شهرستان:

مشاغلمحصولات غذاییقصابی


سوپر گوشت مرادخانی
سوپر گوشت مرادخانی
         
زنجانchevron_leftخ توحيد نبش امامزاده پ 180
سوپر گوشت هاشمی
سوپر گوشت هاشمی
         
زنجانchevron_leftبي سيم خيام كوي شهيد خليل خوئيني جنب مسجد امامرضا پ3/9
سوپرگوشت بابائیان
سوپرگوشت بابائیان
         
زنجانchevron_leftخ 15 خرداد جنب مسجد حضرت زينب كبري پ 10
سوپر گوشت شکوری
سوپر گوشت شکوری
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 20 متري ايستگاه ترانس پ 236
قصابی آرام
قصابی آرام
         
ابهرchevron_leftخ دکتر بهشتی کوی روبروی نانوائی
سوپر گوشت وحدت
سوپر گوشت وحدت
         
خدابندهchevron_leftخ شهرداری روبروی هلال احمر
قصابی جعفری
قصابی جعفری
         
خرمدرهchevron_leftخ سيد جمال الدين
قصابی نبیلود
قصابی نبیلود
         
ابهرchevron_leftخ مطهری جنب مسجد جامع پ30
قصابی گل محمدی
قصابی گل محمدی
         
ابهرchevron_leftخ ولیعصر میدان ولیعصر
سوپر گوشت کمالی
سوپر گوشت کمالی
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهريور نبش12 متري انقلاب اسلامي پ 244
قصابی قصر
قصابی قصر
         
ابهرchevron_leftخ دکتر بهشتی مقابل بانک کوی صادرات
قصابی زرین
قصابی زرین
         
ایجرودchevron_left زرين آبادخ آزادي نبش خ شهداء
قصابی پیکان
قصابی پیکان
         
ابهرchevron_leftخ 17شهریور
سوپرگوشت محمود
سوپرگوشت محمود
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهريور جنب سقاخانه قديم پ 143
سوپرگوشت مهاجری
سوپرگوشت مهاجری
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته ميوه فروشان راسته عبدالعلي بيات پ 28
سوپرگوشت ولیعصر
سوپرگوشت ولیعصر
         
زنجانchevron_leftشهرك انصاريه 16 متري نبش بوستان دهم پ831
سوپرگوشت محرمی
سوپرگوشت محرمی
         
زنجانchevron_left45 متري انصاريه مابين گلستان 12و13 پ 4437
سوپرگوشت داود
سوپرگوشت داود
         
زنجانchevron_leftخ امام جنب كوچه حاج نوروزلر پ 297
سوپر گوشت شامی
سوپر گوشت شامی
         
زنجانchevron_leftشهرك كارمندان (مصلي) نبش كوچه چهارم پ 20
سوپرگوشت میرزائی
سوپرگوشت میرزائی
         
زنجانchevron_leftسعدي جنوبي اول مسگرها پ 1
سوپر گوشت کثیرلو
سوپر گوشت کثیرلو
         
خدابندهchevron_leftخ امام میدان شهدا
قصابی کاوندی
قصابی کاوندی
         
ابهرchevron_leftخ شرعتی نبش مسجد باب الحوائج
سوپر گوشت فردوسی
سوپر گوشت فردوسی
         
زنجانchevron_leftبازار پايين روبروي بانك صادرات پ 233
سوپر گوشت خانلو
سوپر گوشت خانلو
         
خدابندهchevron_leftزرین رود روستای بزین
سوپرگوشت سهیل
سوپرگوشت سهیل
         
زنجانchevron_leftخ خيام و يا بازار بالا راسته صباغها پ 122
سوپرگوشت غنی لو
سوپرگوشت غنی لو
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 12 متري شهيد اباصلت باقري
سوپرگوشت مهاجری
سوپرگوشت مهاجری
         
زنجانchevron_leftخ توحيد (حافظ ابرو) پ 308
قصابی دوست محمدیان
قصابی دوست محمدیان
         
ابهرchevron_leftخ طالقانی نبش کوچه ده متری دوم
قصابی الهیاری
قصابی الهیاری
         
ابهرchevron_leftخ مطهری
سوپر گوشت منجمی
سوپر گوشت منجمی
         
خدابندهchevron_leftخ امام روبروی درمانگاه شماره یک
سوپر گوشت قزلباش
سوپر گوشت قزلباش
         
زنجانchevron_leftخ امام ميدان عقاب پ 6
قصابی گوسفندی
قصابی گوسفندی
         
ابهرchevron_leftاسکندر حاجی جعفری
قصابی حسینی
قصابی حسینی
         
ابهرchevron_leftمیدان معلم جنب بانک رفاه کارگران
قصابی واعظی
قصابی واعظی
         
ابهرchevron_leftصائين قلعه خيابان معلم
سوپرگوشت راوک
سوپرگوشت راوک
         
زنجانchevron_leftشهرك كارمندان-فاز2- روبروي مسجد قبا-پ1
سوپرگوشت موسوی
سوپرگوشت موسوی
         
زنجانchevron_leftانصاريه نبش بوستان هفتم پ 566
سوپر گوشت نمونه
سوپر گوشت نمونه
         
خدابندهchevron_leftخ امام میدان امام حسین (ع)
سوپرگوشت مهدی
سوپرگوشت مهدی
         
ابهرchevron_leftشناط،بالاترازبانک ملی
قصابی خیری
قصابی خیری
         
ابهرchevron_leftخ دکتر بهشتی جنب امازاده اسماعیل
سوپرگوشت احمدی
سوپرگوشت احمدی
         
زنجانchevron_leftاسلام اباد بالاتر از جاده همايون جنب بنگاه
سوپر گوشت کریمی
سوپر گوشت کریمی
         
خدابندهchevron_leftخ دکتر چمران
سوپرگوشت حاتمی
سوپرگوشت حاتمی
         
زنجانchevron_leftخ مدرس روبروي فيزيوتراپي فياض بخش پ169
قصابی بهنام
قصابی بهنام
         
ابهرchevron_leftهيدج خ حكيم هيدجي
سوپر گوشت میرزائی
سوپر گوشت میرزائی
         
طارمchevron_leftروستاي ده بهار
سوپر گوشت محمدی
سوپر گوشت محمدی
         
خدابندهchevron_leftخ امام نبش خ طالقانی
قصابی بهار نوین
قصابی بهار نوین
         
ابهرchevron_leftخ مطهری پ121
سوپر گوشت نباتی
سوپر گوشت نباتی
         
طارمchevron_leftروستاي درام
سوپرگوشت حاجی خانمیرزائی
سوپرگوشت حاجی خانمیرزائی
         
زنجانchevron_leftخ بعثت روبروي خشكشوئي پ 201