شهرستان:

مشاغلمحصولات غذایینان


نانوایی قربانی
نانوایی قربانی
         
ایجرودchevron_leftزرین رود روستای زاغج
نانوایی شقاقی
نانوایی شقاقی
         
ابهرchevron_leftروستاي جداقيه
نانوایی مصری
نانوایی مصری
         
خدابندهchevron_leftروستای مصر آباد
نانوائی محمدی
نانوائی محمدی
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ نرسيده به ميدان گل ها پ 129
شیرمال پزی کاظمی
شیرمال پزی کاظمی
         
زنجانchevron_leftخ امام سبزه ميدان روبروي بانك رفاه
بربری پزی جعفری
بربری پزی جعفری
         
زنجانchevron_leftچهارراه معلم نرسيده به دانشگاه آزاد پ 88
بربری پزی جیلو
بربری پزی جیلو
         
خدابندهchevron_leftسجاسرود نصرت آباد
نانوایی محمدی
نانوایی محمدی
         
خدابندهchevron_leftروستای سهرورد خ طالقانی
نانوایی سنگکی پردیس
نانوایی سنگکی پردیس
         
ابهرchevron_leftبلوار طالقانی جنوبی 18 متری پردیس
شیرمال پزی تیموری
شیرمال پزی تیموری
         
خدابندهchevron_leftخ امام جنب بانک سپه داخل کوچه
نانوایی نوری
نانوایی نوری
         
خرمدرهchevron_leftخ سيد جمال الدين خ شهيد مفتح كوچه شماره 2
شیرمال پزی محلی جعفری
شیرمال پزی محلی جعفری
         
ابهرchevron_leftخ دکتر بهشتی جنب کوی حسینیه پ161
بربری پزی شهیدی
بربری پزی شهیدی
         
خدابندهchevron_leftخ مطهری جنوبی روبروی پارک
نان فانتزی گل نان
نان فانتزی گل نان
         
زنجانchevron_leftخ خيام غربي روبروي مسجد سقاخانه نبش كوچه ميرزاي
شیرمال پزی حسنلو
شیرمال پزی حسنلو
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهريور نرسيده به سه راه امجديه
نانوایی نوری
نانوایی نوری
         
زنجانchevron_leftخ شيخ فضل اله نوري تقاطع فياض بخش
نانوایی عباسی
نانوایی عباسی
         
ایجرودchevron_leftروستاي اوزان
بربری پزی اسدی
بربری پزی اسدی
         
زنجانchevron_leftشهرك قدس خ پنجم پ 87
بربری پزی کریمی
بربری پزی کریمی
         
ایجرودchevron_leftروستاي قره سعيد
نانوایی خدایی
نانوایی خدایی
         
خدابندهchevron_leftخ شهید رجایی غربی جنب مسجد حسینیه
نانوایی اله مرادی
نانوایی اله مرادی
         
خدابندهchevron_leftروستای لاچوان
نانوائی پرهیزگار
نانوائی پرهیزگار
         
ابهرchevron_leftخ17 شهریور میدان پیر پ278
نانوایی کثیرلو
نانوایی کثیرلو
         
خدابندهchevron_leftخ شهرداری کوچه زمزم
نانوایی میر محمد لو
نانوایی میر محمد لو
         
خدابندهchevron_leftحسن میر محمد لو
نانوایی محمدی
نانوایی محمدی
         
ابهرchevron_leftسلطانيه بلوار امام خميني
نانوایی کردلو
نانوایی کردلو
         
خدابندهchevron_leftبزینه رود روستای حی
بربری پزی بیگلرچیقلو
بربری پزی بیگلرچیقلو
         
ابهرchevron_leftخ ولیعصر 12 متری یخچال کوچه دوم پ10
نانوایی مرادی
نانوایی مرادی
         
ایجرودchevron_leftروستاي اغلبيك سفلي
نانوایی سنگکی حاجیان
نانوایی سنگکی حاجیان
         
ابهرchevron_leftخ خلیل طهماسبی
نانوایی قوشه کند
نانوایی قوشه کند
         
خدابندهchevron_leftروستای قوشه کند
نانوایی سلطانی
نانوایی سلطانی
         
ایجرودchevron_left روستاي جوقين
نانوائی موسوی
نانوائی موسوی
         
طارمchevron_leftروستای هزار رود
بربری پزی گنج خانلو
بربری پزی گنج خانلو
         
خدابندهchevron_leftسجاس خ رکن الدین کوچه شهیدان
نانوایی محمدی
نانوایی محمدی
         
خدابندهchevron_leftروستای سهرورد
بربری پزی امینی
بربری پزی امینی
         
طارمchevron_leftروستاي هندي كندي بالا
نان فانتزی اخوان
نان فانتزی اخوان
         
زنجانchevron_leftشهرك الهيه 45 متري نرگس نبش حلال
نانوائی محمدی
نانوائی محمدی
         
زنجانchevron_leftميدان هنرستان جنب رستوران چلچله
نانوائی سرابی
نانوائی سرابی
         
زنجانchevron_leftكوي سعيديه اسلام آباد پ 33/1
نان فانتزی ولیعصر
نان فانتزی ولیعصر
         
زنجانchevron_left30 متري شرق انصاريه روبروي نيك سازان ق 320
شیرمال پزی گل گندم
شیرمال پزی گل گندم
         
زنجانchevron_leftخ ضيائي كوچه جاويد جنب سراي حاج قنبر
نانوایی گهواره بند
نانوایی گهواره بند
         
ابهرchevron_leftبلوار آزادگان شهرک بهاران خ 22متری
نانوایی سنگکی نقی لو
نانوایی سنگکی نقی لو
         
ابهرchevron_leftهيدج خ شهيد قرني نرسيده به تقاطع شهيد بهشتي
نان فانتزی داودی
نان فانتزی داودی
         
خرمدرهchevron_leftخ سيد جمال الدين خ شهيد هاديلو پلاك7
نانوایی مردانی
نانوایی مردانی
         
خرمدرهchevron_leftخ شهيد مطهري
بربری پزی کرمی
بربری پزی کرمی
         
ابهرchevron_left20 متري چمران شرقي انتهاي كوي فردوس
نانوایی خدایی
نانوایی خدایی
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ داخل بازارچه پ 22
نانوائی حجتی
نانوائی حجتی
         
خرمدرهchevron_leftخ 17 شهريور روبروی خ رازی
نانوایی کردلو
نانوایی کردلو
         
خرمدرهchevron_leftروستاي اردجين