعت، معدنبافندگان فرش و پرداخت قالی


سهراب فرهادی
سهراب فرهادی
         
زنجانchevron_leftخ شيخ فضل اله نوري پ162
غلام رضا محمودی
غلام رضا محمودی
         
زنجانchevron_leftاراضي پايين كوه فاز 2 ميلاد 7
فرش عباسی
فرش عباسی
         
زنجانchevron_leftخ نواب صفوي كوچه باب الحوائج
فرشبافی انوری
فرشبافی انوری
         
زنجانchevron_leftشهرك اميركبير فاز 3 قطعه 5597
عفت عباسی
عفت عباسی
         
زنجانchevron_leftشهرك انصاريه خ وليعصر بوستان 12 ق 1115
فرش مرادحاصلی
فرش مرادحاصلی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد 20 متري شهيد مدني جنب مسجد حضرت رقيه پ108
ملکه پازکی
ملکه پازکی
         
زنجانchevron_leftبي سيم خ جمهوري اسلامي كوچه شهيد فيروز محمدي پ38
فرشبافی عنایتی
فرشبافی عنایتی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 12 متري اشرفي اصفهاني پ690
کبری حسینی
کبری حسینی
         
زنجانchevron_leftخ توحيد كوچه وهاب پ 14
فرشبافی حیدری وطن پرست
فرشبافی حیدری وطن پرست
         
زنجانchevron_leftشهرك اميركبير فاز3 خ 10 متري آرمان ق 5625
فرشبافی ابدال
فرشبافی ابدال
         
زنجانchevron_leftسايان شهرك مهديه روبروي مسجد پ208
ابراهیم فتحی
ابراهیم فتحی
         
زنجانchevron_leftخ شيخ فضل اله نوري كوچه نقي لو پ4
لیلان بیگدلی
لیلان بیگدلی
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهريور خ انقلاب اسلامي كوچه جعفري پ 22
حسن حیدری
حسن حیدری
         
زنجانchevron_leftزيباشهر فاز2 قطعه 633/2 نبش شيرازي 15
فرشبافی
فرشبافی
         
زنجانchevron_leftزيباشهر فاز3 خ عميد زنجاني 13 ق 223
صمد علیوند
صمد علیوند
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ ميدان گلها ق 9
فرشبافی نوروزی
فرشبافی نوروزی
         
زنجانchevron_leftشهرك شهدا 12 متري سوم پ 17
فرش بافی جعفری
فرش بافی جعفری
         
زنجانchevron_leftگل شهر كاظميه فاز 4 قطعه 4330
سکینه نقی لو
سکینه نقی لو
         
زنجانchevron_leftامجديه خ 12متري انقلاب اسلامي پ220
فرش محمدی
فرش محمدی
         
زنجانchevron_leftخ توحيد كوچه شهيد حسيني پ 2
ظهیر پیری نژاد
ظهیر پیری نژاد
         
زنجانchevron_leftاراضي پايين كوه فاز يك ميلاد 12 ق 54
فاطمه زرنانی
فاطمه زرنانی
         
زنجانchevron_leftشهرك انصاريه گلستان دوم ق 147 طبقه همكف
فرشبافی زمانیان
فرشبافی زمانیان
         
زنجانchevron_leftشهرك مهديه كوچه چهارم پ214
قالیبافی نسرین اسکندری
قالیبافی نسرین اسکندری
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ آيت اله اشرفي اصفهاني پ 524
فرشبافی ندرلو
فرشبافی ندرلو
         
زنجانchevron_leftآزادگان خ دي پ 5811
سکینه بیانی
سکینه بیانی
         
زنجانchevron_leftشهرك اميركبير فاز يك دانش 2 ق 5038
فرشبافی امیری
فرشبافی امیری
         
زنجانchevron_leftخ جمهوري اسلامي كوچه سيدابوالفضل بيات كوچه دوم پ4
قالیبافی مرشدی
قالیبافی مرشدی
         
زنجانchevron_leftخ قدس 20 متري نبوت كوچه شهيد محمد مسلمي پ 50
فرشبافی پوراسماعیلی
فرشبافی پوراسماعیلی
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ نسترن 4پلاك 580
زیبا امدادی فر
زیبا امدادی فر
         
زنجانchevron_leftخ فردوسي كوچه شهيد مرتضي غفاري پ12
فرش بافی حسینی
فرش بافی حسینی
         
زنجانchevron_leftخ جمهوري اسلامي جنب درمانگاه شماره 10 كوچه شهيد احمدي پ 27
فرشبافی محمدی
فرشبافی محمدی
         
زنجانchevron_leftخ شيخ فضل اله نوري كوچه شهيد يداله قزلباش پ36
تولیدی فرش نجفی
تولیدی فرش نجفی
         
زنجانchevron_leftخ 17شهريور 12 متري باهنر پ 121
فرشبافی عباسی
فرشبافی عباسی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ دستغيب پاساژ شيرمحمدي
صبح ناز حسنلو
صبح ناز حسنلو
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهريور پشت خانگاه كوي شهيد اباصلت سهرابي
فرشبافی عاشوری
فرشبافی عاشوری
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر خ فاتح ده متري هشتم پ 1
زهرا حیدری
زهرا حیدری
         
زنجانchevron_leftخ فرودگاه خ 20 متري درمانگاه روبروي شعبه نفت
فتح اله بازرگان
فتح اله بازرگان
         
زنجانchevron_leftكوچه مشكي انتهاي چهارراه اول خ 12 متري حافظ كوي شهيد رحيم استجلو پ 11
حسن لطفی
حسن لطفی
         
زنجانchevron_leftخ فياض بخش كوچه باهنر پ 54
اتحادیه تولیدی فرشبافان
اتحادیه تولیدی فرشبافان
         
زنجانchevron_leftخ امام چهارراه اميركبير پاساژ اميركبير طبقه همكف پ2
فرشبافی مصطفوی
فرشبافی مصطفوی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ دستغيب كوچه حنيفلو پ 616
فرشبافی عباسی
فرشبافی عباسی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد 12 متري جعفر جعفري پ 162
تولیدی فرش محمدی
تولیدی فرش محمدی
         
زنجانchevron_leftشهرك رجايي ايثار 4 پ75
زعفر نجفی
زعفر نجفی
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهريور كوچه شهيد علي اشرف علي اكبري پ118
فرشبافی اسلامی
فرشبافی اسلامی
         
زنجانchevron_leftالهيه خ غزال 5 شرقي پ 1266
فرشبافی فلاحتی
فرشبافی فلاحتی
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهريور كوچه صفي لو پ 25
محمود علیجانی
محمود علیجانی
         
زنجانchevron_leftخ شيخ فضل اله نوري كوي قره باغي پ 43
مالک تیموری اصل
مالک تیموری اصل
         
زنجانchevron_leftكوي شهريار 16 متري اول نبش خ 5 ق 1453