شهرستان:

مشاغلمراكز ورزشی و تفریحیاستخر


استخر مقاومت بسیج
استخر مقاومت بسیج
         
زنجانchevron_leftسه راه امجدیه – سپاه منطقه زنجان
استخر دریا دلان
استخر دریا دلان
         
زنجانchevron_leftبلوار شریعتی، پایین تر از میدان ولیعصر، جنب دانشگاه آزاد، استخر دریا دلان
استخر کوثر زنجان
استخر کوثر زنجان
         
زنجانchevron_left
استخر فجر
استخر فجر
         
زنجانchevron_leftگلشهر، فاز 3، میدان امام علی
استخر صدف زنجان
استخر صدف زنجان
         
زنجانchevron_leftاراضی پایین کوه، خیابان دکتر شریعتی، خیابان میلاد 19، استخر صدف
استخر کارگران زنجان
استخر کارگران زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان، کمربندی شمالی، مجموعه ورزشی کارگران
استخر ولیعصر زنجان
استخر ولیعصر زنجان
         
زنجانchevron_leftزیباشهر، بالاتر از پل ولیعصر، اولین بریدگی سمت راست، مجموعه ورزشی ولیعصر
مجموعه ورزشی کارگران
مجموعه ورزشی کارگران
         
زنجانchevron_leftاتوبان 22بهمن جنب مجموعه ورزشي انقلاب
استخر حجاب
استخر حجاب
         
زنجانchevron_leftزنجان، بزرگراه 22 بهمن، مجموعه ورزشی انقلاب
مجموعه ورزشی شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
مجموعه ورزشی شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان - خيابان پروين اعتصامی
استخر شهید شهبازی
استخر شهید شهبازی
         
زنجانchevron_leftاستادیوم 15 خرداد
استخر شرکت ایران ترانسفو
استخر شرکت ایران ترانسفو
         
زنجانchevron_leftکیلومتر4جاده زنجان-تهران-سمت راست قسمت خانه سازمانی
مجموعه ورزشی روستای جوقین
مجموعه ورزشی روستای جوقین
         
ایجرودchevron_leftضلع شرقي چهار راه-5 کيلومتري- روستاي جوقين
مجموعه ورزشی روستای ینگی کند
مجموعه ورزشی روستای ینگی کند
         
ایجرودchevron_leftجاده زنجان -شهرستان ايجرود - روستاي ينگي کند جامع سرا
مجموعه ورزشی روستای تله گرد
مجموعه ورزشی روستای تله گرد
         
ایجرودchevron_leftروستاي تله گرد
مجموعه ورزشی روستای سعید آباد
مجموعه ورزشی روستای سعید آباد
         
ایجرودchevron_leftجاده بيجار روستاي سعيد آباد
مجموعه ورزشی شهداء زرین آباد
مجموعه ورزشی شهداء زرین آباد
         
ایجرودchevron_leftزرين آباد-جاده جوقين-مجموعه ورزشي شهداء زرين آباد
سالنهای سقف بلند حلب
سالنهای سقف بلند حلب
         
ایجرودchevron_leftجاده بيجار -حلب
مجموعه ورزشی روستای انگوران
مجموعه ورزشی روستای انگوران
         
ماهنشانchevron_leftجاده زنجان به بيجار-جاده ماهنشان - 35 کيلومتر مانده به ماهنشان- روستاي انگوران
مجموعه ورزشی روستای سهند
مجموعه ورزشی روستای سهند
         
ماهنشانchevron_leftروستاي سهند
مجموعه ورزشی امام خمینی
مجموعه ورزشی امام خمینی
         
ماهنشانchevron_leftخيابان تختي مجموعه ورزشي امام خميني
مجموعه ورزشی روستای پری
مجموعه ورزشی روستای پری
         
ماهنشانchevron_leftروستاي پري
مجموعه ورزشی دندی
مجموعه ورزشی دندی
         
ماهنشانchevron_leftدندي –خيابان شهداء-مزار شهداء مجموعه ورزشي
مجموعه ورزشی روستای گیلوان
مجموعه ورزشی روستای گیلوان
         
طارمchevron_left30کيلومتري سد منجيل- روستاي گيلوان
مجموعه ورزشی روستای درام
مجموعه ورزشی روستای درام
         
طارمchevron_leftروستاي درام
مجموعه ورزشی روستای گیلانکشه
مجموعه ورزشی روستای گیلانکشه
         
طارمchevron_leftروستاي گيلانکشه
مجموعه ورزشی روستای گوهر
مجموعه ورزشی روستای گوهر
         
طارمchevron_leftروستاي گوهر
مجموعه ورزشی روستای هزار رود
مجموعه ورزشی روستای هزار رود
         
طارمchevron_leftروستاي هزار رود
مجموعه ورزشی فجر چورزق
مجموعه ورزشی فجر چورزق
         
طارمchevron_leftچورزق -مجموعه ورزشي چورزق
سالنهای سقف بلند بانوان آببر
سالنهای سقف بلند بانوان آببر
         
طارمchevron_leftآببر
مجموعه ورزشی آببر
مجموعه ورزشی آببر
         
طارمchevron_leftآببر-مجموعه ورزشي آببر
مجموعه ورزشی آموزش وپرورش
مجموعه ورزشی آموزش وپرورش
         
خدابندهchevron_left آموزش وپرورش
مجموعه ورزشی روستای کرسف
مجموعه ورزشی روستای کرسف
         
خدابندهchevron_leftروستاي كرسف
مجموعه ورزشی جهادکشاورزی
مجموعه ورزشی جهادکشاورزی
         
خدابندهchevron_left جهادكشاورزي
مجموعه ورزشی روستای پسکوهان
مجموعه ورزشی روستای پسکوهان
         
خدابندهchevron_leftروستاي پسکوهان - فضاي ورزشي روستا
مجموعه ورزشی روستای محمود آباد
مجموعه ورزشی روستای محمود آباد
         
خدابندهchevron_leftبخش مرکزي - روستاي محمود آباد
مجموعه ورزشی روستای حسام آباد
مجموعه ورزشی روستای حسام آباد
         
خدابندهchevron_leftبخش بزينه رود - روستاي حسام آباد
مجموعه ورزشی روستای بولاماجی
مجموعه ورزشی روستای بولاماجی
         
خدابندهchevron_leftبخش سجاسرود - روستاي بولاماجي
مجموعه ورزشی روستای نورآباد
مجموعه ورزشی روستای نورآباد
         
خدابندهchevron_leftروستاي نورآباد
مجموعه ورزشی روستای گل تپه
مجموعه ورزشی روستای گل تپه
         
خدابندهchevron_leftروستاي گل تپه
مجموعه ورزشی گرماب
مجموعه ورزشی گرماب
         
خدابندهchevron_leftگرماب-خ تختي جنب ثبت احوال -روبروي بهداري
مجموعه ورزشی سهرورد
مجموعه ورزشی سهرورد
         
خدابندهchevron_leftسهرورد
مجموعه ورزشی دکتربهشتی
مجموعه ورزشی دکتربهشتی
         
خدابندهchevron_leftخ مطهري شمالي جنب اداره تربيت بدني
مجموعه ورزشی سجاس
مجموعه ورزشی سجاس
         
خدابندهchevron_leftسجاس-خ ركن الدين -خ تربيت بدني -جنب زمين كانون
مجموعه ورزشی شهید فهمیده
مجموعه ورزشی شهید فهمیده
         
خدابندهchevron_leftخ تختي روبروي دادگستري -مجموعه شهيد فهميده
مجموعه ورزشی زرین رود
مجموعه ورزشی زرین رود
         
خدابندهchevron_leftزرين رود -خ بخشداري -انتهاي بلوار امام خميني (ره)
باشگاه آریا
باشگاه آریا
         
خرمدرهchevron_leftخیابان امام مجموعه ورزشی مینو
مجموعه و استادیومهای فوتبال اداره کار
مجموعه و استادیومهای فوتبال اداره کار
         
خرمدرهchevron_left اداره كار