شهرستان:

مشاغلمراكز ورزشی و تفریحیاستخر


فنی مهندسی نوین صنعت خودرو
فنی مهندسی نوین صنعت خودرو
         
زنجانchevron_leftزنجان خیابان مطهری
استخر مقاومت بسیج
استخر مقاومت بسیج
         
زنجانchevron_leftسه راه امجدیه – سپاه منطقه زنجان
استخر فجر
استخر فجر
         
زنجانchevron_leftگلشهر، فاز 3، میدان امام علی
استخر دریا دلان
استخر دریا دلان
         
زنجانchevron_leftبلوار شریعتی، پایین تر از میدان ولیعصر، جنب دانشگاه آزاد، استخر دریا دلان
استخر کوثر زنجان
استخر کوثر زنجان
         
زنجانchevron_left
مجموعه ورزشی شکوه جوان
مجموعه ورزشی شکوه جوان
         
زنجانchevron_leftاراضی پایین کوه میلاد 19 جنب استخر صدف
مجموعه ورزشی روستای انگوران
مجموعه ورزشی روستای انگوران
         
ماهنشانchevron_leftجاده زنجان به بيجار-جاده ماهنشان - 35 کيلومتر مانده به ماهنشان- روستاي انگوران
مجموعه ورزشی آموزش و پرورش1
مجموعه ورزشی آموزش و پرورش1
         
زنجانchevron_leftآموزش وپرورش
مجموعه ورزشی گرماب
مجموعه ورزشی گرماب
         
خدابندهchevron_leftگرماب-خ تختي جنب ثبت احوال -روبروي بهداري
مجموعه ورزشی مخابرات
مجموعه ورزشی مخابرات
         
زنجانchevron_left ميدان رسل جنب مركز تحقيقات استانداري
مجموعه ورزشی روستای قره بوطه
مجموعه ورزشی روستای قره بوطه
         
زنجانchevron_leftروستاي قره بوطه
استخر شهید شهبازی
استخر شهید شهبازی
         
زنجانchevron_leftاستادیوم 15 خرداد
مجموعه ورزشی دکترچمران
مجموعه ورزشی دکترچمران
         
زنجانchevron_leftكوچه مشكي -چهارراه سوم -روبروي مجتمع ورزشي زيتون
باشگاه سپهر زنحان
باشگاه سپهر زنحان
         
زنجانchevron_leftمیدان ولی عصر بوستان 15 سی متری ولیعصر پلاک 1075
سالن ورزشی دو ومیدانی
سالن ورزشی دو ومیدانی
         
زنجانchevron_leftفاز 4 اراضي پايين كوه - مجموعه پايين كوه
مجموعه ورزشی روستای ارمغانخانه
مجموعه ورزشی روستای ارمغانخانه
         
زنجانchevron_leftروستاي ارمغانخانه
مجموعه ورزشی روستای هزار رود
مجموعه ورزشی روستای هزار رود
         
طارمchevron_leftروستاي هزار رود
مجموعه ورزشی تربیت اداره زندانها
مجموعه ورزشی تربیت اداره زندانها
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد -زندان مرکزی
مجموعه ورزشی روستای محمود آباد
مجموعه ورزشی روستای محمود آباد
         
خدابندهchevron_leftبخش مرکزي - روستاي محمود آباد
مجموعه ورزشی روستای یامچی
مجموعه ورزشی روستای یامچی
         
زنجانchevron_leftجاده ترانزيت زنجان به تبريز-32 کيلومتري زنجان - روستاي يامچي
استخر شرکت ایران ترانسفو
استخر شرکت ایران ترانسفو
         
زنجانchevron_leftکیلومتر4جاده زنجان-تهران-سمت راست قسمت خانه سازمانی
مجموعه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی
مجموعه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی
         
زنجانchevron_left شهرك كارمندان
مجموعه ورزشی پیام زنجان
مجموعه ورزشی پیام زنجان
         
زنجانchevron_leftمیدان بسیج بزرگراه 22 بهمن
مجموعه ورزشی حمزه شماره 1
مجموعه ورزشی حمزه شماره 1
         
زنجانchevron_leftراه آهن
مجموعه ورزشی روستای نیک پی
مجموعه ورزشی روستای نیک پی
         
زنجانchevron_leftجاده تبريز روستاي نيك پي
مجموعه ورزشی بنیادشهید
مجموعه ورزشی بنیادشهید
         
زنجانchevron_leftمیدان ولیعصر، جنب دانشگاه آزاد
استخر حجاب
استخر حجاب
         
زنجانchevron_leftزنجان، بزرگراه 22 بهمن، مجموعه ورزشی انقلاب
مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد
مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد
         
زنجانchevron_leftاعتماديه
مجموعه ورزشی روستای ویر
مجموعه ورزشی روستای ویر
         
ابهرchevron_leftروستاي وير
مجموعه ورزشی روستای شریف آباد
مجموعه ورزشی روستای شریف آباد
         
ابهرchevron_leftروستاي شريف آباد
خانه کشتی تختی
خانه کشتی تختی
         
زنجانchevron_leftميدان 15 خرداد - مجموعه تختي
مجموعه ورزشی اداره کار
مجموعه ورزشی اداره کار
         
زنجانchevron_leftپيست خاكي
سالنهای سقف بلند حلب
سالنهای سقف بلند حلب
         
ایجرودchevron_leftجاده بيجار -حلب
مجموعه ورزشی هلال احمر
مجموعه ورزشی هلال احمر
         
زنجانchevron_leftميدان آزادي، خ كشاورز
مجموعه ورزشی شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
مجموعه ورزشی شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان - خيابان پروين اعتصامی
باشگاه البرز ابهر
باشگاه البرز ابهر
         
ابهرchevron_leftخیابان امام خمینی کوچه بانک ملی مرکزی پلاک 5 طبقه فوقانی
مجموعه ورزشی جهادکشاورزی1
مجموعه ورزشی جهادکشاورزی1
         
زنجانchevron_leftخ سرباز (سعدی شمالی)
مجموعه ورزشی آموزش و پرورش ابهر
مجموعه ورزشی آموزش و پرورش ابهر
         
ابهرchevron_leftآموزش وپرورش ابهر
مجموعه ورزشی دندی
مجموعه ورزشی دندی
         
ماهنشانchevron_leftدندي –خيابان شهداء-مزار شهداء مجموعه ورزشي
مجموعه ورزشی دخترانه وحدت
مجموعه ورزشی دخترانه وحدت
         
ابهرchevron_leftآموزش وپرورش
مجموعه ورزشی شهرداری
مجموعه ورزشی شهرداری
         
زنجانchevron_leftدروازه ارک -جنب بانک ملی
مجموعه ورزشی نیروی انتظامی
مجموعه ورزشی نیروی انتظامی
         
زنجانchevron_leftبزرگ راه 22 بهمن ضلع شمالی پارک ملت نیروئ انتظامی استان زنجان
مجموعه ورزشی دانشگاه پیام نور
مجموعه ورزشی دانشگاه پیام نور
         
زنجانchevron_left كوچمشكي ميدان رسل جنب درمانگاه روزبه
باشگاه عصر رایانه هیدج
باشگاه عصر رایانه هیدج
         
ابهرchevron_leftهیدج-خیابان حکیم هیدجی-روبه روی بانک کشاورزی
استخر کارگران زنجان
استخر کارگران زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان، کمربندی شمالی، مجموعه ورزشی کارگران
زمینهای ورزشی خرمدره
زمینهای ورزشی خرمدره
         
خرمدرهchevron_leftپارک شهرداري
مجموعه ورزشی شهرداری
مجموعه ورزشی شهرداری
         
زنجانchevron_leftمیدان آزادی
استخر ولیعصر زنجان
استخر ولیعصر زنجان
         
زنجانchevron_leftزیباشهر، بالاتر از پل ولیعصر، اولین بریدگی سمت راست، مجموعه ورزشی ولیعصر