شهرستان:

مشاغلخودرو، حمل و نقلپمپ بنزین، جایگاه CNG


تست انواع مخازن CNG و فولادی
تست انواع مخازن CNG و فولادی
         
زنجانchevron_leftزنجان-سایت کارگاهی-روبروی نمایندگی تویوتا-پشت آتش نشانی-مرکز تست انواع مخازن CNG و آتش نشانی
سکودار اندآباد
سکودار اندآباد
         
ماهنشانchevron_leftجاده ماهنشان روستاي اندآباد
جایگاه تاریوردی
جایگاه تاریوردی
         
ابهرchevron_leftابهر-ابتدای کمربندی شمالی
جایگاه سوم خرداد
جایگاه سوم خرداد
         
خدابندهchevron_leftقیدار-سجاس
جایگاه میلاد
جایگاه میلاد
         
زنجانchevron_leftزنجان-کیلومتر 5 جاده فرودگاه
حلب
حلب
         
ایجرودchevron_leftحلب کيلومتر65جاده بيجار
جایگاه شهید ذوالقدر
جایگاه شهید ذوالقدر
         
خدابندهchevron_leftقیدار-ابتدای جاده همدان
مهر
مهر
         
زنجانchevron_leftبلواراستقلال
جایگاه سمیرغ
جایگاه سمیرغ
         
خرمدرهchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-ورودی شهر خرمدره
یوسفلی
یوسفلی
         
ابهرchevron_leftجاده خدابنده بلواراثیرالدین ابهری
سکودارگرماب
سکودارگرماب
         
خدابندهchevron_leftشهرگرماب
درام
درام
         
طارمchevron_leftدهستان درام
جایگاه پمپ بنزین آدونیس
جایگاه پمپ بنزین آدونیس
         
زنجانchevron_leftزنجان، بلوار 22 بهمن، روبروی مجتمع مسکونی کیهان، مجتمع خدماتی، تجاری، رفاهی آدونیس
جایگاه غزال جنوبی
جایگاه غزال جنوبی
         
ابهرchevron_leftکیلومتر 85 اتوبان زنجان-قزوین ضلع جنوبی
جایگاه شرکتی قیدار
جایگاه شرکتی قیدار
         
خدابندهchevron_leftقیدار-ورودی شهر
صدری
صدری
         
خرمدرهchevron_leftخ مطهری شماره 25
جایگاه کاسپین
جایگاه کاسپین
         
زنجانchevron_leftزنجان، گاوازنگ
جایگاه اتوبوسرانی
جایگاه اتوبوسرانی
         
زنجانchevron_leftزنجان-پارکینگ اتوبوسهای شهری
عدالت
عدالت
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده حصار
آزادراه جنوبی زنجان- تبریز
آزادراه جنوبی زنجان- تبریز
         
زنجانchevron_leftابتداي اتوبان زنجان- تبريز
جایگاه شهید نصیری
جایگاه شهید نصیری
         
خدابندهchevron_leftقیدار-میدان بسیج
جایگاه عظیم
جایگاه عظیم
         
زنجانchevron_leftزنجان-ابتدای جاده بیجار
جایگاه موتوری
جایگاه موتوری
         
زنجانchevron_leftزنجان-میدان بسیج
خیام
خیام
         
زنجانchevron_leftخ صدرجهان
22 بهمن
22 بهمن
         
زنجانchevron_leftکيلومتر15جاده ترانزيت زنجان تبريز
فرهنگ
فرهنگ
         
زنجانchevron_leftکوي فرهنگ
شهید داعی
شهید داعی
         
زنجانchevron_leftکيلومتر12جاده زنجان - تهران
معین
معین
         
ابهرchevron_leftکیلومتر60جاده تهران صایین قلعه
جایگاه شناط
جایگاه شناط
         
ابهرchevron_leftابهر-بلوار شهید بهشتی(شناط)
جایگاه ماهنشان
جایگاه ماهنشان
         
ماهنشانchevron_leftزنجان-شهر ماهنشان
آزادراه شمالی زنجان -قزوین
آزادراه شمالی زنجان -قزوین
         
ابهرchevron_leftاتوبان زنجان - قزوین
میلاد
میلاد
         
زنجانchevron_leftکيلومتر8 جاده سهرين
ولیعصر
ولیعصر
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر
گیلوان
گیلوان
         
طارمchevron_leftدهستان گيلوان
جایگاه زرین اباد
جایگاه زرین اباد
         
ماهنشانchevron_leftزنجان-ورودی شهر بیجار
کریم خانی ویعقوبی
کریم خانی ویعقوبی
         
خرمدرهchevron_leftابتدای ورودی خرمدره
آزادراه شمالی زنجان- تبریز
آزادراه شمالی زنجان- تبریز
         
زنجانchevron_leftابتداي اتوبان زنجان- تبريز
1شرکتی
1شرکتی
         
زنجانchevron_leftبلوارآزادي خ شرکت نفت
ابهر
ابهر
         
ابهرchevron_leftخ امام خمینی
سکودارهیدج
سکودارهیدج
         
ابهرchevron_leftهیدج
سکودار دندی
سکودار دندی
         
ماهنشانchevron_leftابتداي ورودي شهردندي
جایگاه معینی
جایگاه معینی
         
ابهرchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-صائین قلعه
سرچم
سرچم
         
زنجانchevron_leftکیلومتر 70 اتوبان زنجان -تبریز باند جنوبی
جایگاه خیام
جایگاه خیام
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی جنوبی-پشت ترمینال مسافربری
عدل
عدل
         
زنجانchevron_leftکيلومتر60جاده ترانزيتي زنجان- تبريز
جایگاه شاهد
جایگاه شاهد
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی جنوبی-پشت میدان تره بار
سلطانیه
سلطانیه
         
ابهرchevron_leftشهرسلطانیه
جایگاه هیدج
جایگاه هیدج
         
ابهرchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-شهر هیدج