اطلاعات تماس با پربرگ

شما می توانید پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را برای بهبود کیفی و کمی خدمات "پربرگ" از طریق تماس تلفنی، پست الکترونیک و پیامک به پربرگ ارسال نمایید. بدیهی است پس از بررسی مطالب ارسال شده، نسبت به بکارگیری آنها در جهت جلب رضایت شما اقدام خواهد شد.

تلفن تماس :  33472921-024

ساعات تماس:  صبح: 9 الی 13  بعداز ظهر : 17 الی 19

آدرس:  ابتدای سعدی شمالی ، جنب کوچه محمدی زنجانی، پلاک 115 ، طبقه سوم

پیامک :   09100231974

ایمیل: info@porbarg.com