شهرستان:

مشاغلصنعت، معدنسلولوزی


زغال ملکه زنجان
زغال ملکه زنجان
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی علی آباد شماره یک
تعاونی تولیدی مبلمان وصنایع چوبی هیدج مبل
تعاونی تولیدی مبلمان وصنایع چوبی هیدج مبل
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
سعید ملائی
سعید ملائی
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان 2
پاپویه گستر خزر
پاپویه گستر خزر
         
طارمchevron_leftشهرک صنعتی طارم
توسعه گستر زنجان
توسعه گستر زنجان
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
شرکت هیدروفیل زنجان
شرکت هیدروفیل زنجان
         
زنجانchevron_leftشهرك صنعتي شماره يك زنجان فاز يك خ تير روزبه 7
برگسار رخ
برگسار رخ
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
حسین شاهمرادی
حسین شاهمرادی
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
پارس پرند دیبا2
پارس پرند دیبا2
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
جلوه ماهنشان
جلوه ماهنشان
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
پارس پرند دیبا
پارس پرند دیبا
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
محمد علی حسنلوئی
محمد علی حسنلوئی
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان 2
علی رضائی
علی رضائی
         
طارمchevron_leftشهرک صنعتی ناحيه طارم
سمن آسا
سمن آسا
         
زنجانchevron_leftكارخانه: شهرک صنعتی شماره يك دفتر: خ خرمشهر-خ وحی خ شریعت چهارراه دوم پ13
مهدی رحیمی آزاد
مهدی رحیمی آزاد
         
خرمدرهchevron_leftشهرک صنعتی خرمدره
محمد علی اسکندری
محمد علی اسکندری
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
پارس پرند دیبا 3
پارس پرند دیبا 3
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
تعاونی گروه صنعتی کاغذ اشراق
تعاونی گروه صنعتی کاغذ اشراق
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
روح اله صالحی
روح اله صالحی
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
پاپیروس صنعت اسپادانا
پاپیروس صنعت اسپادانا
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
ثمین کوشان زنگان
ثمین کوشان زنگان
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان 2
بهزاد مصطفوی مهر
بهزاد مصطفوی مهر
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
نیک آرا باطری
نیک آرا باطری
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
شادن زنجان
شادن زنجان
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
محمود آتش نور
محمود آتش نور
         
طارمchevron_leftشهرک صنعتی ناحيه طارم
سالار مهر
سالار مهر
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی شماره1زنجان
ملامینه بهاران چوب هیدج
ملامینه بهاران چوب هیدج
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
قدرت اله سیف
قدرت اله سیف
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
طاهر محمدی
طاهر محمدی
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان 2
سید مسعود فاضلی
سید مسعود فاضلی
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
دنیای مقوای آرتین
دنیای مقوای آرتین
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
ابوطالب بیگدلی
ابوطالب بیگدلی
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
اهرام پلیمر آیریا
اهرام پلیمر آیریا
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
زامینی پوشان
زامینی پوشان
         
زنجانchevron_leftکیلومتر2جاده طارم
تعاونی مهر شاد چوب زنجان
تعاونی مهر شاد چوب زنجان
         
ماهنشانchevron_leftشهرک صنعتی ماهنشان
قدرت اله سیف 1
قدرت اله سیف 1
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
مهدی سبز علی جماعت
مهدی سبز علی جماعت
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
شرکت تعاونی صنایع ابهر کاغذ
شرکت تعاونی صنایع ابهر کاغذ
         
خرمدرهchevron_leftشهرک صنعتی خرمدره
یداله قاسملو
یداله قاسملو
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
پارس حیات ساغلیک ارونلری
پارس حیات ساغلیک ارونلری
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
محمدیار بیکشو
محمدیار بیکشو
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
اباصلط بکشلو
اباصلط بکشلو
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
کیمیا پلیمر سبز
کیمیا پلیمر سبز
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
  • صفحه‌ 1