شهرستان:

مشاغلمحصولات غذاییطباخی، کله پزی


حلیم پزی عسگری شعبه ۱ زنجان
حلیم پزی عسگری شعبه ۱ زنجان
         
زنجانchevron_leftشعبه۱ - وحیدیه - خیابان پروین اعتصامی - خیابان شریعت - حلیم پزی عسگری شعبه ۱
اغذیه دلپذیر
اغذیه دلپذیر
         
زنجانchevron_leftكمربندي- خيام غربي- جنب مسجد سقاخانه
حلیم و کباب پزی شریعتی
حلیم و کباب پزی شریعتی
         
زنجانchevron_leftامام چهارراه اميركبير جنب نساجي مازندران
طباخی قائم
طباخی قائم
         
زنجانchevron_leftكوچمشكي- نبش خيابان سرداران- ساختمان قائم
جگرکی داربان
جگرکی داربان
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته امامزاده پ 45
جگرکی شهبازی
جگرکی شهبازی
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته ترابي پ 9
کبابی نوروزی
کبابی نوروزی
         
ابهرchevron_leftخ دكتر بهشتي ميدان آزادي جنب كوي وصال
جگرکی صدف
جگرکی صدف
         
زنجانchevron_leftسبزه ميدان جنب پاساژ سبزه ميدان پ 133
کبابی ارک
کبابی ارک
         
زنجانchevron_leftميدان طالقاني جنب مسجد دستغيب پ 524
جگرکی حمید
جگرکی حمید
         
زنجانchevron_leftخ امام كوچه نساجي مازندران جگرپزهاي پايين پ 5
طباخی بره سفید
طباخی بره سفید
         
زنجانchevron_left كوچه مشكي چهارراه اول پ 596
کبابی داودی
کبابی داودی
         
ابهرchevron_leftخ دکتر بهشتی کوی دادگستری
جگرکی خدائی
جگرکی خدائی
         
زنجانchevron_leftخ فرودگاه كوچه شهيد سيدمقتدا موسوي پ 89
کبابی بیگلی
کبابی بیگلی
         
زنجانchevron_leftانتهاي جاده همايون روبروي مهدكودك پ 229/1
جگرکی محمدی
جگرکی محمدی
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته ترابي جنب نانوايي
حلیم و کباب پزی میلاد
حلیم و کباب پزی میلاد
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر نبش خ بلال حبشي پ 81
کله پزی سالار
کله پزی سالار
         
زنجانchevron_left15 خرداد روبروي قبرستان پائين پلاك 283
حلیم و کباب پزی حیدری
حلیم و کباب پزی حیدری
         
زنجانchevron_leftصفا (كارگران) جنب نهضت سواد آموزي پ 129
کله پزی ابراهیمی
کله پزی ابراهیمی
         
زنجانchevron_leftبازار بالاجگر پزان پلاك 3
طباخی مقدم
طباخی مقدم
         
خرمدرهchevron_leftخ امام خميني جنب شهرداري سابق كوچه 39 پ 4
کبابی بیگ محمدی
کبابی بیگ محمدی
         
ابهرchevron_leftبلوار طالقاني كوي نواب غربي پ 6
جگرکی خوئینی
جگرکی خوئینی
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته حاج حيدر پ 69
کله و کباب حسینی
کله و کباب حسینی
         
زنجانchevron_leftخ سعدي جنوبي نبش خ خيام پ 558
جگرکی آقاجانلو
جگرکی آقاجانلو
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهريور روبروي استاديوم ورزشي پ 144
کبابی گلدیس
کبابی گلدیس
         
ابهرchevron_leftشهرک فرهنگیان مقابل پارک مادر
کبابی برادران
کبابی برادران
         
ابهرchevron_leftخ امام خمینی جنب کفش ملی
جگرکی نصیری
جگرکی نصیری
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته ترابي پ 109
حلیم و کباب پزی یوسفی
حلیم و کباب پزی یوسفی
         
زنجانchevron_leftصدرجهان پ 137
خدمات آشپزی سنتی زنجان
خدمات آشپزی سنتی زنجان
         
زنجانchevron_leftبلوار آزادي نبش خ كشاورز 10
جگرکی صفی لو
جگرکی صفی لو
         
زنجانchevron_leftبازار پائين شيطانه بازار پ 20
جگرکی سیفی
جگرکی سیفی
         
زنجانchevron_leftميدان 15 خرداد پ 630
کبابی شهر
کبابی شهر
         
ابهرchevron_leftخ طالقاني خ عراقي نبش پاساژ محمودي
جگرکی آزاده
جگرکی آزاده
         
زنجانchevron_leftراسته جگرپزان پايين پ 2
کبابی عسگری
کبابی عسگری
         
ابهرchevron_leftخ دکتر بهشتی روبروی بانک ملی
کله پزی محمد
کله پزی محمد
         
زنجانchevron_leftسعدی جنوبی روبروی مسجد اقا کاظم پ 46
جگرکی کمال
جگرکی کمال
         
زنجانchevron_left بازار بالا راسته جگرپزان پ 80
کبابی امید
کبابی امید
         
زنجانchevron_leftخ خيام شرقي جنب شهرك بهشتي پ 7
کله پزی بلوار
کله پزی بلوار
         
زنجانchevron_leftخ امام جنب بلوار استقلال پ21
کله پزی سحر
کله پزی سحر
         
ابهرchevron_leftجاده ترانزیت،جنب رستوران پاسارگاد،روبروی نمازخانه شهرداری
کله پزی و سیرابی خیام
کله پزی و سیرابی خیام
         
زنجانchevron_leftفردوسي طبقه اول مسافرخانه خيام پ 238
جگرکی شادمنش
جگرکی شادمنش
         
زنجانchevron_leftبازار پايين خ شيخ الاسلام پ 4
کله پزی و سیرابی مرتضی لو
کله پزی و سیرابی مرتضی لو
         
زنجانchevron_leftخ بعثت سرچاه جنب قصابي پ 4
کبابی جوان
کبابی جوان
         
ابهرchevron_leftصائین قلعه خ امام پ 424
جگرکی ارک
جگرکی ارک
         
زنجانchevron_leftدروازه ارك ابتداي خ شهدا پ 225/1
کله پزی حمید
کله پزی حمید
         
زنجانchevron_leftاميركبير اول بازار پايين پ 338
کبابی شمس
کبابی شمس
         
زنجانchevron_leftخ خيام كمربندي روبروي آهن فروشي مرادلو پ113
جگرکی محمدی
جگرکی محمدی
         
زنجانchevron_left ميدان پايين جگرپزها پلاك 8
جگرکی عرفان
جگرکی عرفان
         
زنجانchevron_left بازار پايين ميدان جگرپزان پلاك 10