شهرستان:

مشاغلخودرو، حمل و نقلپمپ بنزین، جایگاه CNG


تست انواع مخازن CNG و فولادی
تست انواع مخازن CNG و فولادی
         
زنجانchevron_leftزنجان-سایت کارگاهی-روبروی نمایندگی تویوتا-پشت آتش نشانی-مرکز تست انواع مخازن CNG و آتش نشانی
جایگاه کاسپین
جایگاه کاسپین
         
زنجانchevron_leftزنجان، گاوازنگ
جایگاه حلب
جایگاه حلب
         
ایجرودchevron_leftزنجان-شهر حلب
جایگاه ماهنشان
جایگاه ماهنشان
         
ماهنشانchevron_leftزنجان-شهر ماهنشان
جایگاه زرین اباد
جایگاه زرین اباد
         
ماهنشانchevron_leftزنجان-ورودی شهر بیجار
جایگاه سوم خرداد
جایگاه سوم خرداد
         
خدابندهchevron_leftقیدار-سجاس
جایگاه شهید ذوالقدر
جایگاه شهید ذوالقدر
         
خدابندهchevron_leftقیدار-ابتدای جاده همدان
جایگاه شهید نصیری
جایگاه شهید نصیری
         
خدابندهchevron_leftقیدار-میدان بسیج
جایگاه شرکتی قیدار
جایگاه شرکتی قیدار
         
خدابندهchevron_leftقیدار-ورودی شهر
جایگاه سمیرغ
جایگاه سمیرغ
         
خرمدرهchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-ورودی شهر خرمدره
جایگاه تاریوردی
جایگاه تاریوردی
         
ابهرchevron_leftابهر-ابتدای کمربندی شمالی
جایگاه اول جاده قیدار
جایگاه اول جاده قیدار
         
ابهرchevron_leftابهر-ابتدای جاده قیدار
جایگاه شناط
جایگاه شناط
         
ابهرchevron_leftابهر-بلوار شهید بهشتی(شناط)
جایگاه غزال جنوبی
جایگاه غزال جنوبی
         
ابهرchevron_leftکیلومتر 85 اتوبان زنجان-قزوین ضلع جنوبی
جایگاه غزال شمالی
جایگاه غزال شمالی
         
ابهرchevron_leftکیلومتر 85 اتوبان زنجان-قزوین ضلع شمالی
جایگاه هیدج
جایگاه هیدج
         
ابهرchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-شهر هیدج
جایگاه معینی
جایگاه معینی
         
ابهرchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-صائین قلعه
جایگاه کوثر
جایگاه کوثر
         
ابهرchevron_leftسه راهی شهر سلطانیه
جایگاه22 بهمن
جایگاه22 بهمن
         
زنجانchevron_leftزنجان-کیلومتر 20 جاده قدیم تبریز
جایگاه ولیعصر
جایگاه ولیعصر
         
زنجانchevron_leftزنجان-بلوار خرمشهر-بعد از چهاراه مقدم
جایگاه عظیم
جایگاه عظیم
         
زنجانchevron_leftزنجان-ابتدای جاده بیجار
جایگاه میلاد
جایگاه میلاد
         
زنجانchevron_leftزنجان-کیلومتر 5 جاده فرودگاه
جایگاه شاهد
جایگاه شاهد
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی جنوبی-پشت میدان تره بار
جایگاه خیام
جایگاه خیام
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی جنوبی-پشت ترمینال مسافربری
جایگاه ارم
جایگاه ارم
         
زنجانchevron_leftزنجان-میدان جهاد-پشت پارک ارم
جایگاه فرهنگ
جایگاه فرهنگ
         
زنجانchevron_leftزنجان-علی اباد
جایگاه الهیه
جایگاه الهیه
         
زنجانchevron_leftزنجان-شهرک الهیه
جایگاه زیباشهر
جایگاه زیباشهر
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی شمالی- روبروی کوی زیباشهر
جایگاه گلشهر
جایگاه گلشهر
         
زنجانchevron_leftزنجان-گلشهر کاظمیه
جایگاه اتوبوسرانی
جایگاه اتوبوسرانی
         
زنجانchevron_leftزنجان-پارکینگ اتوبوسهای شهری
جایگاه سایت گارگاهی
جایگاه سایت گارگاهی
         
زنجانchevron_leftزنجان- میدان بسیج-سایت آهن فروشان
جایگاه موتوری
جایگاه موتوری
         
زنجانchevron_leftزنجان-میدان بسیج
جایگاه شهید داعی
جایگاه شهید داعی
         
زنجانchevron_leftکیلومتر 12 جاده قدیم زنجان-قزوین
خاتمی
خاتمی
         
زنجانchevron_leftنرسيده به عوارضي اتوبان تهران- زنجان- خيابان راهبرا
فجر ایجرود
فجر ایجرود
         
ایجرودchevron_leftورودي شهرستان زرين اباد ايجرود
حلب
حلب
         
ایجرودchevron_leftحلب کيلومتر65جاده بيجار
سکودار دندی
سکودار دندی
         
ماهنشانchevron_leftابتداي ورودي شهردندي
سکودار اندآباد
سکودار اندآباد
         
ماهنشانchevron_leftجاده ماهنشان روستاي اندآباد
طارم سبز
طارم سبز
         
طارمchevron_leftدهستان دستجرده
سکودار ماهنشان
سکودار ماهنشان
         
ماهنشانchevron_leftشهرستان ماهنشان
درام
درام
         
طارمchevron_leftدهستان درام
آب بر
آب بر
         
طارمchevron_leftشهرستان آب بر
گیلوان
گیلوان
         
طارمchevron_leftدهستان گيلوان
سکودارسجاس
سکودارسجاس
         
خدابندهchevron_leftشهرسجاس
سکودارزرین رود
سکودارزرین رود
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده زرین رود به خدابنده
سکودارگرماب
سکودارگرماب
         
خدابندهchevron_leftشهرگرماب
سهرورد ی
سهرورد ی
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده خدابنده به ابهر
عدالت
عدالت
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده حصار