شهرستان:

مشاغلکشاورزی، دامپروری، شیلاتمرغداری و لوازم مرغداری


شرکت انبوه طیور
شرکت انبوه طیور
         
خدابندهchevron_leftاستان زنجان شهرستان خدابنده
عطاء اله همتی نیای کپته
عطاء اله همتی نیای کپته
         
طارمchevron_leftروستاي گيلوان
کریم آذرنگ
کریم آذرنگ
         
زنجانchevron_leftروستاي ديزج آباد
سید حسن مرتضوی کلانتری
سید حسن مرتضوی کلانتری
         
ابهرchevron_leftروستاي حومه
مرغداری فردین طیور
مرغداری فردین طیور
         
زنجانchevron_leftروستاي چير
مرغ سرای زنجان
مرغ سرای زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
مرغداری مرغبارش زنجان
مرغداری مرغبارش زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي اسـفجين
مرغ زنجان سحر
مرغ زنجان سحر
         
زنجانchevron_leftروستاي رازبين
منصور حاجی خانی
منصور حاجی خانی
         
ابهرchevron_leftروستاي شريف آباد
تعاونی تولیدی بهمن طارم
تعاونی تولیدی بهمن طارم
         
طارمchevron_leftروستاي درام
اتحادیه مرغداران استان زنجان
اتحادیه مرغداران استان زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان، خیابان خرمشهر، طبقه فوقانی بانک مسکن، ساختمان خرم، طبقه اول
مرجان مرغ مرغوب
مرجان مرغ مرغوب
         
زنجانchevron_leftروستاي دوران
صفر پرویزی
صفر پرویزی
         
زنجانchevron_leftروستاي اندآباد عليا
تولیدی مرغ پرطلائی سالم پرور
تولیدی مرغ پرطلائی سالم پرور
         
زنجانchevron_leftروستاي اژدهاتو
لوازم مرغدای معینی
لوازم مرغدای معینی
         
زنجانchevron_leftخيابان خرمشهر- جنب پمپ بنزين- پلاك1
تعاونی مرغداری زنجان شفق شماره 173
تعاونی مرغداری زنجان شفق شماره 173
         
زنجانchevron_leftروستاي كرده ناب
تولید تخم بلدرچین
تولید تخم بلدرچین
         
زنجانchevron_leftزنجان، ميدان تره بار اميركبير، داخل گاراژ، (انبار كتاب سابق)
تعاونی مرغداری نسیم هیدج
تعاونی مرغداری نسیم هیدج
         
خرمدرهchevron_leftروستاي الوند
نصرت اله آدرم
نصرت اله آدرم
         
ابهرchevron_leftروستاي شناط
پرورش بومی مرغ زنجان
پرورش بومی مرغ زنجان
         
ایجرودchevron_leftروستاي كوسـه لر
سرور مرغ زنجان
سرور مرغ زنجان
         
ابهرchevron_leftروستاي والايش
حمید رشوند حماملو
حمید رشوند حماملو
         
زنجانchevron_leftروستاي قولي قصـه (سلطان آباد)
شرکت تعاونی خرم مرغ ایثارگران
شرکت تعاونی خرم مرغ ایثارگران
         
ابهرchevron_leftروستاي صائين قلعه
اسماعیل صفائیان
اسماعیل صفائیان
         
زنجانchevron_leftروستاي حومه زنجان
رضا علی حیدری
رضا علی حیدری
         
خدابندهchevron_leftروستاي مزيدآباد
گلهای رنگین زنجان
گلهای رنگین زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي كرده ناب
تعاونی مرغداری زردبال
تعاونی مرغداری زردبال
         
زنجانchevron_leftروستاي سـهرين
مرغداری سفید پر زنجان
مرغداری سفید پر زنجان
         
خرمدرهchevron_leftروستاي پلاس
تعاونی مرغ نعمه خوان زنجان
تعاونی مرغ نعمه خوان زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي دوران
تولیدی تخم مرغ شناطیران
تولیدی تخم مرغ شناطیران
         
ابهرchevron_leftابهر- روستاي قروه
تعاونی مرغداری فیروز زنجان
تعاونی مرغداری فیروز زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي يامچي
مرغ چمنزار
مرغ چمنزار
         
ابهرchevron_leftروستاي شـلوار (شالوار)
تعاونی مرغداری زنگان ماکیان
تعاونی مرغداری زنگان ماکیان
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
مطلب طاهری
مطلب طاهری
         
ابهرchevron_leftروستاي کینه ورس
اتحادیه شرکت های مرغداری نهضت
اتحادیه شرکت های مرغداری نهضت
         
ابهرchevron_leftروستاي قره بلاغ
امین اله عباسی
امین اله عباسی
         
زنجانchevron_leftروستاي اژدهاتو
نازفریک زنجان
نازفریک زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
افشین عراقی
افشین عراقی
         
زنجانchevron_leftروستاي قره تپه
اقبال اسدی
اقبال اسدی
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
زنجان طیور
زنجان طیور
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
مهدی حسین یزدی
مهدی حسین یزدی
         
ابهرchevron_leftروستاي كبود گنبد
تولیدی تخم زا
تولیدی تخم زا
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
محمدرضا بیوک پور
محمدرضا بیوک پور
         
زنجانchevron_leftروستاي تازه كند
ابوالفضل قربانی
ابوالفضل قربانی
         
زنجانchevron_leftروستاي چير
مرغداری خرم دشت موفق
مرغداری خرم دشت موفق
         
خرمدرهchevron_leftروستاي نصـيرآباد
رضا واعظی
رضا واعظی
         
ابهرchevron_leftروستاي چرگر
زنجان طوقی
زنجان طوقی
         
زنجانchevron_leftروستاي اژدهاتو
اصغر شاهمرادی
اصغر شاهمرادی
         
زنجانchevron_leftروستاي رجعين