شهرستان:

مشاغلآموزش، تدریسمدرسه


نمایندگی لگو آموزشی، رباتیک ، خلاقیت کودک
٭٭٭٭
نمایندگی لگو آموزشی، رباتیک ، خلاقیت کودک
         
زنجانchevron_leftاراضی پایین کوه انتهای میثاق 3 نگین 2 مدرسه البرز
آموزش از راه دور افرا
آموزش از راه دور افرا
         
زنجانchevron_leftدانشسرا، ابتدای بعثت، نبش تقاطع خ جمهوری و خ بعثت، طبقه دوم دبیرستان افرا
دبیرستان غیر دولتی پسرانه شمس دوره اول و دوم
دبیرستان غیر دولتی پسرانه شمس دوره اول و دوم
         
زنجانchevron_leftکوی علوم پایه خیابان عارف 14 - مجتمع آموزشی شمس
شهیدصلاحی
شهیدصلاحی
         
ماهنشانchevron_leftماهنشان -خيابان اسلام
آموزشگاه فردوسی
آموزشگاه فردوسی
         
خرمدرهchevron_leftخرمدره خ جمال الدين (حاشيه جاده )
آموزشگاه شهدا-مشمپا
آموزشگاه شهدا-مشمپا
         
زنجانchevron_leftزنجانرود- جاده تبريز -سه راه قره بوطه - روستاى مشمپا
آموزشگاه فرهنگ حصار
آموزشگاه فرهنگ حصار
         
خدابندهchevron_leftخدابنده روستاى حصار(درحاشيه راه )
آموزشگاه اندیشه آقبلاغ علیا
آموزشگاه اندیشه آقبلاغ علیا
         
خدابندهchevron_leftروستاى آقبلاغ عليا
حکیم هیدجی
حکیم هیدجی
         
ابهرchevron_leftابهرشهرهيدج
آموزشگاه صدوقی
آموزشگاه صدوقی
         
زنجانchevron_leftخیابان مطهری(فرودگاه)، کوچه شهید بیاتی
شهید آشورى
شهید آشورى
         
ابهرchevron_leftابهرروستاى پيرزاغه
روستاى سقل تولی
روستاى سقل تولی
         
زنجانchevron_leftزنجان روستاى سقل تولي
شهدائدرام
شهدائدرام
         
طارمchevron_leftشهرستان طارم روستاى درام
آموزشگاه شهداى آقجه قیا
آموزشگاه شهداى آقجه قیا
         
خدابندهchevron_leftخدابنده روستاى آقجه قيا
آموزشگاه کمیل
آموزشگاه کمیل
         
زنجانchevron_leftخيابان خرمشهر- خيابان وحي- خيابان شريعت- پلاك 34
آموزشگاه شهیدباهنرشین
آموزشگاه شهیدباهنرشین
         
خدابندهchevron_leftخدابنده روستاى شين
آموزشگاه انجمن علیا(شهیدزعفرانلو )
آموزشگاه انجمن علیا(شهیدزعفرانلو )
         
زنجانchevron_leftزنجانرودجاده تبريزسه راه قره بوطه روستاى انجمن عليا
آموزشگاه شبانه روزى استادشهریار
آموزشگاه شبانه روزى استادشهریار
         
زنجانchevron_leftزنجانرود روستاى نيك پي
آموزشگاه حضرت رقیه 1و2
آموزشگاه حضرت رقیه 1و2
         
زنجانchevron_leftخیابان 17 شهریور، جنب مسجد سیدالشهدا، کوچه شهید سهرابی
آموزشگاه بسیج شیوه
آموزشگاه بسیج شیوه
         
ایجرودchevron_left ايجرود
آموزشگاه شهیدصفی اله الماسی ینگی کندالماسی
آموزشگاه شهیدصفی اله الماسی ینگی کندالماسی
         
ایجرودchevron_leftروستاى ينگي كندالماسي
نصرمیموندره
نصرمیموندره
         
ابهرchevron_leftابهرروستاى ميموندره
آموزشگاه یوسفی زاغه لو
آموزشگاه یوسفی زاغه لو
         
خدابندهchevron_leftزنجان خدابنده بزينه رودزاغه لو
آموزشگاه امیرعلی یزدان پناه
آموزشگاه امیرعلی یزدان پناه
         
زنجانchevron_leftزنجانرودروستاى چپ چپ
شهیدصدوقی
شهیدصدوقی
         
ابهرchevron_leftابهرروستاى اسپاس
آموزشگاه شهیدبهادررحمتی چهره آباد
آموزشگاه شهیدبهادررحمتی چهره آباد
         
زنجانchevron_leftزنجانروددهستان غني بيگلوروستاى چهرآباد
آموزشگاه بزرگمهر (1)
آموزشگاه بزرگمهر (1)
         
خرمدرهchevron_leftخرمدره خ شهيدچمران
آموزشگاه شهیدبابایی خمارک
آموزشگاه شهیدبابایی خمارک
         
خدابندهchevron_leftخدابنده (حاشيه راه )روستاى خمارك
آموزشگاه آزادى قیاسکندى
آموزشگاه آزادى قیاسکندى
         
خدابندهchevron_leftزنجان خدابنده بزينه رودقياسكندى
روستاى جوره خان
روستاى جوره خان
         
زنجانchevron_leftجاده قره پشتلوروستاى جوره خان
دل آرام
دل آرام
         
خدابندهchevron_leftخدابنده روستای زاغه لو
آموزشگاه 15خرداد
آموزشگاه 15خرداد
         
ابهرchevron_leftروستاى كبودگنبد
آموزشگاه شهیدبهشتی سرین
آموزشگاه شهیدبهشتی سرین
         
خدابندهchevron_leftزنجان خدابنده بزينه رودسرين
شرف 1
شرف 1
         
ابهرchevron_leftابهرخ امام خميني ك ابهريان
ایثار
ایثار
         
ابهرchevron_leftروستاى چنگ الماسي
آموزشگاه ابوذراغلبیک
آموزشگاه ابوذراغلبیک
         
ماهنشانchevron_leftبخش انگوران روستاى اغلبيك
امام حسن مجتبی کلوئیم
امام حسن مجتبی کلوئیم
         
طارمchevron_leftشهرستان طارم روستاى كلوئيم
علامه حلی ابهر
علامه حلی ابهر
         
ابهرchevron_leftابهرشناطخيابان شهيدبهشتي شمال ورزشگاه شهيدفهميده جنب كمر
آموزشگاه حافظاوچ داش
آموزشگاه حافظاوچ داش
         
ماهنشانchevron_leftشهرستان ماه نشان بخش انگوران روستاى اوچ داش
راهنمایی دخترانه سما زنجان
راهنمایی دخترانه سما زنجان
         
زنجانchevron_leftبهارستان خیابان چهارم
اموزشگاه شهیدرجائی نظرقلی
اموزشگاه شهیدرجائی نظرقلی
         
خدابندهchevron_leftخدابنده روستاى نظرقلي
آموزشگاه شهداى خیبر
آموزشگاه شهداى خیبر
         
زنجانchevron_leftخيابان خرمشهر- خيابان وحي- خيابان شريعت
شهید مشتاقعلی قاسمی قانقلی علیا
شهید مشتاقعلی قاسمی قانقلی علیا
         
طارمchevron_leftشهرستان طارم روستاى قانقلي عليا
آموزشگاه صدوقی اندآبادسفلی
آموزشگاه صدوقی اندآبادسفلی
         
زنجانchevron_leftزنجانرود-دهستان غني بيگو-روستاى اندآبادسفلي
ریحان
ریحان
         
زنجانchevron_leftزنجان هيجده كيلومترى جاده بيجارروستاى ريحان
آموزشگاه دانش
آموزشگاه دانش
         
ماهنشانchevron_leftشهردندى
امام صادق خشکرود
امام صادق خشکرود
         
زنجانchevron_leftآموزش وپرورش ناحيه 2زنجان روستاى خشكرود
آموزشگاه دیزج بالاوحدت
آموزشگاه دیزج بالاوحدت
         
زنجانchevron_leftروستاى ديزج بالاوحدت