شهرستان:

مشاغلکشاورزی، دامپروری، شیلاتشیلات و پرورش ماهی


محمد رضا چاپاریان
محمد رضا چاپاریان
         
ماهنشانchevron_leftروستاي برونقشلاق
سعید خانمحمدی
سعید خانمحمدی
         
زنجانchevron_leftروستاي یامچی
(شرکت یاقوت ماهی)
(شرکت یاقوت ماهی)
         
زنجانchevron_leftروستاي سهرورد
باقر ارزانی
باقر ارزانی
         
زنجانchevron_leftروستاي حومه
منصور فضلی
منصور فضلی
         
زنجانchevron_leftروستاي بوغداکندی
قندعلی جمشیدی
قندعلی جمشیدی
         
طارمchevron_leftروستاي زهترآباد
رجبعلی اسلامی
رجبعلی اسلامی
         
زنجانchevron_leftروستاي یامچی
امیر علی ذبیحیان
امیر علی ذبیحیان
         
زنجانchevron_leftروستاي دولابار
فیاض احمدی
فیاض احمدی
         
زنجانchevron_leftروستاي مهر آباد
عین اله اجاقلو
عین اله اجاقلو
         
زنجانchevron_leftروستاي کهران
بهرامعلی دویران
بهرامعلی دویران
         
ماهنشانchevron_leftروستاي سریک
شهرام کشاورز
شهرام کشاورز
         
ماهنشانchevron_leftروستاي بهستان
محمود محرمی
محمود محرمی
         
زنجانchevron_leftروستاي سرچم سفلی
یحیی کشاورز
یحیی کشاورز
         
ماهنشانchevron_leftروستاي بهستان
عبداله کشاورز بهستانی
عبداله کشاورز بهستانی
         
ماهنشانchevron_leftروستاي بهستان
اصغر بوئینی
اصغر بوئینی
         
ابهرchevron_leftروستاي بوئین
علیرضا عسگری
علیرضا عسگری
         
ماهنشانchevron_leftروستاي وهران
کتاب عباسی
کتاب عباسی
         
ماهنشانchevron_leftروستاي خلج
شعبان محمدی فرد
شعبان محمدی فرد
         
ماهنشانchevron_leftروستاي قله جوق سیاه منصور
محمد حیدری
محمد حیدری
         
ماهنشانchevron_leftروستاي اوج موسی
شرکت کشت وصنعت دشت سلطانیه
شرکت کشت وصنعت دشت سلطانیه
         
ابهرchevron_leftسلطانيه
سید حسین معراجی
سید حسین معراجی
         
زنجانchevron_leftروستاي دولابار
عزت الملوک امینی
عزت الملوک امینی
         
زنجانchevron_leftروستاي حومه
محمود عندلیبی
محمود عندلیبی
         
طارمchevron_leftروستاي دستجرده
قنبر ملکی
قنبر ملکی
         
ایجرودchevron_leftروستاي ینگی کند سیدلر
روح الله موسوی
روح الله موسوی
         
ماهنشانchevron_leftروستاي سریک
محرمعلی عباسی
محرمعلی عباسی
         
ماهنشانchevron_leftروستاي خلج
سید مهدی ایثار بخش
سید مهدی ایثار بخش
         
ابهرchevron_leftروستاي بوئین
حسین ذوقی یکتا
حسین ذوقی یکتا
         
ماهنشانchevron_leftروستاي سریک
بخشعلی عمار لو
بخشعلی عمار لو
         
طارمchevron_leftروستاي کردآباد قدیم
نبی بیات
نبی بیات
         
زنجانchevron_leftروستاي مهر آباد
فتحعلی اکبری
فتحعلی اکبری
         
زنجانchevron_leftروستاي تازه کند سرچم
ابراهیم اشتر فلاح
ابراهیم اشتر فلاح
         
ماهنشانchevron_leftروستاي بهستان
علیرضا عسگری
علیرضا عسگری
         
ماهنشانchevron_leftروستاي وهران
خدمتعلی کریمی
خدمتعلی کریمی
         
ماهنشانchevron_leftروستاي ايلي بلاغ
سلیمان فتحی
سلیمان فتحی
         
ایجرودchevron_leftروستاي ینگی کندالماسی
عبداله تیموری
عبداله تیموری
         
زنجانchevron_leftروستاي امين آباد
علی قدیمی
علی قدیمی
         
خدابندهchevron_leftروستاي نعلبندان
سید سعید موسوی
سید سعید موسوی
         
ابهرchevron_leftروستاي علی آباد
نعمت اله کشاورز بهستانی
نعمت اله کشاورز بهستانی
         
ماهنشانchevron_leftروستاي بهستان
نادر کشاورز
نادر کشاورز
         
ماهنشانchevron_leftروستاي ليلان
اکبر محمدی
اکبر محمدی
         
ماهنشانchevron_leftروستاي سیاه خانه دندی
محسن اسدالهی
محسن اسدالهی
         
ابهرchevron_leftروستاي قمچ آباد
فرامرز اجاقلو
فرامرز اجاقلو
         
زنجانchevron_leftروستاي کهران
محمود محرمی
محمود محرمی
         
زنجانchevron_leftروستاي سرچم سفلی
نعمت اله شکری
نعمت اله شکری
         
خدابندهchevron_leftروستاي توتورقان
آکواریوم دلفین
آکواریوم دلفین
         
زنجانchevron_leftخيابان بعثت- جنب انبار غله
اسماعیل ملکلی
اسماعیل ملکلی
         
زنجانchevron_leftروستاي یامچی