شهرستان:

مشاغلصنعت، معدنبافندگان فرش و پرداخت قالی


قالی بافی
قالی بافی
         
زنجانchevron_leftکوی خرداد فاز 3 خ 12متری ولایت جنوبی 5 پلاک 468
حاج علی ماری بندلو
حاج علی ماری بندلو
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ شهيد احمد گودرزي پ 547
فرش نجفی
فرش نجفی
         
زنجانchevron_leftكوچه مشكي چهارراه اول كوچه شهيد جعفري پ 612
سیدحمزه موسوی
سیدحمزه موسوی
         
زنجانchevron_leftخ بعثت كوچه بنايي پ 33
فرمان اشرفی
فرمان اشرفی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد 12 متري محمدحسين مقدم پ 666
ولی اله سلطانی
ولی اله سلطانی
         
زنجانchevron_leftمجتمع آموزشي خ كلانتري كوچه محرمي كوچه محمد كرمي پ82
فرشبافی کریمی
فرشبافی کریمی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ شهيد فريدون آقاجانلو پ 709
بهمن محمدی
بهمن محمدی
         
زنجانchevron_leftخ فياض بخش كوچه مرادي پ 13
فرشبافی اصغر اوجاق فقیهی
فرشبافی اصغر اوجاق فقیهی
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهريور كوچه حكيميان پ 108
حمیده مرادی
حمیده مرادی
         
زنجانchevron_leftزيباشهر فاز2 شيرازي 21 پ 1/707
تولید فرش بیات
تولید فرش بیات
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ آيت اله مدني پ 115
آراسته امانی
آراسته امانی
         
زنجانchevron_leftخ شيخ فضل اله نوري كوي جوزي كوي بازرگان پ2
قربانعلی اسمیعلی
قربانعلی اسمیعلی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 20 متري مدني كوچه اشرفي پ478
گالری فرش و تابلو فرش نگار
گالری فرش و تابلو فرش نگار
         
زنجانchevron_leftزنجان، اسلام اباد، 20 متري مدني، بالاتر از جاده همايون، به سمت پادگان، پلاک 1/601
شهربانو هادلو
شهربانو هادلو
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ شهيد حسين حسني پ 222
فرشبافی سیدمهدی موسوی
فرشبافی سیدمهدی موسوی
         
زنجانchevron_leftخ جمهوري اسلامي جنب گرمابه محسني كوي ششم پ 9
حمید بیگدلی
حمید بیگدلی
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهريور كوچه مجينه پ 15
حبیبی
حبیبی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ شهيد اشرف اصفهاني پ 284
فرشبافی ندرلو
فرشبافی ندرلو
         
زنجانchevron_leftزيباشهر فاز 2 خ شيرازي 11 ق 590
فرشبافی علیاری
فرشبافی علیاری
         
زنجانchevron_leftجاده شهرك قائم 10 پ 2913
سیما حیدری
سیما حیدری
         
زنجانchevron_leftبي سيم 20 متري خ دكتر آيت كوچه شهيد عابدين تبياني پ29
فرشبافی پیک آبادی
فرشبافی پیک آبادی
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ نسترن 18 ق 154
فرزانه قهرمانی
فرزانه قهرمانی
         
زنجانchevron_leftشهرك الهيه فاز2 خ 18 متري جميل پ 3333
نجیبه خانی
نجیبه خانی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 16 متري جبار جهانگيري پ 84
مرتضی احمدی
مرتضی احمدی
         
زنجانchevron_leftآزادگان مجتمع 96 واحدي
فرش امیری
فرش امیری
         
زنجانchevron_leftشهرك الهيه خ جانبازان شهيد حسني
فرشبافی بیگدلی
فرشبافی بیگدلی
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهريور كوچه علي اكبري پ118
فرشبافی حبیبه فرهادی
فرشبافی حبیبه فرهادی
         
زنجانchevron_leftكوي قائم فاز يك ميلاد 13
فرشبافی عباسی
فرشبافی عباسی
         
زنجانchevron_leftكمربندي جنوبي خيام پشت سقاخانه كوي شهيد سيدي
علی شیر اسمخانی
علی شیر اسمخانی
         
زنجانchevron_leftكوچه مشكي چهارراه سوم روبروي تاكسي تلفني قائم پ547
فرشبافی نجفی
فرشبافی نجفی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ دستغيب پ 77
فرش بافی پازکی
فرش بافی پازکی
         
زنجانchevron_left: بي سيم خ فياض بخش كوچه باهنر پ 39
باربد
باربد
         
زنجانchevron_leftشهرك لاله شاهد 2 پ 237
فرش اسمخانی
فرش اسمخانی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد بالاتر از جاده همايون پ 598
فرش بیات
فرش بیات
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد 12 متري هشتم اباصلت باقري پ 68
زهرا قره جه لو
زهرا قره جه لو
         
زنجانchevron_leftاميركبير خ امام كوچه شهيد مجتبي ارفعي پ12
فرشبافی نجیبه نوری
فرشبافی نجیبه نوری
         
زنجانchevron_leftبي سيم خ دكتر آيت كوچه علي اكبري نيك خواه پ 13
رنگرزی ندرلو
رنگرزی ندرلو
         
زنجانchevron_leftبازار بالا ميدان آهنگران پ 15
صغری حسن لو
صغری حسن لو
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 12 متري شهيد عيوضعلي حسني پ 1/103
سکینه رحیم پور
سکینه رحیم پور
         
زنجانchevron_leftمنظريه 20 متري اول ق 1587 تجاري و مسكوني
معصومه ابراهیمی
معصومه ابراهیمی
         
زنجانchevron_leftبي سيم خ آيت كوچه اكبري پ 13
معراج صفایئ سفیداب
معراج صفایئ سفیداب
         
زنجانchevron_leftشهرك جانبازان خ گلهاي 4 جانباز4
ابراهیم الیاسی
ابراهیم الیاسی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 16 متري شهيد فريدون آقاجانلو پ603
سهراب امیری
سهراب امیری
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 12 متري عيسي محمدلو پ 237
فرشبافی خلیلی
فرشبافی خلیلی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ شهيد مدني پ 627
بنیاد تعاون زندانیان استان زنجان
بنیاد تعاون زندانیان استان زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان- خیابان خرمشهر- سرجنگلداری- بلال حبشی- سوم غربی- پلاک 110
سهراب فرهادی
سهراب فرهادی
         
زنجانchevron_leftخ شيخ فضل اله نوري پ162
حسن لطفی
حسن لطفی
         
زنجانchevron_leftخ فياض بخش كوچه باهنر پ 54