شهرستان:

مشاغلکشاورزی، دامپروری، شیلاتدام و طیور


شرکت تولیدی خدماتی کشاورزی شیخلر
شرکت تولیدی خدماتی کشاورزی شیخلر
         
خدابندهchevron_leftخدابنده روستای شیخ آلو
شرکت نگین ماکیان زنگان
شرکت نگین ماکیان زنگان
         
زنجانchevron_leftکیلومتر ۲۵ جاده بیجار روستای آقکند
شرکت تعاونی همیاران خرم ابهر
شرکت تعاونی همیاران خرم ابهر
         
زنجانchevron_leftروستاي شناط
رضا خاتمی
رضا خاتمی
         
زنجانchevron_leftروستاي والارود
چهار فصل گلشن 2553
چهار فصل گلشن 2553
         
زنجانchevron_leftروستاي يامچي
شرکت دشت گلچین زنجان
شرکت دشت گلچین زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي محمود اباد
شجاع الدین اصلاحی
شجاع الدین اصلاحی
         
زنجانchevron_leftروستاي محسن اباد
شرکت تعاونی گاوداران صنعتی زنجان
شرکت تعاونی گاوداران صنعتی زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان _ کیلو متر 2 جاده تبریز جنب شرکت قاسم ایران
جلال محمدی
جلال محمدی
         
خدابندهchevron_leftروستاي سـهرورد
حسین اکبرلو
حسین اکبرلو
         
طارمchevron_leftروستاي دهنه
وهب نصیری
وهب نصیری
         
زنجانchevron_leftروستاي زرنان
سیدکاظم حسینی
سیدکاظم حسینی
         
ابهرchevron_leftميدان شهرداري پاساژ قدس طبقه دوم
علی بابایی
علی بابایی
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
محمد صالح علی محمدی
محمد صالح علی محمدی
         
ابهرchevron_leftروستاي يوسـف آباد
صنایع شیرواردشت خرم 235636
صنایع شیرواردشت خرم 235636
         
خرمدرهchevron_leftروستاي شـوير
عمده فروشی خوراک حیوانات ترابی
عمده فروشی خوراک حیوانات ترابی
         
زنجانchevron_leftمیدان شیلات خ ولیعصر پ15
ابراهیم عباس آزاد
ابراهیم عباس آزاد
         
خرمدرهchevron_leftروستاي مزرعه ناوک
شرکت دامپروری پروانه کشت زنجان
شرکت دامپروری پروانه کشت زنجان
         
ماهنشانchevron_leftروستاي لیلان
سکینه الماسی
سکینه الماسی
         
ایجرودchevron_leftروستاي ینگی کند الماسی
شرکت گاوداری زنجان شیر
شرکت گاوداری زنجان شیر
         
ابهرchevron_leftروستاي خیر اباد
نصرت ا... معینی
نصرت ا... معینی
         
ابهرchevron_leftروستاي صائین قلعه
شرکت تولیدی خدمات کشاورزی شیخلر
شرکت تولیدی خدمات کشاورزی شیخلر
         
خدابندهchevron_leftروستاي شیخلر
حکمت اله صادقیان
حکمت اله صادقیان
         
ابهرchevron_leftروستاي حومه ابهر
شرکت دوستلر باغی
شرکت دوستلر باغی
         
ابهرchevron_leftابهر
یونس ناصری
یونس ناصری
         
زنجانchevron_leftروستاي زنجانرود
غلامحسین نظری
غلامحسین نظری
         
زنجانchevron_leftروستاي والارود
شرکت پهن دشت شناط
شرکت پهن دشت شناط
         
ابهرchevron_leftروستاي شناط
خلیل حیدری
خلیل حیدری
         
ابهرchevron_leftروستاي یوسف آباد
شرکت سهند تابان
شرکت سهند تابان
         
ابهرchevron_leftروستاي خیر آباد
شرکت تعاونی تولیدی پاستور خدابنده
شرکت تعاونی تولیدی پاستور خدابنده
         
خدابندهchevron_leftروستاي ارقین بلاغ
کشت و صنعت کارشینا 44743
کشت و صنعت کارشینا 44743
         
ابهرchevron_leftروستاي نورين
حسن صادقی
حسن صادقی
         
ابهرchevron_leftروستاي شـريف آباد
شرکت تعاونی گاوداری مهر دام زنجان
شرکت تعاونی گاوداری مهر دام زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي دولاناب
غلامحسین نصیری
غلامحسین نصیری
         
خدابندهchevron_leftمرکزی حومه قیدار
شرکت مجتمع کشت و صنعت خرمدره
شرکت مجتمع کشت و صنعت خرمدره
         
خرمدرهchevron_leftروستاي حومه خرمدره
فیروز تاریوردی
فیروز تاریوردی
         
ابهرchevron_leftروستاي شناط
حفضعلی قزلباش
حفضعلی قزلباش
         
ابهرchevron_leftروستاي سلطانیه سرخه دیزج
شرکت مهتر دشت زنجان
شرکت مهتر دشت زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي مهتر
رمضان مولایی
رمضان مولایی
         
ابهرchevron_leftحومه ابهر
تعاونی مهر شیر خدابنده
تعاونی مهر شیر خدابنده
         
خدابندهchevron_leftروستاي زرزر
مالک فرهادی
مالک فرهادی
         
خدابندهchevron_leftروستاي پیر گاو گل
ولی اله عزیزی صالحی
ولی اله عزیزی صالحی
         
ابهرchevron_leftروستاي حسـين آباد
ذکرا... دوست محمدی
ذکرا... دوست محمدی
         
ابهرchevron_leftروستاي سلمان کندی
موسی نور محمدی
موسی نور محمدی
         
زنجانchevron_leftروستاي نیماور
حیدر خلفی
حیدر خلفی
         
ابهرchevron_leftروستاي حومه ابهر
شرکت دامداری دشت دام روز
شرکت دامداری دشت دام روز
         
ابهرchevron_leftروستاي والایش
سید علی مقدم نیا
سید علی مقدم نیا
         
ابهرchevron_leftسلطانیه
حسن سلطانی عمید آبادی
حسن سلطانی عمید آبادی
         
ابهرchevron_leftروستاي عمید آباد