شهرستان:

مشاغلمحصولات غذاییقصابی


سوپر گوشت برادران رضائی
سوپر گوشت برادران رضائی
         
زنجانchevron_leftشهرك منظريه خ 25 متري پ 1584
قصابی سهرابی
قصابی سهرابی
         
ایجرودchevron_left شهر حلب
قصابی گوسفندی
قصابی گوسفندی
         
ابهرchevron_leftسلطانيه خ انقلاب
سوپر گوشت مرادی
سوپر گوشت مرادی
         
خدابندهchevron_leftروستای اینچه
پخش گوشت و مرغ منجمد پارسا
پخش گوشت و مرغ منجمد پارسا
         
خدابندهchevron_leftخ امام خ کمربندی نبش کوچه مهر3
سوپرگوشت پارک
سوپرگوشت پارک
         
زنجانchevron_leftخ امام خ پارك دكتر بهشتي پ 24
سوپرگوشت بیات
سوپرگوشت بیات
         
زنجانchevron_leftخ امام چهارراه اميركبير پ 95
سوپرگوشت حاتمی
سوپرگوشت حاتمی
         
زنجانchevron_leftخ مدرس روبروي فيزيوتراپي فياض بخش پ169
سوپر گوشت باقری
سوپر گوشت باقری
         
طارمchevron_leftآببر خ امام - داروخانه جعفري
سوپرگوشت میلاد
سوپرگوشت میلاد
         
زنجانchevron_leftخ روزبه جنب مدرسه رازي پ 86
قصابی غزل
قصابی غزل
         
ایجرودchevron_leftروستاي جوقين
سوپرگوشت بیات
سوپرگوشت بیات
         
زنجانchevron_leftفرودگاه (شهيد مطهري) نبش كوچه رحيم شامي
قصابی واعظی
قصابی واعظی
         
ابهرchevron_leftصائين قلعه خ 7 تير
قصابی آتش زر
قصابی آتش زر
         
ابهرchevron_leftهيدج خ حكيم هيدجي جنب بانك كشاورزي
سوپرگوشت حاجی خانمیرزائی
سوپرگوشت حاجی خانمیرزائی
         
زنجانchevron_leftخ بعثت روبروي خشكشوئي پ 201
سوپر گوشت کریمی
سوپر گوشت کریمی
         
خدابندهchevron_leftخ امام میدان شهدا
سوپرگوشت مسلمیون
سوپرگوشت مسلمیون
         
زنجانchevron_leftكوچه مشكي خ 20 متري قائم پ 610
سوپر گوشت علی محمدی
سوپر گوشت علی محمدی
         
خدابندهchevron_leftسهرورد خ طالقانی
قصابی صداقت
قصابی صداقت
         
ابهرchevron_leftشريف آباد خ شهيد رجائي
سوپر گوشت زمانلو
سوپر گوشت زمانلو
         
زنجانchevron_leftجاده همايون روبروي مهد كودك پ 292
قصابی امید
قصابی امید
         
ابهرchevron_leftاول خ17 شهریور بالاتر از قنادی امید
سوپرگوشت قزلباش
سوپرگوشت قزلباش
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر روبروي بانك ملي پ 292
سوپرگوشت خسروی
سوپرگوشت خسروی
         
زنجانchevron_leftشهرك كارمندان فاز اول خ سوم پ 14-15-16
سوپر گوشت سلامت
سوپر گوشت سلامت
         
خدابندهchevron_leftروستای محمود آباد
قصابی پرهازه
قصابی پرهازه
         
ابهرchevron_leftخ طالقانی روبروی مخابرات نبش پاساژ محمودی
سوپر گوشت قصابی
سوپر گوشت قصابی
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته حاج حيدر پ 73
سوپرگوشت داود
سوپرگوشت داود
         
زنجانchevron_leftخ امام جنب كوچه حاج نوروزلر پ 297
قصابی بهنام
قصابی بهنام
         
ابهرchevron_leftخ امام نبش کوی ابهریان
سوپر گوشت گنج خانلو
سوپر گوشت گنج خانلو
         
خدابندهchevron_leftسجاس خ امام روبروی بانک کشاورزی
سوپرگوشت مرتضی مسلمیون
سوپرگوشت مرتضی مسلمیون
         
زنجانchevron_leftخ امام،جنب بانک ملت ،شعبه امام
قصابی شهرک
قصابی شهرک
         
خرمدرهchevron_leftشهرك قدس نبش بوستان 6
سوپر گوشت غریبی
سوپر گوشت غریبی
         
خدابندهchevron_leftروستای حصار
قصابی حسینی
قصابی حسینی
         
ابهرchevron_leftمیدان معلم جنب بانک رفاه کارگران
سوپر گوشت قزلباش
سوپر گوشت قزلباش
         
زنجانchevron_leftخ امام ميدان عقاب پ 6
سوپرگوشت راوک
سوپرگوشت راوک
         
زنجانchevron_leftشهرك كارمندان-فاز2- روبروي مسجد قبا-پ1
سوپر گوشت آزادی
سوپر گوشت آزادی
         
خدابندهchevron_leftزرین رود خ مطهری روبروی بانک تجارت
سوپر گوشت کریمی
سوپر گوشت کریمی
         
خدابندهchevron_leftخ امام میدان شهدا
قصابی واعظی
قصابی واعظی
         
ابهرchevron_leftصائين قلعه خيابان معلم
قصابی داودی
قصابی داودی
         
خرمدرهchevron_leftخ سيد جمال الدين خ ملاصدرا
قصابی عباسی
قصابی عباسی
         
ابهرchevron_leftخ ولیعصر بالاتر از کوچه یخچال پ143
سوپرگوشت محبی
سوپرگوشت محبی
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 16 متري شهيد عابديني پ 502
سوپرگوشت امید
سوپرگوشت امید
         
زنجانchevron_leftبي سيم نرسيده به پل پ 55
سوپر گوشت ارزان
سوپر گوشت ارزان
         
زنجانchevron_leftمجتمع آموزشي خ كلانتري نبش كوچه طارمي پ113
سوپرگوشت سعید
سوپرگوشت سعید
         
زنجانchevron_leftخ امام روبروي بانك سامان پ 279/2
سوپر گوشت شامی
سوپر گوشت شامی
         
زنجانchevron_leftشهرك كارمندان (مصلي) نبش كوچه چهارم پ 20
سوپرگوشت حاجی خانمیرزائی
سوپرگوشت حاجی خانمیرزائی
         
زنجانchevron_leftخ بعثت اول نبش كوچه شهيد تقي بنائي پ 20
قصابی بهنام
قصابی بهنام
         
ابهرchevron_leftهيدج خ حكيم هيدجي
قصابی دوستان
قصابی دوستان
         
طارمchevron_leftآب بر خ امام جنب داروخانه دکتر پورشیوا