شهرستان:

مشاغلخودرو، حمل و نقلپمپ بنزین، جایگاه CNG


تست انواع مخازن CNG و فولادی
تست انواع مخازن CNG و فولادی
         
زنجانchevron_leftزنجان-سایت کارگاهی-روبروی نمایندگی تویوتا-پشت آتش نشانی-مرکز تست انواع مخازن CNG و آتش نشانی
ولیعصر
ولیعصر
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر
دوستی
دوستی
         
زنجانchevron_leftکيلومتر58 جاده دندي
جایگاه زرین اباد
جایگاه زرین اباد
         
ماهنشانchevron_leftزنجان-ورودی شهر بیجار
درام
درام
         
طارمchevron_leftدهستان درام
جایگاه شاهد
جایگاه شاهد
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی جنوبی-پشت میدان تره بار
جایگاه موتوری
جایگاه موتوری
         
زنجانchevron_leftزنجان-میدان بسیج
جایگاه گلشهر
جایگاه گلشهر
         
زنجانchevron_leftزنجان-گلشهر کاظمیه
جایگاه شهید ذوالقدر
جایگاه شهید ذوالقدر
         
خدابندهchevron_leftقیدار-ابتدای جاده همدان
آزادراه جنوبی زنجان -قزوین
آزادراه جنوبی زنجان -قزوین
         
ابهرchevron_leftاتوبان زنجان - قزوین
جایگاه کوثر
جایگاه کوثر
         
ابهرchevron_leftسه راهی شهر سلطانیه
سهرورد ی
سهرورد ی
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده خدابنده به ابهر
مهر
مهر
         
زنجانchevron_leftبلواراستقلال
ابهر
ابهر
         
ابهرchevron_leftخ امام خمینی
جایگاه فرهنگ
جایگاه فرهنگ
         
زنجانchevron_leftزنجان-علی اباد
سکودارسجاس
سکودارسجاس
         
خدابندهchevron_leftشهرسجاس
طارم سبز
طارم سبز
         
طارمchevron_leftدهستان دستجرده
عدالت
عدالت
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده حصار
جایگاه میلاد
جایگاه میلاد
         
زنجانchevron_leftزنجان-کیلومتر 5 جاده فرودگاه
جایگاه22 بهمن
جایگاه22 بهمن
         
زنجانchevron_leftزنجان-کیلومتر 20 جاده قدیم تبریز
جایگاه سوم خرداد
جایگاه سوم خرداد
         
خدابندهchevron_leftقیدار-سجاس
جایگاه شرکتی قیدار
جایگاه شرکتی قیدار
         
خدابندهchevron_leftقیدار-ورودی شهر
کریم خانی ویعقوبی
کریم خانی ویعقوبی
         
خرمدرهchevron_leftابتدای ورودی خرمدره
تاریوردی
تاریوردی
         
ابهرchevron_leftمیدان ترمینال -خ بلوار انقلاب
عدل
عدل
         
زنجانchevron_leftکيلومتر60جاده ترانزيتي زنجان- تبريز
جایگاه حلب
جایگاه حلب
         
ایجرودchevron_leftزنجان-شهر حلب
جایگاه شناط
جایگاه شناط
         
ابهرchevron_leftابهر-بلوار شهید بهشتی(شناط)
جایگاه زیباشهر
جایگاه زیباشهر
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی شمالی- روبروی کوی زیباشهر
فجر ایجرود
فجر ایجرود
         
ایجرودchevron_leftورودي شهرستان زرين اباد ايجرود
یوسفلی
یوسفلی
         
ابهرchevron_leftجاده خدابنده بلواراثیرالدین ابهری
جایگاه اول جاده قیدار
جایگاه اول جاده قیدار
         
ابهرchevron_leftابهر-ابتدای جاده قیدار
سلطانیه
سلطانیه
         
ابهرchevron_leftشهرسلطانیه
سکودارهیدج
سکودارهیدج
         
ابهرchevron_leftهیدج
جایگاه اتوبوسرانی
جایگاه اتوبوسرانی
         
زنجانchevron_leftزنجان-پارکینگ اتوبوسهای شهری
سکودار دندی
سکودار دندی
         
ماهنشانchevron_leftابتداي ورودي شهردندي
جایگاه سمیرغ
جایگاه سمیرغ
         
خرمدرهchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-ورودی شهر خرمدره
جایگاه هیدج
جایگاه هیدج
         
ابهرchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-شهر هیدج
خیام
خیام
         
زنجانchevron_leftخ صدرجهان
جایگاه معینی
جایگاه معینی
         
ابهرchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-صائین قلعه
سکودار اندآباد
سکودار اندآباد
         
ماهنشانchevron_leftجاده ماهنشان روستاي اندآباد
جایگاه غزال جنوبی
جایگاه غزال جنوبی
         
ابهرchevron_leftکیلومتر 85 اتوبان زنجان-قزوین ضلع جنوبی
سکودار ماهنشان
سکودار ماهنشان
         
ماهنشانchevron_leftشهرستان ماهنشان
جایگاه تاریوردی
جایگاه تاریوردی
         
ابهرchevron_leftابهر-ابتدای کمربندی شمالی
معین
معین
         
ابهرchevron_leftکیلومتر60جاده تهران صایین قلعه
عظیم
عظیم
         
زنجانchevron_leftکيلومتر5 جاده زنجان - بيجار
آب بر
آب بر
         
طارمchevron_leftشهرستان آب بر
جایگاه خیام
جایگاه خیام
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی جنوبی-پشت ترمینال مسافربری
جایگاه الهیه
جایگاه الهیه
         
زنجانchevron_leftزنجان-شهرک الهیه