شهرستان:

مشاغلمحصولات غذایینان


نان سنگکی
نان سنگکی
         
زنجانchevron_leftبزرگراه 22 بهمن جنب ستاد فرماندهی نبش شاهد 2 پلاک 239
نانوایی قربانی
نانوایی قربانی
         
ایجرودchevron_leftزرین رود روستای زاغج
نانوایی شقاقی
نانوایی شقاقی
         
ابهرchevron_leftروستاي جداقيه
نانوائی توحیدلو
نانوائی توحیدلو
         
ابهرchevron_leftخ دکتر شریعتی کوچه نوروزی پ5
نانوائی کریمی
نانوائی کریمی
         
زنجانchevron_leftخ توحيد جنب درمانگاه شماره 4
نانوایی کورحسنلو
نانوایی کورحسنلو
         
خدابندهchevron_leftخ شهید رجایی شرقی
بربری پزی کردی
بربری پزی کردی
         
خدابندهchevron_leftروستای شرور
نانوائی گنج خانلو
نانوائی گنج خانلو
         
زنجانchevron_leftكوي گلستان انديشه خ سي متري ملاصدرا قطعه 32
نانوایی قنبری
نانوایی قنبری
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد 16 متري ش سليماني پ 22
نانوائی قهرمانی
نانوائی قهرمانی
         
خرمدرهchevron_leftخ شهرك قدس بلوار شهيد فيروزي كوچه 9 و10
نانوایی حنیفه لو
نانوایی حنیفه لو
         
خرمدرهchevron_leftخ امام خميني روبروي آموزش و پرورش
شیرمال پزی حیدری
شیرمال پزی حیدری
         
زنجانchevron_leftخ خیام مرکزی پ431
بربری پزی احمدی
بربری پزی احمدی
         
خدابندهchevron_leftخ شهرداری روبروی درمانگاه شماره 2 کوچه نوا
نانوائی سنگکی هاشمی
نانوائی سنگکی هاشمی
         
ایجرودchevron_left روستاي نيگي كندي سيدلر
بربری پزی پناهی
بربری پزی پناهی
         
خرمدرهchevron_leftخ سيد جمال الدين
نانوائی عزیزخانی
نانوائی عزیزخانی
         
ابهرchevron_leftخ ولیعصر کوی بیمارستان اعلایی پ101
بربری پزی محمدی
بربری پزی محمدی
         
ایجرودchevron_left روستاي هليل آباد
نانوایی خدابنده لو
نانوایی خدابنده لو
         
خدابندهchevron_leftروستای ورجوشان
نانوائی سنگکی رشیدی
نانوائی سنگکی رشیدی
         
ایجرودchevron_left روستاي شيوه
نانوایی سنگکی مهری
نانوایی سنگکی مهری
         
ابهرchevron_leftشهرک شهرداری 45 متری منابع طبیعی
نانوائی لطفی
نانوائی لطفی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد 12 متري عينعلي هاديلو پ 646
بربری پزی کردلو
بربری پزی کردلو
         
خدابندهchevron_leftروستای حی
بربری پزی موسوی زرین
بربری پزی موسوی زرین
         
خدابندهchevron_leftروستای نور آباد
نانوایی رستمی
نانوایی رستمی
         
خدابندهchevron_leftروستای ده جلال
نانوایی توزلو
نانوایی توزلو
         
خدابندهchevron_leftروستای توزلو
نانوایی محمدی
نانوایی محمدی
         
ایجرودchevron_left روستاي چتز
شیرمال پزی غزل
شیرمال پزی غزل
         
زنجانchevron_leftبي سيم ميدان محمديه12 متري شهيد رسول موسوي
بربری پزی محمدی
بربری پزی محمدی
         
ایجرودchevron_left روستاي نكتو
نان فانتزی پیری
نان فانتزی پیری
         
زنجانchevron_leftشهرك منظريه خ 20متري ق 123
نانوائی ایثار گران شماره 1
نانوائی ایثار گران شماره 1
         
خرمدرهchevron_leftروستای قلعه حسینیه کوچه گلستان
نانوائی عباسی
نانوائی عباسی
         
زنجانchevron_leftزيباشهر فاز 2 خ شيرازي 15 پ 657
نانوایی تافتانی فیروزی
نانوایی تافتانی فیروزی
         
خرمدرهchevron_leftخ شهيد كاظمي پلاك 37
نانوائی ندرلو
نانوائی ندرلو
         
ابهرchevron_leftبلوار طالقانی شمالی روبروی راهنمایی و رانندگی
نانوایی بهرامی
نانوایی بهرامی
         
خدابندهchevron_leftروستای دوتپه سفلی
نانوائی بیات
نانوائی بیات
         
زنجانchevron_leftالهيه 35 متري عاصم زنجاني
بربری پزی نقدی
بربری پزی نقدی
         
ماهنشانchevron_leftبخش انگوران روستای انگوران
نانوایی رفیعی
نانوایی رفیعی
         
خدابندهchevron_leftسجاس خ امام
نانوائی رضایی شیوه
نانوائی رضایی شیوه
         
زنجانchevron_leftبخش ايجرود روستاي شيوه زنجان خ خيام جنب كبابي حسيني
نانوائی میهن
نانوائی میهن
         
زنجانchevron_leftخ شيخ فضل اله نوري پ 95
نانوائی سنگکی اسکندری
نانوائی سنگکی اسکندری
         
زنجانchevron_leftمجتمع وليعصر
شیرمال پزی مهدیخانلو
شیرمال پزی مهدیخانلو
         
خرمدرهchevron_leftميدان قائم روبروي بانك سپه
نانوائی مقدم
نانوائی مقدم
         
خرمدرهchevron_leftخ شهيد مقدم پلاك 37
شیرمال پزی صحبت لو
شیرمال پزی صحبت لو
         
زنجانchevron_leftروستاي آقكند ايجرود
نانوائی سنگکی نظری
نانوائی سنگکی نظری
         
ایجرودchevron_leftايجرود
نانوایی حسینی
نانوایی حسینی
         
خدابندهchevron_leftروستای زرین گل
نانوایی یوزباشی
نانوایی یوزباشی
         
خدابندهchevron_leftگرماب میدان معلم
نانوایی مقدم
نانوایی مقدم
         
خدابندهchevron_leftخ آیت اله خامنه ای
شیرمال پزی اطلس
شیرمال پزی اطلس
         
زنجانchevron_leftخ گلستان روبروی مدیریت دولتی