شهرستان:

مشاغلکشاورزی، دامپروری، شیلاتدام و طیور


شرکت تولیدی خدماتی کشاورزی شیخلر
شرکت تولیدی خدماتی کشاورزی شیخلر
         
خدابندهchevron_leftخدابنده روستای شیخ آلو
شرکت تعاونی همیاران خرم ابهر
شرکت تعاونی همیاران خرم ابهر
         
زنجانchevron_leftروستاي شناط
مجید ابدان
مجید ابدان
         
زنجانchevron_leftزنجان، روستاي چیر
شرکت گاوداری شیر دشت مروارید زنجان
شرکت گاوداری شیر دشت مروارید زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي مروارید
محمد سعیدیان
محمد سعیدیان
         
زنجانchevron_leftروستاي دیزج اباد
بنیاد تعاون زندانیان استان زنجان
بنیاد تعاون زندانیان استان زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان- خیابان خرمشهر- سرجنگلداری- بلال حبشی- سوم غربی- پلاک 110
دفتر مرغداری قربانی
دفتر مرغداری قربانی
         
زنجانchevron_leftخيابان خرمشهر- روبروي پمپ بنزين- پلاك154
خدمات دام وطیور و آبزیان احمدی
خدمات دام وطیور و آبزیان احمدی
         
زنجانchevron_leftميدان هنرستان- خيابان سيلو- پلاك41
سکینه الماسی
سکینه الماسی
         
ایجرودchevron_leftروستاي ينگي كند سـها
مقصود داودی
مقصود داودی
         
ایجرودchevron_leftروستاي يدي بلاغ
فیضعلی بهرامی
فیضعلی بهرامی
         
ایجرودchevron_leftروستاي زرين آباد
فریبرز مقدم
فریبرز مقدم
         
طارمchevron_leftروستاي جزلاندشت
غلامحسین نصیری قیداری
غلامحسین نصیری قیداری
         
خدابندهchevron_leftحومه خدابنده
دامداری کوه زرد توپقره 131
دامداری کوه زرد توپقره 131
         
خدابندهchevron_leftروستاي توپ قره
علی شریفی
علی شریفی
         
خدابندهchevron_leftروستاي پيرمرزبان
مجتمع کشت و صنعت دشت
مجتمع کشت و صنعت دشت
         
خرمدرهchevron_leftحومه خرم دره
صنایع شیرواردشت خرم 235636
صنایع شیرواردشت خرم 235636
         
خرمدرهchevron_leftروستاي شـوير
قربانعلی آقامیرزایی
قربانعلی آقامیرزایی
         
خرمدرهchevron_leftروستاي نصـيرآباد
شرکت تعاونی سفید دام خرمدره
شرکت تعاونی سفید دام خرمدره
         
خرمدرهchevron_leftروستاي ويستان سفلي
همت علی حیدری
همت علی حیدری
         
ابهرchevron_leftروستاي خيرآباد
ابراهیم عباسی آزاد
ابراهیم عباسی آزاد
         
خرمدرهchevron_leftحومه خرم دره
حیدر خلفی
حیدر خلفی
         
ابهرchevron_leftروستاي حومه ابهر
نصرت اله معینی
نصرت اله معینی
         
ابهرchevron_leftروستاي صائين قلعه
شرکت دوستلر باغی
شرکت دوستلر باغی
         
ابهرchevron_leftابهر
سهند تابان 1749
سهند تابان 1749
         
ابهرchevron_leftروستاي خيرآباد
کشت و صنعت کارشینا 44743
کشت و صنعت کارشینا 44743
         
ابهرchevron_leftروستاي نورين
حکمت اله صادقیان
حکمت اله صادقیان
         
ابهرchevron_leftروستاي حومه ابهر
حسن صادقی
حسن صادقی
         
ابهرchevron_leftروستاي شـريف آباد
جلیل محبی
جلیل محبی
         
ابهرchevron_leftروستاي چرگر
خلیل حیدری
خلیل حیدری
         
ابهرchevron_leftروستاي يوسـف آباد
ولی اله عزیزی صالحی
ولی اله عزیزی صالحی
         
ابهرchevron_leftروستاي حسـين آباد
پرویز افشاری
پرویز افشاری
         
ابهرchevron_leftروستاي گوزلدره عليا
دامپروری دوست لرباغی 3440
دامپروری دوست لرباغی 3440
         
ابهرchevron_leftروستاي يوسـف آباد
محمد صالح علی محمدی
محمد صالح علی محمدی
         
ابهرchevron_leftروستاي يوسـف آباد
علیرضا ایمان زاده
علیرضا ایمان زاده
         
ابهرchevron_leftروستاي چرگر
علی معینی
علی معینی
         
ابهرchevron_leftروستاي صائين قلعه
پاک شیر زنجان 1004
پاک شیر زنجان 1004
         
ابهرchevron_leftروستاي سلطانيه
تعاونی گویان دام ابهر 787
تعاونی گویان دام ابهر 787
         
ابهرchevron_leftروستاي قروه
دامداری دشت دام روز 111189
دامداری دشت دام روز 111189
         
ابهرchevron_leftروستاي والايش
سیداسداله موسوی
سیداسداله موسوی
         
زنجانchevron_leftحومه زنجان
یحیی مروتی
یحیی مروتی
         
زنجانchevron_leftروستاي بيناب
محمد سعیدیان
محمد سعیدیان
         
زنجانchevron_leftروستاي ديزج آباد
یونس ناصری
یونس ناصری
         
زنجانchevron_leftروستاي زرنان
گاوداری مهتر دشت زنجان 827
گاوداری مهتر دشت زنجان 827
         
زنجانchevron_leftروستاي مهتر
محمد کاوندی
محمد کاوندی
         
زنجانchevron_leftروستاي پنبه جوق
قاسم طاهری
قاسم طاهری
         
زنجانchevron_leftروستاي بيناب
عبدالحمید فلاح
عبدالحمید فلاح
         
زنجانchevron_leftحومه زنجان
مسعود بیات منشی
مسعود بیات منشی
         
زنجانchevron_leftروستاي يامچي