شهرستان:

مشاغلمحصولات غذاییمیوه و تره بار


مریم پزون
مریم پزون
         
زنجانchevron_leftخیابان شیخ فضل اله نوری
دنیای سبزی
٭
دنیای سبزی
         
زنجانchevron_leftمسیر ۱ : کوچمشکی انتهای سوم جنوبی مسیر۲ : چهارراه فرهنگسرای امام (ره)،مجتمع آموزشی(خیابان کلانتری)، پایین تر از مجموعه ورزشی زیتون
میوه فروشی جعفری
میوه فروشی جعفری
         
زنجانchevron_leftشهرك اميركبير فاز 2 بيست متري انديشه قطعه 5438
میوه فروشی کیانی
میوه فروشی کیانی
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته ميوه فروشان پ 68
میوه فروشی مقربی
میوه فروشی مقربی
         
زنجانchevron_leftچهارراه اميركبير اول اصغريه پ 33
بار فروشی حیدری
بار فروشی حیدری
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 25
میوه فروشی نصیری
میوه فروشی نصیری
         
زنجانchevron_leftخ بيسيم خ قدس نرسيده به پل پ 87
میوه فروشی عسگری نژاد
میوه فروشی عسگری نژاد
         
زنجانchevron_leftخ خيام جنب گاراژ جهان پيما پ 460
میوه وتره بار موسی خانی
میوه وتره بار موسی خانی
         
ابهرchevron_leftجاده ترانزیت روبروی چلو کبابی صفا
میوه فروشی قنبرلو
میوه فروشی قنبرلو
         
ابهرchevron_leftحسين اباد خ دكتر شريعتي نبش كوچه ستارخان
بار فروشی صالحی
بار فروشی صالحی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بار فروشی بهرامی
بار فروشی بهرامی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
میوه فروشی نصیری
میوه فروشی نصیری
         
زنجانchevron_leftسعدي جنوبي جنب مسجد آقا كاظم پ 25
بار فروشی شهبازی
بار فروشی شهبازی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 54
میوه فروشی منصوری
میوه فروشی منصوری
         
زنجانchevron_leftبلوار استقلال كانكس شهرداري شماره 28
میوه فروشی موسوی
میوه فروشی موسوی
         
طارمchevron_leftروستاي گيلوان
میوه فروشی آتشین
میوه فروشی آتشین
         
زنجانchevron_leftميدان طالقاني جنب مسجد دستغيب پ 526
بار فروشی ابراهیم خانی
بار فروشی ابراهیم خانی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بار فروشی یارمحمدی
بار فروشی یارمحمدی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 42
بنگاه بارفروشی سعید
بنگاه بارفروشی سعید
         
زنجانchevron_leftخرمشهر ميدان بارفروشان حجره 12
بار فروشی شهبازی
بار فروشی شهبازی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
فروشگاه برادران قربانلو
فروشگاه برادران قربانلو
         
زنجانchevron_leftميدان تره بار حجره 10
میدان تره بار داداشیان
میدان تره بار داداشیان
         
ابهرchevron_leftخ امام خمینی روبروی بانک ملی مرکزی
میوه فروشی مهیار
میوه فروشی مهیار
         
زنجانchevron_leftخرمشهر روبروي بانك صادرات پ 358
میوه فروشی نصیری
میوه فروشی نصیری
         
زنجانchevron_leftخ بعثت جنب انبار گندم پلاك 446
میوه فروشی عربلو
میوه فروشی عربلو
         
ابهرchevron_leftهيدج خ حكيم هيدجي
بار فروشی آقا شب خیز
بار فروشی آقا شب خیز
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بار فروشی محمودیان
بار فروشی محمودیان
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بار فروشی نصیری
بار فروشی نصیری
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
میوه فروشی چهار فصل
میوه فروشی چهار فصل
         
خدابندهchevron_leftچهارراه شهرداری اول خ شهید قرنی
میوه فروشی قربانی
میوه فروشی قربانی
         
ابهرchevron_leftخ وليعصر ( عج ) نرسيده به ميدان شهيد رجائي
بار فروشی نعمتی
بار فروشی نعمتی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بارفروشی اسکندری
بارفروشی اسکندری
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 1/8
میوه فروشی فردوسی
میوه فروشی فردوسی
         
ابهرchevron_leftمیدان آزادی اول کوچه شهید رحمانی
میوه فروشی ولائی
میوه فروشی ولائی
         
زنجانchevron_leftخ امام میدان امیرکبیر روبروی دبیرستان امیرکبیر
بار فروشی ضرغام
بار فروشی ضرغام
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بارفروشی نصر
بارفروشی نصر
         
زنجانchevron_leftمیدان بارفروشان حجره 51
میوه فروشی داریوش
میوه فروشی داریوش
         
خدابندهchevron_leftخ تختی
میوه فروشی یاری
میوه فروشی یاری
         
زنجانchevron_leftخ توحید مسگرهای بالا جنب بانک ملت پ13/1
میوه فروشی ابراهیم خانی
میوه فروشی ابراهیم خانی
         
زنجانchevron_leftشهرك انصاريه خ 30 متري روبروي آژانس كيان قطعه 162
بار فروشی رزاقی
بار فروشی رزاقی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 21
بار فروشی نباتچیان
بار فروشی نباتچیان
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بار فروشان پ 41
میوه فروشی موسوی
میوه فروشی موسوی
         
طارمchevron_leftآب بر خ امام روبه روی بانک ملت
میوه فروشی ابهر میوه
میوه فروشی ابهر میوه
         
ابهرchevron_leftخ عراقی نبش چهاراه خلیل طهماسبی
میوه فروشی ندرلو
میوه فروشی ندرلو
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بار فروشان
بار فروشی حجره 2
بار فروشی حجره 2
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 2
غلامعلی محمدی پسکوهانی
غلامعلی محمدی پسکوهانی
         
خدابندهchevron_leftخ طالقانی
بار فروشی عسگری
بار فروشی عسگری
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 48