شهرستان:

مشاغلمراکز خریدپنبه، ابر، پشم


خانه کاموا
خانه کاموا
         
خدابندهchevron_leftقیدار روبروی اداره مخابرات
فروشکاه کاموای زمستانه
فروشکاه کاموای زمستانه
         
زنجانchevron_leftزنجان سبزه ميدان اول بازار قيصريه
پشم و الیاف جعفری
پشم و الیاف جعفری
         
طارمchevron_leftآب بر خ امام جنب مطب دکتر جعفری
رنگرزی ندرلو
رنگرزی ندرلو
         
زنجانchevron_leftبازار بالا- ميدان آهنگران
پشم و خامه فروشی قاسمی
پشم و خامه فروشی قاسمی
         
خدابندهchevron_leftخ دکتر چمران
پشم و خامه فروشی شیری
پشم و خامه فروشی شیری
         
خدابندهchevron_leftخ امام جنب بازار سنتی
پشم و خامه فروشی لطفی
پشم و خامه فروشی لطفی
         
خدابندهchevron_leftخ دکتر چمران
پشم و خامه فروشی قنبری
پشم و خامه فروشی قنبری
         
خدابندهchevron_leftخ امام
پشم و خامه فروشی وردیلو
پشم و خامه فروشی وردیلو
         
خدابندهchevron_leftخ امام میدان معلم
رنگرزی اسلامی
رنگرزی اسلامی
         
خدابندهchevron_leftروستای لاچوان
رنگرزی عیوضی
رنگرزی عیوضی
         
خدابندهchevron_leftخ شهید دستغیب
مصالح فرش شیخلر
مصالح فرش شیخلر
         
ابهرchevron_leftخ امام کوی بانک ملی پ1
کاموا فروشی کاظمی
کاموا فروشی کاظمی
         
خرمدرهchevron_leftسيد جمال الدين روبروي لوازم خانگي عطائي
فروش مصالح فرش کبیری
فروش مصالح فرش کبیری
         
ابهرchevron_leftخ امام جنب شرکت تعاونی کارمندان
مصالح فروشی فرش دست بافت شیخلر
مصالح فروشی فرش دست بافت شیخلر
         
ابهرchevron_leftخ امام مقابل مسجد نور پ 180
فروش مصالح فرش نظری
فروش مصالح فرش نظری
         
ابهرchevron_leftخ امام جنب بانک ملی مرکزی پ57
پشم و خامه فروشی قهرمانی
پشم و خامه فروشی قهرمانی
         
زنجانchevron_leftخ نواب صفوی کوچه یحیوی پ 10
کاموافروشی انصاری
کاموافروشی انصاری
         
زنجانchevron_leftفرودگاه جنب كوچه مسجد حضرت اميرالمومنين پ 304
کاموافروشی محمدی
کاموافروشی محمدی
         
زنجانchevron_leftخ فردوسي اول بازار پايين قيصريه كوچك پ30
کاموافروشی قاسمی
کاموافروشی قاسمی
         
زنجانchevron_leftخ فرودگاه روبروي كوچه مسجد اميرالمؤمنين پ 317
کاموافروشی قاسمی
کاموافروشی قاسمی
         
زنجانchevron_leftخ فرودگاه روبروي كوچه مسجد اميرالمؤمنين پ 319
پشم و خامه فروشی بیات
پشم و خامه فروشی بیات
         
زنجانchevron_leftبازار پايين سراي ملك پ 19
کاموا فروشی قریشی
کاموا فروشی قریشی
         
زنجانchevron_leftانصاريه نبش خيابان چهارم و پنجم
پشم وخامه فروشی مرادی
پشم وخامه فروشی مرادی
         
زنجانchevron_leftميدان پائين كوي نبئي پ 26
پشم و خامه فروشی بهزاد
پشم و خامه فروشی بهزاد
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 16 متري سليماني پ 80
پشم وخامه فروشی غلامعلی
پشم وخامه فروشی غلامعلی
         
زنجانchevron_leftبازار بالا- صباغها -پلاك 106
پشم وخامه فروشی طاهری
پشم وخامه فروشی طاهری
         
زنجانchevron_leftبازار پایین پاساژ مهدیون پ 10
پشم وخامه فروشی حیدری
پشم وخامه فروشی حیدری
         
زنجانchevron_leftبازار بالا صباغها پ 123
پشم وخامه فروشی بیات
پشم وخامه فروشی بیات
         
زنجانchevron_leftامیرکبیر میدان چوبفروشان پ14
پشم وخامه فروشی بیات
پشم وخامه فروشی بیات
         
زنجانchevron_leftبازار پایین پاساژ عباسچیان پ1
پشم و خامه فروشی جعفری
پشم و خامه فروشی جعفری
         
زنجانchevron_leftبازارپائين - كوي حمام ميربهاء پ 18
پشم و خامه فروشی عابدی
پشم و خامه فروشی عابدی
         
زنجانchevron_leftخ 15خرداد كوچه شهيد رضا محمدي پ 2
پشم و خامه فروشی مولایی
پشم و خامه فروشی مولایی
         
زنجانchevron_leftبازار بالا جنب بانك صادرات پ 131
پشم و خامه فروشی حمدی
پشم و خامه فروشی حمدی
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته عبدالعلي بيك پ 22
پشم و خامه فروشی حسینی
پشم و خامه فروشی حسینی
         
زنجانchevron_leftبازار بالا ميدان ميوه فروشان راسته حاج حيدر پ 88
پشم و خامه فروشی مقدم
پشم و خامه فروشی مقدم
         
زنجانchevron_leftبازار بالا جنب بانك صادرات پ 125
پشم و خامه فروشی بازرگان
پشم و خامه فروشی بازرگان
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته ميوه فروشان پ 19
پشم و خامه فروشی بازرگان
پشم و خامه فروشی بازرگان
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته ميوه فروشان پ 19
پشم و خامه فروشی تقی لو
پشم و خامه فروشی تقی لو
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته صباغها پ 108
پشم و خامه فروشی محمدی
پشم و خامه فروشی محمدی
         
زنجانchevron_leftبازار بالا كوي صباغها پ 110
پشم و خامه فروشی بهرامی
پشم و خامه فروشی بهرامی
         
زنجانchevron_leftبازار بالا ميدان ميوه فروشان پ 48
پشم و خامه فروشی اکبری
پشم و خامه فروشی اکبری
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد 20 متري شهيد مدني پ 207
پشم وخامه فروشی سلطان محمدی
پشم وخامه فروشی سلطان محمدی
         
زنجانchevron_leftخ فردوسي جنب بانك صادرات
پشم و خامه فروشی عسگری
پشم و خامه فروشی عسگری
         
زنجانchevron_leftبازار پايين كوچه شهيد حمزه لو پاساژ مهديون پ 5
پشم و خامه فروشی خلفی زاده
پشم و خامه فروشی خلفی زاده
         
زنجانchevron_leftبازار پايين پاساژ عباسچيان پ 6
پشم و خامه فروشی عسگری
پشم و خامه فروشی عسگری
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته صباغها پ 170
پشم و خامه فروشی اسدی
پشم و خامه فروشی اسدی
         
زنجانchevron_leftميدان انقلاب كوچه رهبري پاساژ وحدت پ7
پشم و خامه فروشی عسگری
پشم و خامه فروشی عسگری
         
زنجانchevron_leftبازار بالا راسته صباغها سراي حاجي پاشا پ 26