شهرستان:

مشاغلکشاورزی، دامپروری، شیلاتمرغداری و لوازم مرغداری


شرکت انبوه طیور
شرکت انبوه طیور
         
خدابندهchevron_leftاستان زنجان شهرستان خدابنده
تعاونی مرغداری سپیدان
تعاونی مرغداری سپیدان
         
زنجانchevron_leftروستاي مرواريد
شرکت فردین طیور
شرکت فردین طیور
         
زنجانchevron_left16كيلومتري جاده تبريز- اول جاده محمود آباد، دفتر مركزي: اراضی ثبت نبش خيابان دوم قطعه 158
رضا علی حیدری
رضا علی حیدری
         
خدابندهchevron_leftروستاي مزيدآباد
کشت و صنعت خجسته کاران
کشت و صنعت خجسته کاران
         
ابهرchevron_leftروستاي شـريف آباد
تعاونی مرغ سحر زنجان
تعاونی مرغ سحر زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي آقچه پيره
حسین محمدی
حسین محمدی
         
زنجانchevron_leftروستاي اژدهاتو
علی کرمی
علی کرمی
         
ایجرودchevron_leftروستاي سـعيدآباد عليا
گوهر مرغ زنجان
گوهر مرغ زنجان
         
ایجرودchevron_leftروستاي زرين آباد
شرکت مرغداری سیمین تخم
شرکت مرغداری سیمین تخم
         
زنجانchevron_leftروستاي خلج
تعاونی مرغداری زنجان سیمرغ
تعاونی مرغداری زنجان سیمرغ
         
زنجانchevron_leftروستاي سـهرين
مرغداری زنجان طیور پر طلایی
مرغداری زنجان طیور پر طلایی
         
ابهرchevron_leftروستاي گوزلدره عليا
تعاونی مرغداری زردبال
تعاونی مرغداری زردبال
         
زنجانchevron_leftروستاي سـهرين
مرغ چمنزار
مرغ چمنزار
         
ابهرchevron_leftروستاي شـلوار (شالوار)
پرورش طیور مرغ شب
پرورش طیور مرغ شب
         
زنجانchevron_leftروستاي كزبر
شرکت تعاونی مرغداران شهرستان زنجان
شرکت تعاونی مرغداران شهرستان زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان کیلومتر 4 جاده تبریز روبروی پارک جنگلی گلستان
تولیدی سرای مرغ
تولیدی سرای مرغ
         
زنجانchevron_leftروستاي بيناب
علی معینی
علی معینی
         
ابهرchevron_leftروستاي صائين قلعه
ولی اله سلیمی
ولی اله سلیمی
         
خدابندهchevron_leftروستاي توپ قره
محرمعلی ترابی
محرمعلی ترابی
         
ابهرchevron_leftروستاي اسپاس
تولیدی تخم زا
تولیدی تخم زا
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
مرغداری مفتاح
مرغداری مفتاح
         
ایجرودchevron_leftروستاي قمچقاي
عطاء اله همتی نیای کپته
عطاء اله همتی نیای کپته
         
طارمchevron_leftروستاي گيلوان
دامداری شیربهار زنجان
دامداری شیربهار زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان، روستاي ديزج بالا
شرکت تعاونی مرغداران تخمگذار استان زنجان
شرکت تعاونی مرغداران تخمگذار استان زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان میدان اتقلاب ابتدای سعدی جنوبی بازارچه مهر پ 21
اتحادیه مرغداران استان زنجان
اتحادیه مرغداران استان زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان، خیابان خرمشهر، طبقه فوقانی بانک مسکن، ساختمان خرم، طبقه اول
مرغداری مرغ درنای زنجان
مرغداری مرغ درنای زنجان
         
ابهرchevron_leftروستاي سـرخه ديزج
تعاونی مرغ نعمه خوان زنجان
تعاونی مرغ نعمه خوان زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي دوران
مطلب طاهری
مطلب طاهری
         
ابهرchevron_leftروستاي قارلوق
مصطفی شریفی
مصطفی شریفی
         
ابهرchevron_leftروستاي ميموندره
مجتمع کشت و صنعت زنجان
مجتمع کشت و صنعت زنجان
         
ایجرودchevron_leftروستاي خويين
فرهاد ابطحی
فرهاد ابطحی
         
زنجانchevron_leftروستاي قره تپه
شجاع الدین جعفری
شجاع الدین جعفری
         
زنجانchevron_leftروستاي رازبين
حسن نریمان نژاد
حسن نریمان نژاد
         
خرمدرهchevron_leftروستاي قلعه حسـينيه
مرغداری نوک طلای زیبا
مرغداری نوک طلای زیبا
         
زنجانchevron_leftروستاي آقچه پيره
مهدی ژاله کریمی
مهدی ژاله کریمی
         
زنجانchevron_leftروستاي كوشـكن
تعاونی مرغداری رام طیور زنجان
تعاونی مرغداری رام طیور زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
عباس معینی
عباس معینی
         
ابهرchevron_leftروستاي صائين قلعه
تعاونی مرغ زنجان پرور
تعاونی مرغ زنجان پرور
         
زنجانchevron_leftروستاي مهتر
قربانعلی خدایی
قربانعلی خدایی
         
زنجانchevron_leftروستاي دوران
تعاونی چند منظوره تلاش
تعاونی چند منظوره تلاش
         
زنجانchevron_leftروستاي والارود (باري)
رسول اسماعیلی
رسول اسماعیلی
         
زنجانchevron_leftروستاي نقطه بندي
صفر پرویزی
صفر پرویزی
         
زنجانchevron_leftروستاي اندآباد عليا
علی حیدری
علی حیدری
         
زنجانchevron_leftروستاي زنگي كوه
اقبال اسدی
اقبال اسدی
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
حمید رشوند حماملو
حمید رشوند حماملو
         
زنجانchevron_leftروستاي قولي قصـه (سلطان آباد)
تعاونی مرغداری نسیم هیدج
تعاونی مرغداری نسیم هیدج
         
خرمدرهchevron_leftروستاي الوند
مرغداری سپید جوجه زنجان
مرغداری سپید جوجه زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي اسـفناج