شهرستان:

مشاغلخودرو، حمل و نقلپمپ بنزین، جایگاه CNG


تست انواع مخازن CNG و فولادی
تست انواع مخازن CNG و فولادی
         
زنجانchevron_leftزنجان-سایت کارگاهی-روبروی نمایندگی تویوتا-پشت آتش نشانی-مرکز تست انواع مخازن CNG و آتش نشانی
آب بر
آب بر
         
طارمchevron_leftشهرستان آب بر
جایگاه سوم خرداد
جایگاه سوم خرداد
         
خدابندهchevron_leftقیدار-سجاس
جایگاه معینی
جایگاه معینی
         
ابهرchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-صائین قلعه
درام
درام
         
طارمchevron_leftدهستان درام
جایگاه کاسپین
جایگاه کاسپین
         
زنجانchevron_leftزنجان، گاوازنگ
سکودار دندی
سکودار دندی
         
ماهنشانchevron_leftابتداي ورودي شهردندي
ولیعصر
ولیعصر
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر
جایگاه گلشهر
جایگاه گلشهر
         
زنجانchevron_leftزنجان-گلشهر کاظمیه
جایگاه شاهد
جایگاه شاهد
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی جنوبی-پشت میدان تره بار
سلطانیه
سلطانیه
         
ابهرchevron_leftشهرسلطانیه
عدل
عدل
         
زنجانchevron_leftکيلومتر60جاده ترانزيتي زنجان- تبريز
جایگاه شهید نصیری
جایگاه شهید نصیری
         
خدابندهchevron_leftقیدار-میدان بسیج
جایگاه حلب
جایگاه حلب
         
ایجرودchevron_leftزنجان-شهر حلب
آزادراه جنوبی زنجان- تبریز
آزادراه جنوبی زنجان- تبریز
         
زنجانchevron_leftابتداي اتوبان زنجان- تبريز
میلاد
میلاد
         
زنجانchevron_leftکيلومتر8 جاده سهرين
سرچم
سرچم
         
زنجانchevron_leftکیلومتر 70 اتوبان زنجان -تبریز باند جنوبی
جایگاه22 بهمن
جایگاه22 بهمن
         
زنجانchevron_leftزنجان-کیلومتر 20 جاده قدیم تبریز
سکودارگرماب
سکودارگرماب
         
خدابندهchevron_leftشهرگرماب
جایگاه اتوبوسرانی
جایگاه اتوبوسرانی
         
زنجانchevron_leftزنجان-پارکینگ اتوبوسهای شهری
عدالت
عدالت
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده حصار
22 بهمن
22 بهمن
         
زنجانchevron_leftکيلومتر15جاده ترانزيت زنجان تبريز
آزادراه جنوبی زنجان -قزوین
آزادراه جنوبی زنجان -قزوین
         
ابهرchevron_leftاتوبان زنجان - قزوین
جایگاه شهید ذوالقدر
جایگاه شهید ذوالقدر
         
خدابندهchevron_leftقیدار-ابتدای جاده همدان
جایگاه الهیه
جایگاه الهیه
         
زنجانchevron_leftزنجان-شهرک الهیه
جایگاه ماهنشان
جایگاه ماهنشان
         
ماهنشانchevron_leftزنجان-شهر ماهنشان
صدری
صدری
         
خرمدرهchevron_leftخ مطهری شماره 25
طارم سبز
طارم سبز
         
طارمchevron_leftدهستان دستجرده
خاتمی
خاتمی
         
زنجانchevron_leftنرسيده به عوارضي اتوبان تهران- زنجان- خيابان راهبرا
جایگاه میلاد
جایگاه میلاد
         
زنجانchevron_leftزنجان-کیلومتر 5 جاده فرودگاه
ابهر
ابهر
         
ابهرchevron_leftخ امام خمینی
جایگاه زیباشهر
جایگاه زیباشهر
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی شمالی- روبروی کوی زیباشهر
جایگاه غزال شمالی
جایگاه غزال شمالی
         
ابهرchevron_leftکیلومتر 85 اتوبان زنجان-قزوین ضلع شمالی
سهرورد ی
سهرورد ی
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده خدابنده به ابهر
سکودار ماهنشان
سکودار ماهنشان
         
ماهنشانchevron_leftشهرستان ماهنشان
آزادراه شمالی زنجان -قزوین
آزادراه شمالی زنجان -قزوین
         
ابهرchevron_leftاتوبان زنجان - قزوین
جایگاه خیام
جایگاه خیام
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی جنوبی-پشت ترمینال مسافربری
سکودارهیدج
سکودارهیدج
         
ابهرchevron_leftهیدج
جایگاه پمپ بنزین آدونیس
جایگاه پمپ بنزین آدونیس
         
زنجانchevron_leftزنجان، بلوار 22 بهمن، روبروی مجتمع مسکونی کیهان، مجتمع خدماتی، تجاری، رفاهی آدونیس
کریم خانی ویعقوبی
کریم خانی ویعقوبی
         
خرمدرهchevron_leftابتدای ورودی خرمدره
فرهنگ
فرهنگ
         
زنجانchevron_leftکوي فرهنگ
جایگاه شهید داعی
جایگاه شهید داعی
         
زنجانchevron_leftکیلومتر 12 جاده قدیم زنجان-قزوین
مهر
مهر
         
زنجانchevron_leftبلواراستقلال
جایگاه ولیعصر
جایگاه ولیعصر
         
زنجانchevron_leftزنجان-بلوار خرمشهر-بعد از چهاراه مقدم
خیام
خیام
         
زنجانchevron_leftخ صدرجهان
جایگاه کوثر
جایگاه کوثر
         
ابهرchevron_leftسه راهی شهر سلطانیه
جایگاه سمیرغ
جایگاه سمیرغ
         
خرمدرهchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-ورودی شهر خرمدره
جایگاه غزال جنوبی
جایگاه غزال جنوبی
         
ابهرchevron_leftکیلومتر 85 اتوبان زنجان-قزوین ضلع جنوبی