شهرستان:

مشاغلکشاورزی، دامپروری، شیلاتدام و طیور


شرکت تولیدی خدماتی کشاورزی شیخلر
شرکت تولیدی خدماتی کشاورزی شیخلر
         
خدابندهchevron_leftخدابنده روستای شیخ آلو
شرکت تعاونی همیاران خرم ابهر
شرکت تعاونی همیاران خرم ابهر
         
زنجانchevron_leftروستاي شناط
حسینعلی احمدی قیداری
حسینعلی احمدی قیداری
         
خدابندهchevron_leftحومه خدابنده
حسن سلطانی عمید آبادی
حسن سلطانی عمید آبادی
         
ابهرchevron_leftروستاي عمید آباد
تورج رستملو
تورج رستملو
         
زنجانchevron_leftروستاي كوشـكن
سهند تابان 1749
سهند تابان 1749
         
ابهرchevron_leftروستاي خيرآباد
گوهر علی بیگدلی
گوهر علی بیگدلی
         
خدابندهchevron_leftروستاي ارقین بلاغ
ابراهیم امامی
ابراهیم امامی
         
زنجانchevron_leftروستاي ینگجه
سید اسد ا... موسوی
سید اسد ا... موسوی
         
زنجانchevron_leftروستاي آقجه پیره
شرکت کشت و صنعت نیماور
شرکت کشت و صنعت نیماور
         
زنجانchevron_leftروستاي نیماور
فیضعلی بهرامی
فیضعلی بهرامی
         
ایجرودchevron_leftروستاي زرین آباد
علی بابایی
علی بابایی
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
مصطفی قربانی
مصطفی قربانی
         
خدابندهchevron_leftروستاي كهريز
جلیل محبی
جلیل محبی
         
ابهرchevron_leftروستاي چرگر
شرکت دامداری شیر بهار زنجان
شرکت دامداری شیر بهار زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي دیزج خرابه
حمید علی پور
حمید علی پور
         
ابهرchevron_leftروستاي حومه ابهر
تعاونی مهر شیر خدابنده
تعاونی مهر شیر خدابنده
         
خدابندهchevron_leftروستاي زرزر
وهب نصیری
وهب نصیری
         
زنجانchevron_leftروستاي زرنان
همت علی حیدری
همت علی حیدری
         
ابهرchevron_leftروستاي خيرآباد
سید علی اکبر حسینیان
سید علی اکبر حسینیان
         
زنجانchevron_leftروستاي نیماور
رمضان مولایی
رمضان مولایی
         
ابهرchevron_leftحومه ابهر
شرکت تعاونی گاوداری مهر دام زنجان
شرکت تعاونی گاوداری مهر دام زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي دولاناب
شرکت تعاونی گویان دام ابهر
شرکت تعاونی گویان دام ابهر
         
ابهرchevron_leftروستاي قروه
حسن صادقی
حسن صادقی
         
ابهرchevron_leftروستاي شناط
سکینه الماسی
سکینه الماسی
         
ایجرودchevron_leftروستاي ينگي كند سـها
فیضعلی بهرامی
فیضعلی بهرامی
         
ایجرودchevron_leftروستاي زرين آباد
پاک شیر زنجان 1004
پاک شیر زنجان 1004
         
ابهرchevron_leftروستاي سلطانيه
شرکت تعاونی گوساله پرواری زنگان دشت
شرکت تعاونی گوساله پرواری زنگان دشت
         
زنجانchevron_leftروستاي اژدهاتو
شرکت کشت و دام زرین دشت ابهر
شرکت کشت و دام زرین دشت ابهر
         
ابهرchevron_leftروستاي قروه
علی شریفی
علی شریفی
         
خدابندهchevron_leftروستاي پيرمرزبان
شرکت کشت و صنعت گنجاب
شرکت کشت و صنعت گنجاب
         
ابهرchevron_leftروستاي قروه
مجید ابدان
مجید ابدان
         
زنجانchevron_leftزنجان، روستاي چیر
شرکت تعاونی بوستان زنجان سحر
شرکت تعاونی بوستان زنجان سحر
         
زنجانchevron_leftروستاي رضاآباد
شرکت تعاونی تولیدی شاهد کوسه لر
شرکت تعاونی تولیدی شاهد کوسه لر
         
ایجرودchevron_leftروستاي کوسه لر
شرکت گاوداری مهر بزوشا
شرکت گاوداری مهر بزوشا
         
زنجانchevron_leftروستاي بزوشا
شرکت دامداری کوه زرد توپقره
شرکت دامداری کوه زرد توپقره
         
خدابندهchevron_leftروستاي توپقره
عربعلی حسنی
عربعلی حسنی
         
زنجانchevron_leftروستاي حومه زنجان
فرهاد کریملو
فرهاد کریملو
         
زنجانchevron_leftروستاي والارود
جلال سراجیان
جلال سراجیان
         
زنجانchevron_leftحومه زنجان
شرکت تعاونی زرین گل چرگر
شرکت تعاونی زرین گل چرگر
         
ابهرchevron_leftروستاي چرگر
دفتر مرغداری قربانی
دفتر مرغداری قربانی
         
زنجانchevron_leftخيابان خرمشهر- روبروي پمپ بنزين- پلاك154
شرکت تولیدی زنجان صنوف رشد فجر
شرکت تولیدی زنجان صنوف رشد فجر
         
زنجانchevron_leftروستاي اسفجین
قاسم طاهری
قاسم طاهری
         
زنجانchevron_leftروستاي بيناب
دامپروری دوست لرباغی 3440
دامپروری دوست لرباغی 3440
         
ابهرchevron_leftروستاي يوسـف آباد
تولیدی شیر پاپائی 623
تولیدی شیر پاپائی 623
         
زنجانchevron_leftروستاي پاپائي
شرکت گاوداری گلشیر زنجان
شرکت گاوداری گلشیر زنجان
         
ابهرchevron_leftروستاي قلعه سلطانیه
گاوداری مهاجران خمسه زنجان
گاوداری مهاجران خمسه زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي مرواريد
شرکت کشت و صنعت نوید بخش زنجان
شرکت کشت و صنعت نوید بخش زنجان
         
ابهرchevron_leftروستاي قره بلاغ