شهرستان:

مشاغلکشاورزی، دامپروری، شیلاتشیلات و پرورش ماهی


مجتمع صبا ماهی نانی
مجتمع صبا ماهی نانی
         
زنجانchevron_leftزنجان ، کیلومتر 5 جاده فرودگاه - بعد از بهشت زهرا
محمد رضا چاپاریان
محمد رضا چاپاریان
         
ماهنشانchevron_leftروستاي برونقشلاق
سعید خانمحمدی
سعید خانمحمدی
         
زنجانchevron_leftروستاي یامچی
شرکت دشت دان روز
شرکت دشت دان روز
         
ابهرchevron_leftروستاي والایش
حیدری
حیدری
         
زنجانchevron_leftروستاي قره بوته
منصور حاجیلو
منصور حاجیلو
         
طارمchevron_leftروستاي ولیدر
کریم بیات
کریم بیات
         
زنجانchevron_leftروستاي لگاهی
علی قلی رحیمی
علی قلی رحیمی
         
ماهنشانchevron_leftروستاي ليلان
شعبان محمدی فرد
شعبان محمدی فرد
         
ماهنشانchevron_leftروستاي قله جوق سیاه منصور
نجاتعلی کردلو
نجاتعلی کردلو
         
خدابندهchevron_leftروستاي خانلار
سردار امینی
سردار امینی
         
زنجانchevron_leftروستاي قره چریان
گرزعلی زمانی
گرزعلی زمانی
         
ایجرودchevron_left روستاي جوقین
حاتم
حاتم
         
زنجانchevron_leftروستاي ساريكند علیا
محمد حیدری
محمد حیدری
         
ماهنشانchevron_leftروستاي اوج موسی
کنعانی
کنعانی
         
ابهرchevron_left
صحابعلی زارع
صحابعلی زارع
         
ماهنشانchevron_leftروستاي قشلاجوق
سرخ علی فلاح
سرخ علی فلاح
         
ماهنشانchevron_leftروستاي ليلان
افضل جعفری
افضل جعفری
         
طارمchevron_leftروستاي هزاررود آباد علیا
عبدالمناف اوسطی
عبدالمناف اوسطی
         
ماهنشانchevron_leftروستاي حومه
یحیی کشاورز
یحیی کشاورز
         
ماهنشانchevron_leftروستاي بهستان
علیرضا عسگری
علیرضا عسگری
         
ماهنشانchevron_leftروستاي وهران
مهدی جوانشیر
مهدی جوانشیر
         
ابهرchevron_leftروستاي توده بين
حسین ذوقی یکتا
حسین ذوقی یکتا
         
ماهنشانchevron_leftروستاي سریک
کلام اله هدایتی
کلام اله هدایتی
         
زنجانchevron_leftروستاي اژدهاتو
موسی موسوی
موسی موسوی
         
خدابندهchevron_leftروستاي پسکوهان
سید محمدرضا نبوی سقایی
سید محمدرضا نبوی سقایی
         
زنجانchevron_leftزنجان
مهدی حیدری
مهدی حیدری
         
ماهنشانchevron_leftروستاي قشلاجوق
امیر علی ذبیحیان
امیر علی ذبیحیان
         
زنجانchevron_leftروستاي دولابار
آکواریوم ساحل
آکواریوم ساحل
         
زنجانchevron_leftزنجان،‌ خیابان بعثت، نرسیده به دانشسرا، پلاک 471
قامتعلی بابائی
قامتعلی بابائی
         
ماهنشانchevron_leftروستاي بهستان
محمد حسین محمدی
محمد حسین محمدی
         
خدابندهchevron_leftروستاي سهرورد
حسین افشاری
حسین افشاری
         
زنجانchevron_leftروستاي ارمغانخانه
فامیل سرخعلی
فامیل سرخعلی
         
ماهنشانchevron_leftروستاي ليلان
علیرضا علیمحمدی
علیرضا علیمحمدی
         
ماهنشانchevron_leftروستاي قره گل
رحمت اله گل کرم
رحمت اله گل کرم
         
خرمدرهchevron_leftروستاي رحمت آباد
احمد کاکائی
احمد کاکائی
         
ماهنشانchevron_leftروستاي حومه
نصرت اله معصومی
نصرت اله معصومی
         
ایجرودchevron_leftروستاي بیدگینه
علی فلاح
علی فلاح
         
ماهنشانchevron_leftروستاي بهستان
اسماعیل مرتضوی
اسماعیل مرتضوی
         
زنجانchevron_leftروستاي خاندره
فرامرز شمس
فرامرز شمس
         
ماهنشانchevron_leftروستاي سریک
علی کشاورز
علی کشاورز
         
ماهنشانchevron_leftروستاي بهستان
تقی رضایی
تقی رضایی
         
طارمchevron_leftروستاي گیلوان
بخشعلی عمار لو
بخشعلی عمار لو
         
طارمchevron_leftروستاي کردآباد قدیم
قاسم نانی
قاسم نانی
         
زنجانchevron_leftروستاي کوشکن
فریدون شعبانی
فریدون شعبانی
         
طارمchevron_leftروستاي آببر
هنرستان کشاورزی
هنرستان کشاورزی
         
زنجانchevron_leftروستاي سارمساقلو
جانعلی نوروزی
جانعلی نوروزی
         
زنجانchevron_leftروستاي يامچي
محمود محرمی
محمود محرمی
         
زنجانchevron_leftروستاي سرچم سفلی