شهرستان:

مشاغلمحصولات غذاییمیوه و تره بار


مریم پزون
مریم پزون
         
زنجانchevron_leftخیابان شیخ فضل اله نوری
دنیای سبزی
٭
دنیای سبزی
         
زنجانchevron_leftمسیر ۱ : کوچمشکی انتهای سوم جنوبی مسیر۲ : چهارراه فرهنگسرای امام (ره)،مجتمع آموزشی(خیابان کلانتری)، پایین تر از مجموعه ورزشی زیتون
میوه فروشی احمدی
میوه فروشی احمدی
         
خدابندهchevron_leftخ دکتر چمران روبروی آذر3
بار فروشی صالحی
بار فروشی صالحی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 13
بار فروشی عباسیون
بار فروشی عباسیون
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بار فروشی نعمتی
بار فروشی نعمتی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بار فروشی حجره 3
بار فروشی حجره 3
         
زنجانchevron_leftميدان بارفروشان حجره 3
میوه فروشی عبدل
میوه فروشی عبدل
         
زنجانchevron_leftخ امام بازار بالا ميوه فروشان 72
بار فروشی ابراهیم خانی
بار فروشی ابراهیم خانی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
میوه فروشی شفیعی
میوه فروشی شفیعی
         
خدابندهchevron_leftخ دکترچمران جنب اداره برق
میوه فروشی رزاقی
میوه فروشی رزاقی
         
ماهنشانchevron_leftروستای خیرآباد
میوه فروشی کرمی
میوه فروشی کرمی
         
خدابندهchevron_leftخ امام پایین تر از بانک ملت
میوه وتره بار فروشی خلجی
میوه وتره بار فروشی خلجی
         
ابهرchevron_left مطهری
بار فروشی ابراهیم خانی
بار فروشی ابراهیم خانی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
بارفروشی اسماعیلی
بارفروشی اسماعیلی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 5
میوه فروشی امانلو
میوه فروشی امانلو
         
ابهرchevron_leftسلطانيه خ انقلاب
بار فروشی شهبازی
بار فروشی شهبازی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
میوه فروشی کریمی
میوه فروشی کریمی
         
زنجانchevron_leftبازار بالا نبش سراي حاج علي قلي پ63
میوه فروشی ابراهیمی
میوه فروشی ابراهیمی
         
زنجانchevron_leftخ امام چهارراه اميركبير پ 9
میوه فروشی سعید
میوه فروشی سعید
         
ابهرchevron_leftطالقانی جنوبی پ98
میوه فروشی هادی
میوه فروشی هادی
         
زنجانchevron_leftاميركبير ميدان پائين پ 46
میوه فروشی امیر حسین
میوه فروشی امیر حسین
         
زنجانchevron_leftخ دكتر آيت نبش كوچه اميري
میوه فروشی آذر پیوند
میوه فروشی آذر پیوند
         
زنجانchevron_leftخ امام بازار بالا میدان میوه فروشان پ59
میوه فروشی جعفری زاد
میوه فروشی جعفری زاد
         
خدابندهchevron_leftخ دکتر چمران نبش کوچه مسجد زینبیه
میوه فروشی بزرگ
میوه فروشی بزرگ
         
زنجانchevron_leftميدان انقلاب ابتداي خ سعدي جنوبي پ5/3
میدان تره بار داداشیان
میدان تره بار داداشیان
         
ابهرchevron_leftخ امام خمینی روبروی بانک ملی مرکزی
بار فروشی حاتمی
بار فروشی حاتمی
         
زنجانchevron_leftمیدان تره بار حجره پ 29
میوه فروشی مهیار
میوه فروشی مهیار
         
زنجانchevron_leftخرمشهر روبروي بانك صادرات پ 358
بار فروشی محبی
بار فروشی محبی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
میوه وتره بار سلیمی
میوه وتره بار سلیمی
         
ابهرchevron_leftابتدای خ مطهری روبروی بانک تجارت
میوه فروشی یاری
میوه فروشی یاری
         
زنجانchevron_leftخ توحید مسگرهای بالا جنب بانک ملت پ13/1
بار فروشی سلیمانی
بار فروشی سلیمانی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 30
بار فروشی موسوی
بار فروشی موسوی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
میوه فروشی نبی پور
میوه فروشی نبی پور
         
زنجانchevron_leftسعدي جنوبي بازار بالا راسته انگوراني پ 62
بار فروشی زارعی
بار فروشی زارعی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان حجره 1
میوه فروشی رسولی
میوه فروشی رسولی
         
زنجانchevron_leftمیدان امیرکبیر نرسیده به بازار
میوه فروشی کیمیا
میوه فروشی کیمیا
         
خدابندهchevron_leftخ چمران جنب بانک ملت
بارفروشی غدیری
بارفروشی غدیری
         
زنجانchevron_leftمیدان تره بار حجره 32
میوه فروشی مرادی
میوه فروشی مرادی
         
زنجانchevron_leftخ اميركبير خ نواب صفوي پ 14
میوه فروشی داریوش
میوه فروشی داریوش
         
خدابندهchevron_leftخ تختی
میوه فروشی حاجی حسنی
میوه فروشی حاجی حسنی
         
ابهرchevron_leftخ دکتر بهشتی جنب نانت فانتزی
میوه فروشی اکبری ارهانی
میوه فروشی اکبری ارهانی
         
خرمدرهchevron_leftخيابان جمهوري شرقي جنب مسجد امام حسين(ع) پلاك 7
میوه فروشی ممی زاده
میوه فروشی ممی زاده
         
زنجانchevron_leftچهارراه اميركبير خ نواب صفوي جنب بازارچه وليعصر (عج) پ 34
میوه فروشی جعفری
میوه فروشی جعفری
         
طارمchevron_leftآببر خ امام جنب مطب دکتر تعویضی
بار فروشی امامی
بار فروشی امامی
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بارفروشان
میوه فروشی ندرلو
میوه فروشی ندرلو
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر ميدان بار فروشان
میوه فروشی ابراهیم خانی
میوه فروشی ابراهیم خانی
         
زنجانchevron_leftشهرك انصاريه خ 30 متري روبروي آژانس كيان قطعه 162
میوه فروشی حسینی
میوه فروشی حسینی
         
خدابندهchevron_leftخ طالقانی نبش تختی