شهرستان:

مشاغلصنعت، معدنبافندگان فرش و پرداخت قالی


فرشبافی رضالو
فرشبافی رضالو
         
زنجانchevron_leftزنجان، خيابان خرمشهر، ميدان وحيديه، خيابان شيخ مفيد، 12 متري پنجم شرقي، پلاك 6
فرشبافی محمدزاده
فرشبافی محمدزاده
         
زنجانchevron_leftزنجان، خیابان امام، كوچه نساجي، پلاک 3
فرش سرای نوری
فرش سرای نوری
         
زنجانchevron_leftزنجان، اسلام اباد، ایستگاه ترانس، جنب پست بانک
قالی بافی محمدی
قالی بافی محمدی
         
خدابندهchevron_leftخ سرچشمه کوچه آزادی پ24
بنیاد تعاون زندانیان استان زنجان
بنیاد تعاون زندانیان استان زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان- خیابان خرمشهر- سرجنگلداری- بلال حبشی- سوم غربی- پلاک 110
قالی بافی خانی
قالی بافی خانی
         
خدابندهchevron_leftخ کمربندی کوهساران غربی کوچه سبزینه پ14
کارگاه قالی بافی سامع
کارگاه قالی بافی سامع
         
خدابندهchevron_leftروستای شرور
فرشبافی قاسمی
فرشبافی قاسمی
         
زنجانchevron_leftانصاريه خ بوعلي بوستان 9 غربي پ 605
فرشبافی عباسی
فرشبافی عباسی
         
زنجانchevron_leftميدان رسالت خ قدس پ 40
تولیدی فرش ابریشم اوجاقلو
تولیدی فرش ابریشم اوجاقلو
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ مدني پ 247
فرش بافی رضائی
فرش بافی رضائی
         
زنجانchevron_leftعلي آباد رز 2 ق 1479
فرشبافی بیگدلی
فرشبافی بیگدلی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد 12 متري عينعلي هاديلو پ 642
قالیبافی مرشدی
قالیبافی مرشدی
         
زنجانchevron_leftخ قدس 20 متري نبوت كوچه شهيد محمد مسلمي پ 50
فرشبافی انوری
فرشبافی انوری
         
زنجانchevron_leftگل شهر كاظميه فاز 3 ق 3589
تولیدی نجفی
تولیدی نجفی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد جاده همايون پ 592
فرشبافی عباسی
فرشبافی عباسی
         
زنجانchevron_leftخ شهيد ولي اله عبدالهي پ 570
فرشبافی اشتری
فرشبافی اشتری
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ شهيد مدني پ 321
فرشبافی منصوری
فرشبافی منصوری
         
زنجانchevron_leftكوي قائم جنب پل زيرگذر آپارتمان قائم بلوك 17 واحد15
فرشبافی نجفی
فرشبافی نجفی
         
زنجانchevron_left18 متري جميل ميدان نيايش 14 متري جنت پ 3331
فرشبافی ده ده خانلو
فرشبافی ده ده خانلو
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 16 متري شهيد جبار جهانگيري پ 154
فرشبافی محمدی
فرشبافی محمدی
         
زنجانchevron_leftخ مدرس كوچه شهيد سليمي پ 158
گالری فرش و تابلو فرش نگار
گالری فرش و تابلو فرش نگار
         
زنجانchevron_leftزنجان، اسلام اباد، 20 متري مدني، بالاتر از جاده همايون، به سمت پادگان، پلاک 1/601
پرداخت فرش مهری
پرداخت فرش مهری
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 10 متري شهيد رحمان دوستي پ 121
فرش اکبری
فرش اکبری
         
زنجانchevron_leftشهرك جانبازان گلهاي 5 پ 32
فرش غفاری
فرش غفاری
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد 20 متري ترانس 16متري شهيد سيدعلي موسوي130
فرش بیات
فرش بیات
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ شهيد اشرفي اصفهاني
فرش معینی
فرش معینی
         
زنجانchevron_leftميدان هنرستان خ فاتح پ 15
فرش صادقی
فرش صادقی
         
زنجانchevron_leftشهرك الهيه 18 متري اول ق 881
فرش لطفی
فرش لطفی
         
زنجانchevron_leftزيباشهر فاز 3 شيرازي 18 پ 70
فرش حاتمی
فرش حاتمی
         
زنجانchevron_leftخ سعدي شمالي كوچه شهيد ناصر حاتمي پ 19
خدیجه ایمانی
خدیجه ایمانی
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ نيلوفر 22 ق 780
واحد صنفی وفا
واحد صنفی وفا
         
زنجانchevron_leftبهارستان خ 4 ق 30
فرش مقدم
فرش مقدم
         
زنجانchevron_leftشهرك منظريه خ 4و5 شرقي پ 103
فرش کردلو
فرش کردلو
         
زنجانchevron_leftدروازه ارك جاده همايون ك شهيد اسكندري پ 1/1
فرش نجفی
فرش نجفی
         
زنجانchevron_leftجاده شهرك قائم 3 پ 2732
فرشبافی نجفی
فرشبافی نجفی
         
زنجانchevron_leftاراضي پايين كوه ميثاق يك پ 540
فرش اسلامی
فرش اسلامی
         
زنجانchevron_leftشهرك الهيه فاز 1 خ 35 متري ولايت بشير 2 پ 946
فرش کتابی
فرش کتابی
         
زنجانchevron_leftخ شيخ فضل اله نوري خ كلانتري كوچه مظفري پ 30
فرش محمدی
فرش محمدی
         
زنجانchevron_leftخ توحيد كوچه شهيد حسيني پ 2
فرشبافی اسمخانی
فرشبافی اسمخانی
         
زنجانchevron_leftدروازه ارك خ مدرس كوچه شهيد قشلاقي پ 19
فرش احمدی
فرش احمدی
         
زنجانchevron_left: اسلام آباد خ 16 متري سيدعلي موسوي پ 122
فرش هادی طلب
فرش هادی طلب
         
زنجانchevron_leftغرب شهرك كارمندان خ دهم فاز 2 قطعه 3808
فرش مصطفوی
فرش مصطفوی
         
زنجانchevron_leftفرودگاه انتهاي درمانگاه كوچه 12 متري جنب مسجد چهارده معصوم پ 10
تولیدی فرش نورعلی
تولیدی فرش نورعلی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد 20 متري خ دستغيب پاساژ شيرمحمدي طبقه دوم رديف دوم پ 4
فرش قاسمی
فرش قاسمی
         
زنجانchevron_leftشهرك لاله شاهد 5 پ 113
تولیدی غیاثی
تولیدی غیاثی
         
زنجانchevron_leftخ امام كوچه طالقاني پشت جهاد پ 23
فرش اسمخانی
فرش اسمخانی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد شهيد مدني پ 591
فرش بافی نجفی
فرش بافی نجفی
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ نيلوفر 2 پ 797