شهرستان:

مشاغلمحصولات غذاییقصابی


قصابی زرین
قصابی زرین
         
ایجرودchevron_left زرين آبادخ آزادي نبش خ شهداء
سوپرگوشت بیات
سوپرگوشت بیات
         
زنجانchevron_leftفرودگاه (شهيد مطهري) نبش كوچه رحيم شامي
قصابی الهیاری
قصابی الهیاری
         
ابهرchevron_leftخ مطهری
سوپر گوشت شامی
سوپر گوشت شامی
         
زنجانchevron_leftشهرك كارمندان (مصلي) نبش كوچه چهارم پ 20
سوپرگوشت قزلباش
سوپرگوشت قزلباش
         
زنجانchevron_leftهنرستان خ فاتح ضلع شرقي
سوپر گوشت قصابی
سوپر گوشت قصابی
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته حاج حيدر پ 73
سوپر گوشت محمدی
سوپر گوشت محمدی
         
خدابندهchevron_leftخ امام پائین تر از بانک صادرات
قصابی دوستان
قصابی دوستان
         
طارمchevron_leftآب بر خ امام جنب داروخانه دکتر پورشیوا
قصابی خیری
قصابی خیری
         
ابهرchevron_leftخ دکتر بهشتی جنب امازاده اسماعیل
قصابی حیدری
قصابی حیدری
         
ابهرchevron_leftخ امام خمینی مسجد الحسین
سوپر گوشت برادران رضائی
سوپر گوشت برادران رضائی
         
زنجانchevron_leftشهرك منظريه خ 25 متري پ 1584
سوپرگوشت داود
سوپرگوشت داود
         
زنجانchevron_leftخ امام جنب كوچه حاج نوروزلر پ 297
قصابی خیری
قصابی خیری
         
ابهرchevron_leftخ دكتر بهشتي كوچه شهيد معصومي
سوپر گوشت وحدت
سوپر گوشت وحدت
         
خدابندهchevron_leftخ شهرداری
قصابی شهرک
قصابی شهرک
         
خرمدرهchevron_leftشهرك قدس نبش بوستان 6
سوپرگوشت خسروی
سوپرگوشت خسروی
         
زنجانchevron_leftشهرك كارمندان فاز اول خ سوم پ 14-15-16
سوپر گوشت غنی لو
سوپر گوشت غنی لو
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ 30 متري لاله پ 1315
قصابی ملائی
قصابی ملائی
         
ابهرchevron_leftسلطانيه خ گنبد
سوپر گوشت علی محمدی
سوپر گوشت علی محمدی
         
خدابندهchevron_leftسهرورد خ طالقانی
سوپرگوشت معصومی
سوپرگوشت معصومی
         
زنجانchevron_leftبي سيم خ دهخدا پ 151
قصابی جعفری
قصابی جعفری
         
خرمدرهchevron_leftخ سيد جمال الدين
سوپرگوشت مهاجری
سوپرگوشت مهاجری
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته ميوه فروشان راسته عبدالعلي بيات پ 28
سوپرگوشت حاتمی
سوپرگوشت حاتمی
         
زنجانchevron_leftخ مدرس روبروي فيزيوتراپي فياض بخش پ169
قصابی گوسفندی
قصابی گوسفندی
         
ابهرchevron_leftدکتر بهشتی جنب کوی مسجد امام حسین (ع)
سوپر گوشت مسلمیون
سوپر گوشت مسلمیون
         
زنجانchevron_leftخ امام روبروي ساختمان مخابرات پ 29
قصابی حسینی
قصابی حسینی
         
ابهرchevron_leftشهرک شاهد جنب اداره آبیاری اول ده متری ایثار
سوپر گوشت حیدر
سوپر گوشت حیدر
         
خدابندهchevron_leftح امام روبروی بقعه قیدار نبی
سوپر گوشت وحدت
سوپر گوشت وحدت
         
خدابندهchevron_leftخ شهرداری روبروی هلال احمر
سوپرگوشت گلها
سوپرگوشت گلها
         
زنجانchevron_leftاراضي پايين كوه فاز يك ميلاد 20 روبروي مجتمع گلها پ 181/1
سوپرگوشت میرزائی
سوپرگوشت میرزائی
         
زنجانchevron_leftسعدي جنوبي اول مسگرها پ 1
سوپر گوشت هاشمی
سوپر گوشت هاشمی
         
زنجانchevron_leftبي سيم خيام كوي شهيد خليل خوئيني جنب مسجد امامرضا پ3/9
سوپر گوشت گنج خانلو
سوپر گوشت گنج خانلو
         
خدابندهchevron_leftسجاس خ امام روبروی بانک کشاورزی
سوپرگوشت موسوی
سوپرگوشت موسوی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد 16 متري شهيد عابديني پ 275
سوپرگوشت قزلباش
سوپرگوشت قزلباش
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر روبروي بانك ملي پ 292
سوپرگوشت مهاجری
سوپرگوشت مهاجری
         
زنجانchevron_leftبلوار آزادي خ كشاورز كوچه عراقي پ 58
سوپر گوشت سعید
سوپر گوشت سعید
         
زنجانchevron_leftخ بعثت محله دانشسرا پ 110
قصابی بهار
قصابی بهار
         
ابهرchevron_leftسلطانيه خ انقلاب دكتر بهشتي كوچه رسالت پ 1
قصابی صداقت
قصابی صداقت
         
ابهرchevron_leftشريف آباد خ شهيد رجائي
سوپر گوشت ابیلی
سوپر گوشت ابیلی
         
خدابندهchevron_leftبلوار شهید چمران روبروی آذر 2
قصابی پیکان
قصابی پیکان
         
ابهرchevron_leftخ 17شهریور
سوپرگوشت نسترن 5
سوپرگوشت نسترن 5
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ نسترن 5 بازارچه شهرداري پ 4
سوپر گوشت اله مرادی
سوپر گوشت اله مرادی
         
خدابندهchevron_leftخ دکتر چمرانروبروی آذر 2
سوپر گوشت میرزائی
سوپر گوشت میرزائی
         
طارمchevron_leftروستاي ده بهار
سوپر گوشت بهروز
سوپر گوشت بهروز
         
زنجانchevron_leftخ شيخ فضل اله نوري پ 95
قصابی جعفری
قصابی جعفری
         
ابهرchevron_leftصائين قلعه خ امام
سوپرگوشت بابائیان
سوپرگوشت بابائیان
         
زنجانchevron_leftخ 15 خرداد جنب مسجد حضرت زينب كبري پ 10
قصابی گوسفندی
قصابی گوسفندی
         
ابهرchevron_leftخ دکتر شرعتی نبش کوی آزادی
قصابی امید
قصابی امید
         
ابهرchevron_leftاول خ17 شهریور بالاتر از قنادی امید