شهرستان:

مشاغلکشاورزی، دامپروری، شیلاتمرغداری و لوازم مرغداری


شرکت انبوه طیور
شرکت انبوه طیور
         
خدابندهchevron_leftاستان زنجان شهرستان خدابنده
مرغداری مرغ درنای زنجان
مرغداری مرغ درنای زنجان
         
ابهرchevron_leftروستاي سـرخه ديزج
لوازم مرغدای معینی
لوازم مرغدای معینی
         
زنجانchevron_leftخيابان خرمشهر- جنب پمپ بنزين- پلاك1
تهیه و تجهیر مرغداری و دامداری
تهیه و تجهیر مرغداری و دامداری
         
زنجانchevron_leftچهارراه شيلات- ابتداي خيابان وليعصر- پلاك9
بلدرچین یک روزه، تخم بلدرچین و گوشت بلدرچین
بلدرچین یک روزه، تخم بلدرچین و گوشت بلدرچین
         
ابهرchevron_leftهیدج
تعاونی کبک دشت زنجان
تعاونی کبک دشت زنجان
         
ماهنشانchevron_leftروستاي قلعه جوق سـادات
اتحادیه مرغداران استان زنجان
اتحادیه مرغداران استان زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان، خیابان خرمشهر، طبقه فوقانی بانک مسکن، ساختمان خرم، طبقه اول
دامداری شیربهار زنجان
دامداری شیربهار زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان، روستاي ديزج بالا
مرغداری
مرغداری
         
زنجانchevron_leftزنجان، خیابان خرمشهر، میدان شیلات، بلوار شریعتی به طرف پروین اعتصامی نبش خیابان ششم
پرورش بوقلمون سفید پر زنجان
پرورش بوقلمون سفید پر زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان روستای دیزج بالا
شرکت فردین طیور
شرکت فردین طیور
         
زنجانchevron_left16كيلومتري جاده تبريز- اول جاده محمود آباد، دفتر مركزي: اراضی ثبت نبش خيابان دوم قطعه 158
شرکت تعاونی مرغداران مادر گوشتی استان زنجان
شرکت تعاونی مرغداران مادر گوشتی استان زنجان
         
ابهرchevron_leftابهر _ بلوار طالقانی روبروی هلال احمر پلاک 58
شرکت تعاونی مرغداران شهرستان زنجان
شرکت تعاونی مرغداران شهرستان زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان کیلومتر 4 جاده تبریز روبروی پارک جنگلی گلستان
خدمات تخصصی دام و طیور
خدمات تخصصی دام و طیور
         
زنجانchevron_left
حاج حسین خطیبی
حاج حسین خطیبی
         
زنجانchevron_leftاداره كل منابع طبيعي استان زنجان
پرورش شتر مرغ نصیر دشت
پرورش شتر مرغ نصیر دشت
         
ابهرchevron_leftابهر
قربانعلی خدایی
قربانعلی خدایی
         
زنجانchevron_leftروستاي دوران
نصرت اله آدرم
نصرت اله آدرم
         
ابهرchevron_leftروستاي شناط
عین اله امیر اصلانی
عین اله امیر اصلانی
         
ایجرودchevron_leftروستاي کوسه لر
داود محمدی
داود محمدی
         
ایجرودchevron_leftروستاي سـعيدآباد عليا
مرغ نیلوفر زیبای زنجان
مرغ نیلوفر زیبای زنجان
         
ایجرودchevron_leftروستاي كوسـه لر
مرغداری مفتاح
مرغداری مفتاح
         
ایجرودchevron_leftروستاي قمچقاي
عبداله باقری
عبداله باقری
         
ایجرودchevron_leftروستاي سـعيدآباد عليا
علی کرمی
علی کرمی
         
ایجرودchevron_leftروستاي سـعيدآباد عليا
پرورش بومی مرغ زنجان
پرورش بومی مرغ زنجان
         
ایجرودchevron_leftروستاي كوسـه لر
قیدار علی قراخانی
قیدار علی قراخانی
         
ایجرودchevron_leftروستاي قارختلو
مجتمع کشت و صنعت زنجان
مجتمع کشت و صنعت زنجان
         
ایجرودchevron_leftروستاي خويين
گوهر مرغ زنجان
گوهر مرغ زنجان
         
ایجرودchevron_leftروستاي زرين آباد
مرغداری سنبل آباد زنجان
مرغداری سنبل آباد زنجان
         
ایجرودchevron_leftروستاي كوسـه لر
بانک کشاورزی شعبه ماهنشان
بانک کشاورزی شعبه ماهنشان
         
ماهنشانchevron_leftروستاي امير آباد
شرکت مرغ ساحل طارم
شرکت مرغ ساحل طارم
         
طارمchevron_leftروستاي زهتر آباد
تعاونی تولیدی بهمن طارم
تعاونی تولیدی بهمن طارم
         
طارمchevron_leftروستاي درام
حاتم تقی زاده
حاتم تقی زاده
         
طارمchevron_leftروستاي انارسـتان
عطاء اله همتی نیای کپته
عطاء اله همتی نیای کپته
         
طارمchevron_leftروستاي گيلوان
ایرج امیری
ایرج امیری
         
طارمchevron_leftروستاي گيلوان
پیمان موج عصر
پیمان موج عصر
         
خدابندهchevron_leftروستاي كره چال
جلیل سجاسی لو
جلیل سجاسی لو
         
خدابندهchevron_leftروستاي سجاس
رضا علی حیدری
رضا علی حیدری
         
خدابندهchevron_leftروستاي مزيدآباد
ولی اله سلیمی
ولی اله سلیمی
         
خدابندهchevron_leftروستاي توپ قره
مرغداری سفید پر زنجان
مرغداری سفید پر زنجان
         
خرمدرهchevron_leftروستاي پلاس
حسن نریمان نژاد
حسن نریمان نژاد
         
خرمدرهchevron_leftروستاي قلعه حسـينيه
حسین مرسلی
حسین مرسلی
         
خرمدرهchevron_leftروستاي شـوير
تعاونی مرغداری نسیم هیدج
تعاونی مرغداری نسیم هیدج
         
خرمدرهchevron_leftروستاي الوند
شرکت تعاونی خرم مرغ ایثارگران
شرکت تعاونی خرم مرغ ایثارگران
         
ابهرchevron_leftروستاي صائين قلعه
شرکت تعاونی مرغداری بهروز صائین قلعه
شرکت تعاونی مرغداری بهروز صائین قلعه
         
ابهرchevron_leftروستاي صائين قلعه
محرمعلی ترابی
محرمعلی ترابی
         
ابهرchevron_leftروستاي اسپاس
علی معینی
علی معینی
         
ابهرchevron_leftروستاي صائين قلعه
مطلب طاهری
مطلب طاهری
         
ابهرchevron_leftروستاي قارلوق