شهرستان:

مشاغلصنعت، معدنسلولوزی


ثمین کوشان زنگان
ثمین کوشان زنگان
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان 2
پارس پرند دیبا 3
پارس پرند دیبا 3
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
نیک آرا باطری
نیک آرا باطری
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
حسین شاهمرادی
حسین شاهمرادی
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
پارس حیات ساغلیک ارونلری
پارس حیات ساغلیک ارونلری
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
قدرت اله سیف
قدرت اله سیف
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
اباصلط بکشلو
اباصلط بکشلو
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
علی رضائی
علی رضائی
         
طارمchevron_leftشهرک صنعتی ناحيه طارم
کیمیا پلیمر سبز
کیمیا پلیمر سبز
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
روح اله صالحی
روح اله صالحی
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
محمد علی اسکندری
محمد علی اسکندری
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
سمن آسا
سمن آسا
         
زنجانchevron_leftكارخانه: شهرک صنعتی شماره يك دفتر: خ خرمشهر-خ وحی خ شریعت چهارراه دوم پ13
مهدی رحیمی آزاد
مهدی رحیمی آزاد
         
خرمدرهchevron_leftشهرک صنعتی خرمدره
شرکت تعاونی صنایع ابهر کاغذ
شرکت تعاونی صنایع ابهر کاغذ
         
خرمدرهchevron_leftشهرک صنعتی خرمدره
محمد علی حسنلوئی
محمد علی حسنلوئی
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان 2
ملامینه بهاران چوب هیدج
ملامینه بهاران چوب هیدج
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
سید مسعود فاضلی
سید مسعود فاضلی
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
برگسار رخ
برگسار رخ
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
پاپویه گستر خزر
پاپویه گستر خزر
         
طارمchevron_leftشهرک صنعتی طارم
اهرام پلیمر آیریا
اهرام پلیمر آیریا
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
تعاونی گروه صنعتی کاغذ اشراق
تعاونی گروه صنعتی کاغذ اشراق
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
سعید ملائی
سعید ملائی
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان 2
زامینی پوشان
زامینی پوشان
         
زنجانchevron_leftکیلومتر2جاده طارم
پاپیروس صنعت اسپادانا
پاپیروس صنعت اسپادانا
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
پارس پرند دیبا2
پارس پرند دیبا2
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
شرکت هیدروفیل زنجان
شرکت هیدروفیل زنجان
         
زنجانchevron_leftشهرك صنعتي شماره يك زنجان فاز يك خ تير روزبه 7
دنیای مقوای آرتین
دنیای مقوای آرتین
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
ابوطالب بیگدلی
ابوطالب بیگدلی
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
طاهر محمدی
طاهر محمدی
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان 2
سالار مهر
سالار مهر
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی شماره1زنجان
تعاونی تولیدی مبلمان وصنایع چوبی هیدج مبل
تعاونی تولیدی مبلمان وصنایع چوبی هیدج مبل
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
جلوه ماهنشان
جلوه ماهنشان
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
تعاونی مهر شاد چوب زنجان
تعاونی مهر شاد چوب زنجان
         
ماهنشانchevron_leftشهرک صنعتی ماهنشان
پارس پرند دیبا
پارس پرند دیبا
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
توسعه گستر زنجان
توسعه گستر زنجان
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
بهزاد مصطفوی مهر
بهزاد مصطفوی مهر
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
محمدیار بیکشو
محمدیار بیکشو
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
شادن زنجان
شادن زنجان
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
قدرت اله سیف 1
قدرت اله سیف 1
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
یداله قاسملو
یداله قاسملو
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
محمود آتش نور
محمود آتش نور
         
طارمchevron_leftشهرک صنعتی ناحيه طارم
مهدی سبز علی جماعت
مهدی سبز علی جماعت
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
  • صفحه‌ 1