شهرستان:

مشاغلمحصولات غذاییمیوه و تره بار


مریم پزون
مریم پزون
         
زنجانchevron_leftخیابان شیخ فضل اله نوری
بارفروشی وحید قنبرلو
بارفروشی وحید قنبرلو
         
ابهرchevron_leftابهر پایین تر از چهارراه حسین آباد نبش خیابان خبرنگار شمالی بارفروشی وحید قنبرلو
دنیای سبزی
٭
دنیای سبزی
         
زنجانchevron_leftمسیر ۱ : کوچمشکی انتهای سوم جنوبی مسیر۲ : چهارراه فرهنگسرای امام (ره)،مجتمع آموزشی(خیابان کلانتری)، پایین تر از مجموعه ورزشی زیتون
میوه فروشی شفیعی
میوه فروشی شفیعی
         
خدابندهchevron_leftخ دکتر چمران نبش کوچه بهارستان
بارفروشی یعقوبی
بارفروشی یعقوبی
         
زنجانchevron_leftخرمشهر ميدان بارفروشان پ 3
میوه فروشی عربلو
میوه فروشی عربلو
         
ابهرchevron_leftهيدج خ حكيم هيدجي
میوه وتره بار موسی خانی
میوه وتره بار موسی خانی
         
ابهرchevron_leftجاده ترانزیت روبروی چلو کبابی صفا
میوه فروشی سعید
میوه فروشی سعید
         
ابهرchevron_leftطالقانی جنوبی پ98
میوه فروشی کرم شیخی
میوه فروشی کرم شیخی
         
طارمchevron_leftبخش چورزق
میوه فروشی هادی
میوه فروشی هادی
         
زنجانchevron_leftاميركبير ميدان پائين پ 46
میوه فروشی برادران اصغری
میوه فروشی برادران اصغری
         
ابهرchevron_leftخ امام نبش كوچه حسينيه
بار فروشی باقری
بار فروشی باقری
         
زنجانchevron_leftاميركبير ميدان اميركبير پ 1/26
میوه فروشی ترانزیت
میوه فروشی ترانزیت
         
ابهرchevron_leftجاده ترانزیت جنب بیمه آسیا
میوه فروشی آذر پیوند
میوه فروشی آذر پیوند
         
زنجانchevron_leftخ امام بازار بالا میدان میوه فروشان پ59
میوه فروشی عشایری
میوه فروشی عشایری
         
خرمدرهchevron_leftمیدان آزادی
میوه فروشی سید
میوه فروشی سید
         
ابهرchevron_leftابتداي بلوار بسيج پ 3
بنگاه بارفروشی سعید
بنگاه بارفروشی سعید
         
زنجانchevron_leftخرمشهر ميدان بارفروشان حجره 12
بار فروشی شهبازی
بار فروشی شهبازی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
میوه فروشی بیتا
میوه فروشی بیتا
         
خدابندهchevron_leftخ شهید قرنی
میوه فروشی علی مرادی
میوه فروشی علی مرادی
         
خدابندهchevron_leftشهرداری روبروی هلال احمر
میوه فروشی حمید
میوه فروشی حمید
         
زنجانchevron_leftخ شيخ فضل اله نوري جنب بانك قوامين پ 72-73
میوه فروشی جعفری
میوه فروشی جعفری
         
زنجانchevron_leftشهرك اميركبير فاز 2 بيست متري انديشه قطعه 5438
میوه فروشی ممی زاده
میوه فروشی ممی زاده
         
زنجانchevron_leftچهارراه اميركبير خ نواب صفوي جنب بازارچه وليعصر (عج) پ 34
بار فروشی موسوی
بار فروشی موسوی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بار فروشی بهتری
بار فروشی بهتری
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بار فروشی زارعی
بار فروشی زارعی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 1
بار فروشی محبی
بار فروشی محبی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بار فروشی پرسه
بار فروشی پرسه
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
میوه فروشی ابهر میوه
میوه فروشی ابهر میوه
         
ابهرchevron_leftخ عراقی نبش چهاراه خلیل طهماسبی
میوه فروشی امیر رضا
میوه فروشی امیر رضا
         
ماهنشانchevron_left بافت قديم خ شهيد مصطفي چمران كوي اميد
میوه وتربار وحدت
میوه وتربار وحدت
         
خدابندهchevron_leftخ دکتر چمران روبروی کوچه علامه طبابایی
میوه فروشی ندرلو
میوه فروشی ندرلو
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بار فروشان
بار فروشی اسکندری
بار فروشی اسکندری
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بارفروشی صفانیان
بارفروشی صفانیان
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 46
میوه فروشی علوی
میوه فروشی علوی
         
زنجانchevron_leftكوچه مشكي كوي قائم چهار راه سوم پ 51
بار فروشی حجره 2
بار فروشی حجره 2
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 2
غلامعلی محمدی پسکوهانی
غلامعلی محمدی پسکوهانی
         
خدابندهchevron_leftخ طالقانی
بار فروشی صالحی
بار فروشی صالحی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 13
میوه فروشی بهاران
میوه فروشی بهاران
         
خدابندهchevron_leftخ شهید چمران
بار فروشی خیری
بار فروشی خیری
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
میوه فروشی نقی لو
میوه فروشی نقی لو
         
ابهرchevron_leftهيدج خ حكيم هيدجي
بار فروشی محمودیها
بار فروشی محمودیها
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بار فروشی عسگری
بار فروشی عسگری
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 52
میوه فروشی صفری
میوه فروشی صفری
         
زنجانchevron_leftخ نواب صفوی خ پارک پ52
بار فروشی حجره 20
بار فروشی حجره 20
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان پلاك 20
میوه فروشی نصیری
میوه فروشی نصیری
         
زنجانchevron_leftسعدي جنوبي جنب مسجد آقا كاظم پ 25
میوه وتره بار فروشی خلجی
میوه وتره بار فروشی خلجی
         
ابهرchevron_left مطهری
بار فروشی حجره 3
بار فروشی حجره 3
         
زنجانchevron_leftميدان بارفروشان حجره 3