تخفیف کاشت ناخن

چهارشنبه ۱۹ آبان
30%
15%

خدمات ناخن راویس 30 % تخفیف ویژه برای خدمات کاشت، کاور و 15% تخفیف برای خدمات طراحی و ترمیم در نظر گرفته است می توانید از اطلاعات تماس نسبت به تعیین وقت اقدام نمایید.

پایان جشنواره شنبه ۳۰ بهمن ۹۵
٭٭٭٭
 • description کاشت ناخن
  کاور ناخن
  ترمیم ناخن
  طراحی ناخن
 • person خانم قراخانی
 • local_offer
 • textsms شناسه: 41159
 • visibility 549 بازدید