شهرستان:

مشاغلمحصولات غذاییطباخی، کله پزی


طباخی مقدم
طباخی مقدم
         
خرمدرهchevron_leftخ امام خميني جنب شهرداري سابق كوچه 39 پ 4
طباخی قائم
طباخی قائم
         
زنجانchevron_leftكوچمشكي- نبش خيابان سرداران- ساختمان قائم
کبابی آریانا
کبابی آریانا
         
زنجانchevron_leftخ جمهوري اسلامي روبروي خ هفتم اعتماديه پ 11
کبابی شریفی
کبابی شریفی
         
ابهرchevron_leftشريف آباد خ شهيد رجائي
حلیم، کله پزی غزال
حلیم، کله پزی غزال
         
زنجانchevron_leftزنجان، ضلع شرقي ميدان وليعصر
جگرکی صادقیان
جگرکی صادقیان
         
ابهرchevron_leftخ دکتر بهشتی بالاتر از میدان
کبابی نوین
کبابی نوین
         
زنجانchevron_leftبلوار استقلال روبروي گلخانه شهرداري پ 981
حلیم و کباب پزی ولیعصر
حلیم و کباب پزی ولیعصر
         
زنجانchevron_leftاتوبان وليعصر جنب بيمارستان وليعصر پ 6
جگرکی ارک
جگرکی ارک
         
زنجانchevron_leftدروازه ارك ابتداي خ شهدا پ 225/1
کبابی داودی
کبابی داودی
         
ابهرchevron_leftخ دکتر بهشتی کوی دادگستری
جگرکی ملکی
جگرکی ملکی
         
زنجانchevron_leftجمهوري اسلامي ساختمان جزيره 2 پ 13
کبابی محسن
کبابی محسن
         
زنجانchevron_leftمیدان هنرستان روبروی هنرستان شهید مطهری
کبابی گلدیس
کبابی گلدیس
         
ابهرchevron_leftشهرک فرهنگیان مقابل پارک مادر
کبابی گلها
کبابی گلها
         
خرمدرهchevron_leftخ سید جمال الدین خ 12متری جهاد
کبابی عسگری
کبابی عسگری
         
ابهرchevron_leftخ دکتر بهشتی روبروی بانک ملی
کبابی آذربایجان
کبابی آذربایجان
         
زنجانchevron_leftخيام وسط جنب گاراژ موسوي پ 348
کله پزی ابراهیمی
کله پزی ابراهیمی
         
زنجانchevron_leftبازار بالاجگر پزان پلاك 3
کبابی ضیافت
کبابی ضیافت
         
ابهرchevron_leftخ ترانزيت روبروي امدادي
جگرکی حسینی
جگرکی حسینی
         
ابهرchevron_leftبلوار طالقانی روبروی اداره بازرگانی
طباخی بره سفید
طباخی بره سفید
         
زنجانchevron_left كوچه مشكي چهارراه اول پ 596
جگرکی سیفی
جگرکی سیفی
         
زنجانchevron_leftميدان 15 خرداد پ 630
حلیم و کباب پزی یوسفی
حلیم و کباب پزی یوسفی
         
زنجانchevron_leftصدرجهان پ 137
کله و کباب حسینی
کله و کباب حسینی
         
زنجانchevron_leftخ سعدي جنوبي نبش خ خيام پ 558
جگرکی ایمانی
جگرکی ایمانی
         
زنجانchevron_leftخ اميركبير خ نواب صفوي ميدان پائين پ 19
جگرکی محمدی
جگرکی محمدی
         
زنجانchevron_left ميدان پايين جگرپزها پلاك 8
جگرکی کمال
جگرکی کمال
         
زنجانchevron_left بازار بالا راسته جگرپزان پ 80
جگرکی محمدی
جگرکی محمدی
         
زنجانchevron_leftخ جمهوري اسلامي روبروي گرمابه رشيدي پ 337
جگرکی آزاده
جگرکی آزاده
         
زنجانchevron_leftراسته جگرپزان پايين پ 2
حلیم و کباب پزی جعفری
حلیم و کباب پزی جعفری
         
زنجانchevron_leftخ خيام غربي جنب بوتان گاز پ 248
حلیم و کباب پزی کریمی
حلیم و کباب پزی کریمی
         
زنجانchevron_left خ نواب صفوي جنب پاساژ محمدي پ 36
کبابی برادران
کبابی برادران
         
ابهرchevron_leftخ امام خمینی جنب کفش ملی
جگرکی احمدی
جگرکی احمدی
         
زنجانchevron_leftبازار پائين راسته شيطانه بازار
اغذیه دلپذیر
اغذیه دلپذیر
         
زنجانchevron_leftكمربندي- خيام غربي- جنب مسجد سقاخانه
حلیم و کباب پزی محمدی
حلیم و کباب پزی محمدی
         
زنجانchevron_left بلوار آزادي جنب داروخانه هلال احمر پ29
جگرکی خدائی
جگرکی خدائی
         
زنجانchevron_leftخ فرودگاه كوچه شهيد سيدمقتدا موسوي پ 89
کبابی حسینی
کبابی حسینی
         
خرمدرهchevron_leftخ شهيد مصطفي خميني
حلیم و کله و کباب نصیری وطن
حلیم و کله و کباب نصیری وطن
         
زنجانchevron_leftبازار بالا ميدان مرسل پ 16
کبابی ایمانی
کبابی ایمانی
         
زنجانchevron_left خ خرمشهر جنب بانك صادرات پ 469
کله پزی سالار
کله پزی سالار
         
زنجانchevron_left15 خرداد روبروي قبرستان پائين پلاك 283
کبابی بیگ محمدی
کبابی بیگ محمدی
         
ابهرchevron_leftبلوار طالقاني كوي نواب غربي پ 6
کبابی و حلیم پزی امین
کبابی و حلیم پزی امین
         
زنجانchevron_leftخيابان امام- روبروي كانون شاهد- جنب غذاي اطمينان
کله پزی و سیرابی گل پسند
کله پزی و سیرابی گل پسند
         
زنجانchevron_left بازار پائين مسگرهاي پائين پ 9
جگرکی رسولی
جگرکی رسولی
         
زنجانchevron_leftاميركبير روبروي دبيرستان اميركبير پ 422
جگرکی صدف
جگرکی صدف
         
زنجانchevron_leftسبزه ميدان جنب پاساژ سبزه ميدان پ 133
کبابی نوروزی
کبابی نوروزی
         
ابهرchevron_leftخ دكتر بهشتي ميدان آزادي جنب كوي وصال
کبابی رضایی
کبابی رضایی
         
خدابندهchevron_leftخ امام بالاتر از شعبه بانک ملت
کله پزی سحر
کله پزی سحر
         
ابهرchevron_leftجاده ترانزیت،جنب رستوران پاسارگاد،روبروی نمازخانه شهرداری
جگرکی عرفان
جگرکی عرفان
         
زنجانchevron_left بازار پايين ميدان جگرپزان پلاك 10