شهرستان:

مشاغلخودرو، حمل و نقلپمپ بنزین، جایگاه CNG


تست انواع مخازن CNG و فولادی
تست انواع مخازن CNG و فولادی
         
زنجانchevron_leftزنجان-سایت کارگاهی-روبروی نمایندگی تویوتا-پشت آتش نشانی-مرکز تست انواع مخازن CNG و آتش نشانی
آب بر
آب بر
         
طارمchevron_leftشهرستان آب بر
جایگاه عظیم
جایگاه عظیم
         
زنجانchevron_leftزنجان-ابتدای جاده بیجار
درام
درام
         
طارمchevron_leftدهستان درام
آزادراه شمالی زنجان- تبریز
آزادراه شمالی زنجان- تبریز
         
زنجانchevron_leftابتداي اتوبان زنجان- تبريز
شرکتی خدابنده
شرکتی خدابنده
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده خدابنده به سلطانیه
جایگاه حلب
جایگاه حلب
         
ایجرودchevron_leftزنجان-شهر حلب
سکودارسجاس
سکودارسجاس
         
خدابندهchevron_leftشهرسجاس
جایگاه هیدج
جایگاه هیدج
         
ابهرchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-شهر هیدج
جایگاه شهید ذوالقدر
جایگاه شهید ذوالقدر
         
خدابندهchevron_leftقیدار-ابتدای جاده همدان
جایگاه سایت گارگاهی
جایگاه سایت گارگاهی
         
زنجانchevron_leftزنجان- میدان بسیج-سایت آهن فروشان
جایگاه غزال شمالی
جایگاه غزال شمالی
         
ابهرchevron_leftکیلومتر 85 اتوبان زنجان-قزوین ضلع شمالی
سکودارزرین رود
سکودارزرین رود
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده زرین رود به خدابنده
میلاد
میلاد
         
زنجانchevron_leftکيلومتر8 جاده سهرين
جایگاه معینی
جایگاه معینی
         
ابهرchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-صائین قلعه
جایگاه غزال جنوبی
جایگاه غزال جنوبی
         
ابهرchevron_leftکیلومتر 85 اتوبان زنجان-قزوین ضلع جنوبی
مهر
مهر
         
زنجانchevron_leftبلواراستقلال
عدل
عدل
         
زنجانchevron_leftکيلومتر60جاده ترانزيتي زنجان- تبريز
جایگاه ارم
جایگاه ارم
         
زنجانchevron_leftزنجان-میدان جهاد-پشت پارک ارم
معین
معین
         
ابهرchevron_leftکیلومتر60جاده تهران صایین قلعه
جایگاه موتوری
جایگاه موتوری
         
زنجانchevron_leftزنجان-میدان بسیج
طارم سبز
طارم سبز
         
طارمchevron_leftدهستان دستجرده
کریم خانی ویعقوبی
کریم خانی ویعقوبی
         
خرمدرهchevron_leftابتدای ورودی خرمدره
جایگاه الهیه
جایگاه الهیه
         
زنجانchevron_leftزنجان-شهرک الهیه
عظیم
عظیم
         
زنجانchevron_leftکيلومتر5 جاده زنجان - بيجار
جایگاه پمپ بنزین آدونیس
جایگاه پمپ بنزین آدونیس
         
زنجانchevron_leftزنجان، بلوار 22 بهمن، روبروی مجتمع مسکونی کیهان، مجتمع خدماتی، تجاری، رفاهی آدونیس
صدری
صدری
         
خرمدرهchevron_leftخ مطهری شماره 25
جایگاه شناط
جایگاه شناط
         
ابهرchevron_leftابهر-بلوار شهید بهشتی(شناط)
جایگاه شرکتی قیدار
جایگاه شرکتی قیدار
         
خدابندهchevron_leftقیدار-ورودی شهر
جایگاه گلشهر
جایگاه گلشهر
         
زنجانchevron_leftزنجان-گلشهر کاظمیه
جایگاه شهید نصیری
جایگاه شهید نصیری
         
خدابندهchevron_leftقیدار-میدان بسیج
سکودار دندی
سکودار دندی
         
ماهنشانchevron_leftابتداي ورودي شهردندي
جایگاه شاهد
جایگاه شاهد
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی جنوبی-پشت میدان تره بار
عدالت
عدالت
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده حصار
تاریوردی
تاریوردی
         
ابهرchevron_leftمیدان ترمینال -خ بلوار انقلاب
جایگاه ماهنشان
جایگاه ماهنشان
         
ماهنشانchevron_leftزنجان-شهر ماهنشان
سکودارهیدج
سکودارهیدج
         
ابهرchevron_leftهیدج
سلطانیه
سلطانیه
         
ابهرchevron_leftشهرسلطانیه
جایگاه سوم خرداد
جایگاه سوم خرداد
         
خدابندهchevron_leftقیدار-سجاس
شهید داعی
شهید داعی
         
زنجانchevron_leftکيلومتر12جاده زنجان - تهران
فرهنگ
فرهنگ
         
زنجانchevron_leftکوي فرهنگ
سکودارگرماب
سکودارگرماب
         
خدابندهchevron_leftشهرگرماب
جایگاه ولیعصر
جایگاه ولیعصر
         
زنجانchevron_leftزنجان-بلوار خرمشهر-بعد از چهاراه مقدم
جایگاه22 بهمن
جایگاه22 بهمن
         
زنجانchevron_leftزنجان-کیلومتر 20 جاده قدیم تبریز
آزادراه شمالی زنجان -قزوین
آزادراه شمالی زنجان -قزوین
         
ابهرchevron_leftاتوبان زنجان - قزوین
جایگاه سمیرغ
جایگاه سمیرغ
         
خرمدرهchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-ورودی شهر خرمدره
جایگاه فرهنگ
جایگاه فرهنگ
         
زنجانchevron_leftزنجان-علی اباد
جایگاه کوثر
جایگاه کوثر
         
ابهرchevron_leftسه راهی شهر سلطانیه