شهرستان:

مشاغلخدمات، تعمیراتنیروی انتظامی


فوریت های پلیسی (پلیس راه آهن)
فوریت های پلیسی (پلیس راه آهن)
         
زنجانchevron_left
اسلام آباد
اسلام آباد
         
زنجانchevron_leftسه راه امجديه- روبروي مخابرات
پادگان(آماده گاه)
پادگان(آماده گاه)
         
زنجانchevron_leftکیلومتر10جاده آماده گاه به طرف تبریز
فوریت های پلیسی(پلیس فرودگاه)
فوریت های پلیسی(پلیس فرودگاه)
         
زنجانchevron_left
پادگان آموزشی مالک اشتر
پادگان آموزشی مالک اشتر
         
زنجانchevron_leftکیلومتر15جاده فرودگاه نرسیده به روستای سهرین
پادگان تیپ 2 زرهی
پادگان تیپ 2 زرهی
         
زنجانchevron_leftخ سرباز (سعدی شمالی)، میدان ارتش
میدان معلم
میدان معلم
         
خدابندهchevron_leftخدابنده خيابان امام روبروي داروخانه محرمي نبش كوچه شهيدمرحمت كريمي طبقه اول پلاك 4
فوریت های پلیسی(کلانتری 11)
فوریت های پلیسی(کلانتری 11)
         
زنجانchevron_leftخ كارگر(صفا)
خیابان اسلام
خیابان اسلام
         
ماهنشانchevron_leftماهنشان خيابان اسلام جنب بانك كشاورزي دفتر پليس +10
میدان 15خرداد
میدان 15خرداد
         
زنجانchevron_leftچهاراه اميركبير روبروي ساختمان اميركبير طبقه دوم
فوریت های پلیسی(سرکلانتری انتظامی شهرستان زنجان)
فوریت های پلیسی(سرکلانتری انتظامی شهرستان زنجان)
         
زنجانchevron_leftخ كارگر(صفا)
خیابان امام (ره)
خیابان امام (ره)
         
طارمchevron_leftطارم -آببر خ امام روبروي بنياد شهيد دفتر پليس +10
میدان الله اکبر
میدان الله اکبر
         
ابهرchevron_leftابهر، خيابان طالقاني شمالي
میدان انقلاب
میدان انقلاب
         
زنجانchevron_leftميدان ازادي- ابتداي خيابان جاويد- طبقه فوقاني نمايشگاه ايرانيان
فوریت های پلیسی(کلانتری 13)
فوریت های پلیسی(کلانتری 13)
         
زنجانchevron_leftبزرگراه 22بهمن، ميدان روزبه
فوریت های پلیسی
فوریت های پلیسی
         
زنجانchevron_left
فوریت های پلیسی(کلانتری 12)
فوریت های پلیسی(کلانتری 12)
         
زنجانchevron_leftسبزه ميدان
فوریت های پلیسی(کلانتری 15)
فوریت های پلیسی(کلانتری 15)
         
زنجانchevron_leftشهرك اميركبير
فوریت های پلیسی(کلانتری 14)
فوریت های پلیسی(کلانتری 14)
         
زنجانchevron_leftشهرك الهيه
پادگان تیپ انصار المهدی
پادگان تیپ انصار المهدی
         
زنجانchevron_leftکیلومتر8جاده فرودگاه
  • صفحه‌ 1