شهرستان:

مشاغلمراکز خریدطلا، جواهر، بدلیجات


طلای کودک افشار
٭٭٭
طلای کودک افشار
         
زنجانchevron_leftخیابان امام ، مجتمع تجاری نور، زیر زمین(طبقه زیر همکف) ، شماره 18
سکه کیان
٭٭٭
سکه کیان
         
زنجانchevron_leftسعدی وسط پاساژ ایران زمین پلاک 66
گالری طلای قدیمی
٭٭٭
گالری طلای قدیمی
         
زنجانchevron_leftسعدی وسط ، پاساز ایران زمین ، روبروی ورودی،پلاک 68
ساخت پلاک اسم وتعمیرات طلا ونقره امپراطور
٭
ساخت پلاک اسم وتعمیرات طلا ونقره امپراطور
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری و تفريحی اشراق، طبقه همکف دوم واحد B38
گالری نقره کارن
٭
گالری نقره کارن
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری تفریحی اشراق، واحد B101
نقره یلدیز
٭
نقره یلدیز
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری و تفريحی اشراق، طبقه دوم،b56
گالری سولـــدا
٭
گالری سولـــدا
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری تفریحی اشراق، طبقه همکف دوم واحد B71
گالری نقره صنم
٭
گالری نقره صنم
         
زنجانchevron_leftمجموعه تجاری تفریحی اشراق طبقه اول واحد B94
نقره فروشی طاویس
٭
نقره فروشی طاویس
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری تفریحی اشراق واحد B13
سیلور لند
٭
سیلور لند
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری تفریحی اشراق، طبقه همکف واحد A19
گالری تیارا
٭
گالری تیارا
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری و تفریحی اشراق، طبقه همکف دوم،واحد B53
گالری نقره آسیمن
٭
گالری نقره آسیمن
         
زنجانchevron_leftمجموعه تجاری تفریحی اشراق طبقه همکف واحد A79
گالری بدلیجات سلطانیت
٭
گالری بدلیجات سلطانیت
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری تفریحی اشراق، طبقه اول(همکف دوم)،واحد B72
octave اکتاو
٭
octave اکتاو
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری تفریحی اشراق ، طبقه همکف واحد A67
نقره ائل آی
٭
نقره ائل آی
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری تفریحی اشراق، طبقه همکف دوم واحد B64
گالری طلای اعیان
٭
گالری طلای اعیان
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری و تفريحی اشراق، طبقه همکف دوم،واحد B65
آلپرگلد
٭
آلپرگلد
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور ، طبقه زیرهمکف پلاک 13
طلای ترابی
٭
طلای ترابی
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور طبقه همکف واحد 120
طلای کودک صدف
٭
طلای کودک صدف
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور طبقه زیر همکف واحد17
نقره و سنگ گالری جواهر
٭
نقره و سنگ گالری جواهر
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور طبقه زیرزمین واحد 3
طلای پاپیون
٭
طلای پاپیون
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور، طبقه همکف، واحد 139
طلا و سنگ نادری
٭
طلا و سنگ نادری
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری نور واحد ۱۳۴
جواهری مارکیز
٭
جواهری مارکیز
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری نور طبقه همکف واحد 138
گالری زمرد
٭
گالری زمرد
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری نور،طبقه همکف، گالری زمرد(غضنفریون)، واحد 108
سنگ و طلای قربانی
٭
سنگ و طلای قربانی
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور ، طبقه زیرهمکف واحد15
طلاسازی ژیوان
٭
طلاسازی ژیوان
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور، طبقه زیر همکف واحد 16
جواهری کورش
٭
جواهری کورش
         
زنجانchevron_left خیابان امام > مجتمع تجاری نور > طبقه زیر همکف > واحد 14
سنگ و طلای نادری
٭
سنگ و طلای نادری
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور ، طبقه همکف ، واحد 134
طلای پارس
٭
طلای پارس
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور ، طبقه همکف، واحد 130
طلای نیکان
٭
طلای نیکان
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور ، طبقه همکف، واحد 128
گالری در و گوهر
٭
گالری در و گوهر
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور ، طبقه همکف، واحد 131
طلای زرکده
٭
طلای زرکده
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور طبقه همکف، واحد 123
طلا و جواهرات رفاهی
٭
طلا و جواهرات رفاهی
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور ، واحد 5
طلاسازی رضا
٭
طلاسازی رضا
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور طبقه زیر همکف واحد 9
نقره پرنس
٭
نقره پرنس
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور طبقه زیرهمکف واحد 10
گالری طلای امیر
٭
گالری طلای امیر
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور طبقه زیر همکف واحد 6
جواهری صفایی
٭
جواهری صفایی
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور طبقه همکف واحد 132
گالری پارلا
٭
گالری پارلا
         
زنجانchevron_leftمجتمع نور طبقه همکف واحد 117
طلا فروشی نصیری
٭
طلا فروشی نصیری
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری نور،طبقه همکف،واحد 116
طلای ارهان
٭
طلای ارهان
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری نور،طبقه همکف،واحد 110
انگشترسازی آراز
انگشترسازی آراز
         
زنجانchevron_leftخیابان امام کوچه میرزایی پلاک ۱/۲
گالری کرمانشاهی
گالری کرمانشاهی
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری نور، طبقه زیر همکف ، واحد 12 ، گالری کرمانشاهی
زیورآلات و جواهر سازی شکنج
زیورآلات و جواهر سازی شکنج
         
زنجانchevron_leftزنجان خیابان شهدا،خیابان مخترع،کوچه امیدی پلاک 8
گالری طلای جم
گالری طلای جم
         
زنجانchevron_leftپاساژ نور،طبقه همكف،پلاك ١٠٦
آرمانی گالری
٭
آرمانی گالری
         
زنجانchevron_leftمجتمع تجاری تفریحی اشراق طبقه همکف دوم واحد B102
طلا وجواهرسازی سولدا
طلا وجواهرسازی سولدا
         
زنجانchevron_leftزنجان، سبزه میدان کوچه پاساژ اولدوز پپلاک 10
طلا فروشی معبودی
طلا فروشی معبودی
         
زنجانchevron_leftخيابان فردوسي، بازار بالا، پلاک 75
فروشگاه فانتزی
فروشگاه فانتزی
         
زنجانchevron_leftزنجان، سبزه ميدان ، ابتداي خيابان فردوسي، نرسيده به پاساژ رضايي